Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Dyrektor Generalny

1-15 z 1000 ofert pracy

Główny Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W WARSZAWIEMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi bieżącą obsługę kadrową osób zatrudnionych w MSWiA w ramach wyznaczonych wewnętrznych komórek organizacyjnych, w szczególności: prowadzi akta osobowe, wprowadza i uaktualnia dane w informatycznym systemie kadrowo-płacowym, przygotowuje dokumentację związaną z nawiąz...

30.01.202330.01.2023

Główny Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W WARSZAWIEMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi sprawy z zakresu koordynacji, planowania i rozliczania budżetu MSWiA w poszczególnych częściach i pozycjach budżetowych dot. podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Ministerstwa, w szczególności planuje środki przeznaczone w budżecie Ministerstwa na sz...

30.01.202330.01.2023

Główny Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA W WARSZAWIEMINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Koordynuje zadania związane z wdrażaniem wspólnych zasad rynku energii elektrycznej w kraju z zakresu kształtowania hurtowego rynku energii elektrycznej w PolsceKoordynuje zadania z zakresu integracji regionów energetycznych, w ramach procesu łączenia rynków (market coupling...

30.01.202330.01.2023

Główny Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W WARSZAWIEMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi sprawy z zakresu koordynacji, planowania i rozliczania budżetu MSWiA w poszczególnych częściach i pozycjach budżetowych dot. podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Ministerstwa, w szczególności planuje środki przeznaczone w budżecie Ministerstwa na sz...

30.01.202330.01.2023

Starszy Specjalista

nowa oferta
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W GDYNIPOWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W GDYNI
Gdynia

Osoba na tym stanowisku: Przygotowanie merytoryczne i formalne dokumentów administracyjnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych przez Inspektorat Prowadzenie spraw kadrowych wynikających ze stosunku pracy osób zatrudnionych w Inspektoracie oraz sporządzanie opisów stanowisk Sporządzanie ...

30.01.202330.01.2023

Operator Numerów Alarmowych w Wydziale Powiadamiania Ratunkowego

nowa oferta
ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Katowice

Operator Numerów Alarmowych w Wydziale Powiadamiania RatunkowegoMiejsce pracy: KatowiceTwój zakres obowiązkówPrzyjmowanie informacji o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia nagłych zagrożeń życia lub zdrowia, w tym aktów przemocy, a także nagłych zagrożeń środowiska lub mienia oraz zagrożeń bezpie...

29.01.202329.01.2023

specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego - samoloty ( inspektor audytor) w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego, Departament Operacyjno - Lotniczy 02-247 Warszawa M...

29.01.202329.01.2023
Umowa o pracęumowa o pracę

starszy specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw wsparcia odbiorców energii i paliw w Południowym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181 Zakres z...

29.01.202329.01.2023

starszy inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw administracyjnych w Wydziale Organizacyjno- Prawnym 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 11 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zapewnia w...

28.01.202328.01.2023
Umowa o pracęumowa o pracę

specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista w Biurze Ochrony Roślin i Nawozów 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 11 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opracowuje wytyczne w zakresie nadzoru nad ...

28.01.202328.01.2023
Umowa o pracęumowa o pracę

podreferendarz

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej w Zespole Kancelaryjno-Biurowym, Departament Legalizacji Pobytu 00-564 Warszawa Ul. Koszykowa 16 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pra...

28.01.202328.01.2023
Umowa o pracęumowa o pracę

główny specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw informacji w Wydziale Komunikacji Społecznej w Departamencie Komunikacji i Promocji 00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5 Zakres zadań wykonywanych na ...

28.01.202328.01.2023
Umowa o pracęumowa o pracę

Starszy inspektor wojewódzki

nowa oferta
SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Starszy inspektor wojewódzki Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor wojewódzki do spraw obsługi składów orzekających i postępowań odwoławczych w Wydziale do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Oddziale ds. Wojewódzkiego ...

28.01.202328.01.2023

specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw standardów lotniczych i monitorowania zgodności w Wydziale Standardów Lotniczych i Monitorowania Zgodności w Departamencie Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym 02...

28.01.202328.01.2023
Umowa o pracęumowa o pracę

Starszy Inspektor

nowa oferta
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIEGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Zapewnia wsparcie w prowadzeniu spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów;Organizuje prace związane z konserwacją pomieszczeń biurowych oraz urządzeń technicznych;Współpracuje przy sprawowaniu nadzoru nad nieruchomościami będących w trwałym zarządzie Głównego Inspe...

28.01.202328.01.2023
© 2023 MegaPraca.pl
Page load: 0,0491 s