Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Glowny Specjalista - Warszawa

1-15 z 1000 ofert pracy

Główny Specjalista

nowa oferta
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIEKOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi prace studialne lub koncepcyjne obejmujące analizę, tworzenie lub opiniowanie nowych rozwiązań dotyczących: - uposażenia, należności i świadczeń, wynikających ze stosunku służbowego policjantów, - odpowiedzialności majątkowej policjantów, - odszkodowań z tytułu wypa...

01.12.202201.12.2022

Główny Specjalista ds. opracowywania analiz i raportów ekonomicznych w Wydziale Analiz Ekonomicznych, Departament Strategii i Analiz

nowa oferta
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJURZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Wola

Twój zakres obowiązków Osoba na tym stanowisku przygotowuje bieżące analizy w ujęciu ekonomicznym wpływu zmian legislacyjnych na rynki regulowane przez Prezesa UKE, gospodarkę i społeczeństwo, Opracowuje oceny ekonomiczne wpływu skutków bieżących zjawisk społeczno-gospodarczych i trendów globalnych ...

01.12.202201.12.2022
od 6909 zł
Umowa o pracęumowa o pracę

Główny Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W WARSZAWIEMINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Opracowuje projekty i zmiany planów finansowych dysponenta III stopnia w układzie klasyfikacji tradycyjnej oraz budżetu zadaniowego, w tym między innymi w zakresie PO IiŚ oraz MF EOG, NMF i innych programów.Sporządza i aktualizuje budżet państwa, w tym w zakresie PO IiŚ oraz...

01.12.202201.12.2022

Główny Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIEMINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Opracowuje projekt planu finansowego funduszy pomocowych, w celu bieżącej realizacji zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie Polskiego Bonu Turystycznego, Turystycznego Funduszu Zwrotów (TFZ) oraz dodatkowego świadczenia postojowego w zakresie wła...

01.12.202201.12.2022

Główny Specjalista

nowa oferta
GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEGENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: sporządza zapotrzebowania na środki dla GDOŚ i RDOŚ oraz opracowuje i aktualizuje roczny harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa, wykonuje przelewy środków dla jednostek podległychprowadzi bieżący nadzór nad gospodarką finansową dysponentów budżetu państwa...

01.12.202201.12.2022

Główny Specjalista ds. opracowywania analiz i raportów ekonomicznych w Wydziale Analiz Ekonomicznych, Departament Strategii i Analiz

nowa oferta
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJURZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Warszawa

Twój zakres obowiązków Osoba na tym stanowisku przygotowuje bieżące analizy w ujęciu ekonomicznym wpływu zmian legislacyjnych na rynki regulowane przez Prezesa UKE, gospodarkę i społeczeństwo, Opracowuje oceny ekonomiczne wpływu skutków bieżących zjawisk społeczno-gospodarczych i trendów globalnych ...

01.12.202201.12.2022
od 6909 zł
Umowa o pracęumowa o pracę

Główny Specjalista

nowa oferta
GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO W WARSZAWIEGŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: identyfikuje potrzeby w zakresie integracji systemów teleinformatycznych w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, zarządza architekturą systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach projektów finansowanych ze środków POPC,bierze udział w definiowaniu proce...

01.12.202201.12.2022

Specjalista

nowa oferta
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIEGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Uczestniczy w pracach koncepcyjnych oraz merytoryczno-redakcyjnych nad publikacjami o charakterze zbiorczym (m.in. Rocznikami Statystycznymi Polski, miesięcznym raportem „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju” oraz publikacjami okolicznościowymi) w celu zaspokojenia potrzeb o...

01.12.202201.12.2022

Główny Specjalista

nowa oferta
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W WARSZAWIEGŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych GITD oraz bieżące księgowanie w programie finansowo-księgowym;Obsługuje rejestry księgowe;Sporządza i przekazuje przelewy do banku;Prowadzi rozrachunki dotyczące...

01.12.202201.12.2022

Główny Specjalista

nowa oferta
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W WARSZAWIEURZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Przygotowuje bieżące analizy w ujęciu ekonomicznym wpływu zmian legislacyjnych na rynki regulowane przez Prezesa UKE, gospodarkę i społeczeństwoOpracowuje oceny ekonomiczne wpływu skutków bieżących zjawisk społeczno-gospodarczych i trendów globalnych niezbędnych do określeni...

01.12.202201.12.2022

Główny Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII W WARSZAWIEMINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII W WARSZAWIE
Warszawa

„Pracujemy nad spójnym rozwojem społeczno-gospodarczym Polski Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w zakresie spraw realizowanych w Departamencie (m.In. opracowuje, uzgadnia i konsultuje oraz opiniuje projekty aktów prawnych, reprezentuje Minist...

30.11.202230.11.2022

Główny Specjalista

nowa oferta
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Rozpatruje odwołania jako organ II instancji w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach.Przygotowuje odpowiedzi na skargi do WSA i NSA dotyczących wydanych przez GIOŚ decyzji.Rozpatruje merytoryczne wnioski o podjęcie interwencji ora...

30.11.202230.11.2022

Praca-specjalista ds.turystyki, Wilanów, biuro podróży

nowa oferta
B.P ITAKAB.P ITAKA
Warszawa

Szukamy pracownika do naszego Salonu Firmowego B.P ITAKA.Głównymi zadaniami w zakresie obowiązków są:-obsługa klienta na każdym etapie rezerwacji-kontakt z klientem bezpośredni, telefoniczny i mailowy-sprzedaż imprez turystycznych-dbanie o prawidłowy obieg dokumentacji-utrzymanie porządku w miejscu ...

30.11.202230.11.2022

Starszy Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO ZDROWIA W WARSZAWIEMINISTERSTWO ZDROWIA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi lub koordynuje prace legislacyjne dotyczące projektów ustaw i aktów wykonawczych z zakresu polityki lekowej, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu farmacji. Interpretuje przepisy prawa w sprawach związanych z prawem farmaceutycznym i problematyką lekową.Udz...

30.11.202230.11.2022

Główny Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO ZDROWIA W WARSZAWIEMINISTERSTWO ZDROWIA W WARSZAWIE
Warszawa

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: Administruje danymi zawartymi w Systemie Obsługi List Refundacyjnych (SOLR).Udziela wyjaśnień, odpowiedzi na zapytania użytkowników w zakresie procedur refundacyjnych i kwestii technicznych dotyczących obsługi Systemu Obsługi List Refundacyjnych (S...

30.11.202230.11.2022
© 2022 MegaPraca.pl
Page load: 0,0886 s