Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Ewidencja Gruntow

1-15 z 93 ofert pracy

Specjalista w Dziale Rachunkowości Majątkowej

nowa oferta
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S. A.OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S. A.
Pogórska Wola

Specjalista w Dziale Rachunkowości Majątkowej Miejsce pracy: Pogórska Wola (pow. tarnowski) Twój zakres obowiązków obsługa i weryfikacja dokumentów zakupowych dotyczących nakładów inwestycyjnych kontrola i obsługa ewidencji nakładów inwestycyjnych oraz środków trwałych w budowie weryfikacja i obsług...

08.12.202308.12.2023

Specjalista (wsparcie prawne)

nowa oferta
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S. A.OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S. A.
Rembelszczyzna

Specjalista (wsparcie prawne) Miejsce pracy: Rembelszczyzna (pow. legionowski) Twój zakres obowiązków realizacja działań związanych z obsługą procesu i umów dotyczących wypłat odszkodowań: za ewentualne zniszczenia dokonane na gruncie lub za czasowe zajęcie nieruchomości lub w związku ze zmniejszeni...

08.12.202308.12.2023

Specjalista(-ka) w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego

nowa oferta
PKP S. A.PKP S. A.
Warszawa

Specjalista(-ka) w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków przygotowywanie informacji w zakresie opiniowania, uzgadniania oraz składania uwag i wniosków do aktów planowania przestrzennego, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami adm...

08.12.202308.12.2023

Geodeta terenowy / Geodetka terenowa

nowa oferta
PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE GEO W.G.SZCZEPANIAK SP. J.PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE GEO W.G.SZCZEPANIAK SP. J.
Opole

Geodeta terenowy / Geodetka terenowa Miejsce pracy: Opole Twój zakres obowiązków Dokonywanie pomiarów oraz opracowywanie dokumentacji geodezyjnej Prowadzenie prac z zakresu katastru nieruchomości, w tym aktualizowanie ewidencji gruntów Analizowanie terenu w celu określenia jego kształtu, granic oraz...

08.12.202308.12.2023

Samodzielna księgowa / księgowy

nowa oferta
IMPERIAL CAPITAL SP. Z O.O.IMPERIAL CAPITAL SP. Z O.O.
Kraków

Samodzielna księgowa / księgowy Miejsce pracy: Kraków Twój zakres obowiązków samodzielne prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i rachunkowości kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, kwalifikowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach...

08.12.202308.12.2023

Inspektor(-ka) Nadzoru Branży Sanitarnej

nowa oferta
PKP S. A.PKP S. A.
Białystok

Inspektor(-ka) Nadzoru Branży Sanitarnej Miejsce pracy: Białystok Twój zakres obowiązków Sprawowanie na wyznaczonych budowach obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego, a w szczególności: Prowadzenie na budowie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwole...

08.12.202308.12.2023

Inspektor(-ka) Nadzoru Branży Sanitarnej

nowa oferta
PKP S. A.PKP S. A.
Warszawa

Inspektor(-ka) Nadzoru Branży Sanitarnej Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Sprawowanie na wyznaczonych budowach obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego, a w szczególności: Prowadzenie na budowie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwolen...

08.12.202308.12.2023

Administrator / Administratorka Nieruchomości

nowa oferta
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S. A.POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S. A.
Poznań

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za: administrowanie przydzielonymi budynkami, obiektami oraz gruntami na podległym terenie dbanie o efektywne wykorzystanie administrowanych powierzchni oraz informowanie o wolnych pomieszczeniach użytkowych wraz...

08.12.202308.12.2023

starszy inspektor zakładów górniczych

nowa oferta
WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY W KATOWICACHWYŻSZY URZĄD GÓRNICZY W KATOWICACH
Warszawa

Opis stanowiska pracy Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor zakładów górniczych do spraw mechanicznych w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 31 Zakres zadań wykonywanych na stanow...

08.12.202308.12.2023

Kierownik - Inżynier budowy

nowa oferta
TOM TRANS TOMASZ WALCZAKTOM TRANS TOMASZ WALCZAK
Oleśnica

Kierownik - Inżynier budowy Miejsce pracy: Oleśnica Twój zakres obowiązków Kierownik Robót Drogowych/sieciowych/kubaturowych będzie odpowiedzialny za: bieżącą analizę i planowanie w zakresie zapotrzebowania niezbędnych zasobów ludzkich, materiałowych i sprzętowych, zarządzanie robotami / zasobami za...

08.12.202308.12.2023

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych

nowa oferta
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S. A.POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S. A.
Gdańsk

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) za prowadzenie spraw z zakresu mapy numerycznej oraz mapy analogowej poprzez: Pobieranie z Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej materiałów do opracowania mapy numerycznej terenów kolejo...

08.12.202308.12.2023

Główny specjalista / Główna specjalistka ds. księgowości

nowa oferta
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA MAŚLICESPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA MAŚLICE
Wrocław

Główny specjalista / Główna specjalistka ds. księgowości Miejsce pracy: Wrocław Twój zakres obowiązków Gł. specjalista ds. księgowości ze znajomością kadr, płac, naliczania i rozliczania zaliczek eksploatacyjnych, za media oraz obsługi administracyjno księgowej WM. KSIĘGOWOŚĆ : Prowadzenie pełnej ks...

08.12.202308.12.2023

Samodzielny Specjalista ds. administrowania umowami (Własność/Najem)

nowa oferta
KAUFLANDKAUFLAND
Wrocław

Samodzielny Specjalista ds. administrowania umowami (Własność/Najem) Miejsce pracy: Wrocław Twój zakres obowiązków administrowanie umowami (tj. umowami najmu, aktami własności, umowami na dostawę mediów, umowami o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste etc.) oraz pozostałymi dokumentami związanymi z...

08.12.202308.12.2023

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych

nowa oferta
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S. A.POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S. A.
Wrocław

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za: prowadzenie spraw z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości pozostających w zarządzie/użytkowaniu/władaniu spółki PKP S.A., w tym również spraw związanych z komunalizacją mienia Skarbu Państwa; monito...

08.12.202308.12.2023

Specjalista ds. podatków lokalnych

nowa oferta
DEVELIA S. A.DEVELIA S. A.
Wrocław

Specjalista ds. podatków lokalnych Miejsce pracy: Wrocław Twój zakres obowiązków Przygotowanie deklaracji i korekt na podatek od nieruchomości, leśny i rolny, prowadzenie ewidencji i archiwizacja danych źródłowych, Prowadzenie ewidencji prawa wieczystego użytkowania gruntów, opłat z tego tytułu, kal...

08.12.202308.12.2023
© 2023 MegaPraca.pl
Page load: 0,0174 s