Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Inspektor Wojewodzki - Rzeszów

1-15 z 51 ofert pracy

Inspektor

nowa oferta
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W RZESZOWIEWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W RZESZOWIE
Rzeszów

Osoba na tym stanowisku: realizuje wysyłkę i przyjęcie poczty w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,realizuje zadania związane z zakupami produktów i usług w celu zabezpieczenia potrzeb materiałowych Delegatury,uczestniczy w działaniach kontrolnych w celu realizacji planu pracy Delegatury,...

05.06.202305.06.2023

inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Rzeszów

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin I Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw nadzoru nad nawozami oraz środkami wspomagającymi uprawę roślin Dział Ochrony Roślin i Nawozów 35-101 Rzeszów ul.Langi...

05.06.202305.06.2023
Umowa o pracęumowa o pracę

Inspektor

nowa oferta
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W RZESZOWIEWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W RZESZOWIE
Rzeszów

Osoba na tym stanowisku: współuczestniczy w prowadzonych postępowaniach administracyjnych dotyczących nawozów, nawozów oznaczonych znakiem NAWÓZ WE, produktów nawozowych UE oraz środków wspomagających uprawę roślin;przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w zakresie nawozów, produktów nawozow...

05.06.202305.06.2023

Inspektor

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Rzeszów

Inspektor Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin I Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor do spraw nadzoru nad nawozami oraz środkami wspomagającymi uprawę roślin Dział Ochrony Roślin i Nawozów Warunki pracy...

04.06.202304.06.2023

Inspektor

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Rzeszów

Inspektor Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor do spraw nadzoru nad nawozami i środkami wspomagającymi uprawę roślin oraz środkami ochrony roślin Dział ...

02.06.202302.06.2023

Inspektor

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W RZESZOWIEWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W RZESZOWIE
Rzeszów

Osoba na tym stanowisku: uczestniczy w kontrolach podmiotów wprowadzających do obrotu nawozy, nawozy oznaczone znakiem NAWÓZ WE, środki wspomagające uprawę roślin oraz produkty nawozowe UE, w celu wyeliminowania nawozów nie spełniających wymagań jakościowych oraz ustalenia stanu faktycznego i oceny ...

02.06.202302.06.2023

inspektor ochrony zabytków

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Rzeszów

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych Wieloosobowe Stanowisko ds. Inspekcji Zabytków Ruchomych, Nieruchomych i Zabytkowej Zieleni w Delegaturze...

01.06.202301.06.2023
Umowa o pracęumowa o pracę

Inspektor ochrony zabytków

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Rzeszów

Inspektor ochrony zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych Wieloosobowe Stanowisko ds. Inspekcji Zabytków Ruchomych, Nieruchomych i Zabyt...

31.05.202331.05.2023

Inspektor

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W RZESZOWIEWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W RZESZOWIE
Rzeszów

Osoba na tym stanowisku: uczestniczy w kontrolach podmiotów wprowadzających do obrotu nawozy, nawozy oznaczone znakiem NAWÓZ WE, środki wspomagające uprawę roślin oraz produkty nawozowe UE, w celu wyeliminowania nawozów nie spełniających wymagań jakościowych oraz ustalenia stanu faktycznego i oceny ...

31.05.202331.05.2023

Inspektor

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W RZESZOWIEWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W RZESZOWIE
Rzeszów

Osoba na tym stanowisku: uczestniczy w kontrolach wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”, produktów nawozowych UE oraz środków wspomagających uprawę roślin wraz z pobieraniem próbek do badań urzędowych, w celu sprawdzenia spełnienia wymagań określonych w przepisach;uc...

31.05.202331.05.2023

Inspektor

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W RZESZOWIEWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W RZESZOWIE
Rzeszów

Osoba na tym stanowisku: uczestniczy w kontrolach wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem NAWÓZ WE, produktów nawozowych UE i środków wspomagających uprawę roślin w celu ustalenia stanu faktycznego i oceny kotrolowanej działalności;uczestniczy w kontrolach przestrzegania przepisó...

31.05.202331.05.2023

Inspektor

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W RZESZOWIEWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W RZESZOWIE
Rzeszów

Osoba na tym stanowisku: współuczestniczy w prowadzonych postępowaniach administracyjnych dotyczących nawozów, nawozów oznaczonych znakiem NAWÓZ WE, produktów nawozowych UE oraz środków wspomagających uprawę roślin;przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w zakresie nawozów, produktów nawozow...

31.05.202331.05.2023

Inspektor

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W RZESZOWIEWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W RZESZOWIE
Rzeszów

Osoba na tym stanowisku: uczestniczy w kontrolach wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem ,, NAWÓZ WE, produktów nawozowych UE oraz środków wspomagających uprawę roślin w celu ustalenia stanu faktycznego i oceny kontrolowanej działalności; uczestniczy w kontrolach produkcji, obro...

31.05.202331.05.2023

Inspektor

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Rzeszów

Inspektor Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor do spraw kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych Wydział Kon...

23.05.202323.05.2023

Inspektor

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Rzeszów

Inspektor Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor do spraw kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych Wydział Kon...

23.05.202323.05.2023
© 2023 MegaPraca.pl
Page load: 0,0431 s