Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Inspektor Wojewodzki - Kraków

1-15 z 119 ofert pracy

inspektor

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Kraków

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw ochrony roślin i nasiennictwa w Oddziale w Krakowie 30-134 Kraków ul. Kołowa 3 Zakres zadań wykonywanych na ...

04.06.202304.06.2023

inspektor

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Kraków

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw ochrony roślin i nasiennictwa w Oddziale w Krakowie 30-134 Kraków ul. Kołowa 3 Zakres zadań wykonywanych na ...

03.06.202303.06.2023
Umowa o pracęumowa o pracę

Inspektor

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Kraków

Inspektor Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor do spraw ochrony roślin i nasiennictwa w Oddziale w Krakowie Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane j...

02.06.202302.06.2023

inspektor

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Kraków

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Wydziału Kontroli 31-752 Kraków ul. Ujastek 7 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku...

01.06.202301.06.2023
Umowa o pracęumowa o pracę

referent

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Kraków

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Wydział Inspekcji 31-201 Kraków ul. Bratysławska 5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie gospodarki mandatowej; nad...

01.06.202301.06.2023
Umowa o pracęumowa o pracę

Referent

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Kraków

Referent Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent Wydział Inspekcji Warunki pracy - zadania realizowane w siedzibie Inspektoratu; - współpraca z jednostkami zewnętrznymi, praca ...

31.05.202331.05.2023

referent prawny

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Kraków

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawny Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Obsługi Prawnej 31-752 Kraków ul. Ujastek...

30.05.202330.05.2023
Umowa o pracęumowa o pracę

Referent prawny

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Kraków

Referent prawny Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent prawny Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Obsługi Prawnej Warunki p...

30.05.202330.05.2023

Referent Prawny

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W KRAKOWIEWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W KRAKOWIE
Kraków

Osoba na tym stanowisku: Opiniowanie i korygowanie pod względem prawnym decyzji administracyjnych, postanowień wydawanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora oraz pism kierowanych do stron w toku postępowania administracyjnego Sporządzanie projektów pisemnych stanowisk Małopolskiego Wojewód...

30.05.202330.05.2023

Inspektor

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Kraków

Inspektor Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor Wydziału Kontroli Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu, a t...

30.05.202330.05.2023

Starszy inspektor

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Kraków

Starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor do spraw rozliczeń w Sekcji Księgowości Wydziału Finansów Warunki pracy Na stanowisku pracy mogą występować warunki uciążliwe spowodowane w...

25.05.202325.05.2023

Inspektor wojewódzki

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Kraków

Inspektor wojewódzki Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Oddziale Opieki Całodobowej, Ośrodków Wsparcia i Przeciwdziałania Przemocy ...

25.05.202325.05.2023

Specjalista

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIEWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE
Kraków

Osoba na tym stanowisku: przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin i przygotowywanie zaświadczeń i decyzji administracyjnych w tym zakresieprowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działaln...

25.05.202325.05.2023

Inspektor Wojewódzki

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIEMAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
Kraków

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi nadzór nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa oraz przeprowadza kontrole realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez podmioty niepubliczn...

25.05.202325.05.2023

Starszy inspektor

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Kraków

Starszy inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor do spraw płac w Sekcji Wydatków Osobowych Wydziału Finansów Warunki pracy Na stanowisku pracy mogą występować warunki uciążliwe spowodowane...

25.05.202325.05.2023
© 2023 MegaPraca.pl
Page load: 0,0514 s