Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Podatnik

1-15 z 531 ofert pracy

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACHIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH
Kielce

Osoba na tym stanowisku: Pozyskuje informacje/dane mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego i ustalenie zobowiązania podatkowego oraz analizuje dane będące w posiadaniu organu podatkowego, w tym oświadczenia majątkowe oraz informacje o wydatkach i wartości zgromadzonego mienia, w celu ef...

27.11.202027.11.2020

Kontroler Skarbowy

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania podatkowe objęte właściwością urzędu w celu wykonywania obowiązków podatkowych.Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu wydania zarządzenia zabezpieczenia na majątku dłużnika.Wydaje postanowienia w celu przedłużenia terminu zwr...

27.11.202027.11.2020

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi ewidencję podatników i płatników w celu stworzenia kompletnej i aktualnej bazy podmiotów podlegających lub niepodlegających obowiązkom podatkowym oraz zapewnienia pozostałym komórkom organizacyjnym dostępu do informacji o podatnikach i płatnikachProwadzi analizę ryz...

27.11.202027.11.2020

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi analizę ryzyka podmiotów rejestrujących się do podatku od towarów i usług (VAT), w celu wyeliminowania podmiotów fikcyjnych i objęcia monitoringiem podmiotów o podwyższonym i wysokim ryzyku rejestracjiEwidencjonuje dane w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ew...

27.11.202027.11.2020

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi ewidencję podatników i płatników w celu stworzenia kompletnej i aktualnej bazy podmiotów podlegających lub niepodlegających obowiązkom podatkowym oraz zapewnienia pozostałym komórkom organizacyjnym dostępu do informacji o podatnikach i płatnikachProwadzi analizę ryz...

27.11.202027.11.2020

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Obsługuje podatników i płatników oraz udziela informacji podatkowych w celu wsparcia ich w wypełnianiu obowiązków podatkowychPrzygotowuje zaświadczenia i udziela odpowiedzi na zapytania innych instytucji w celu urzędowego poświadczenia stanu faktycznegoProwadzi sprawy związa...

27.11.202027.11.2020

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZYIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZY
Bydgoszcz

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania w zakresie: ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej) oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa, w tym ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających państwom członkowskim i państwom trzec...

27.11.202027.11.2020

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACHIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH
Kielce

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania podatkowe w sprawie określenia wysokości dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podat...

27.11.202027.11.2020

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Obsługuje podatników i płatników oraz udziela informacji podatkowych w celu wsparcia ich w wypełnianiu obowiązków podatkowychPrzygotowuje zaświadczenia i udziela odpowiedzi na zapytania innych instytucji w celu urzędowego poświadczenia stanu faktycznegoProwadzi sprawy związa...

27.11.202027.11.2020

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Obsługuje podatników i płatników oraz udziela informacji podatkowych w celu wsparcia ich w wypełnianiu obowiązków podatkowychPrzygotowuje zaświadczenia i udziela odpowiedzi na zapytania innych instytucji w celu urzędowego poświadczenia stanu faktycznegoProwadzi sprawy związa...

27.11.202027.11.2020

młodszy kontroler skarbowy

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Suwałki

Izba Administracji Skarbowej w BiałymstokuDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:młodszy kontroler skarbowy do spraw obsługi i wsparcia podatników i płatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych oraz przetwarzania danych w Dziale Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowy...

26.11.202026.11.2020
Umowa o pracęumowa o pracę

referent

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Drugim Dziale Czynności Analitycznych i SprawdzającychZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na po...

26.11.202026.11.2020
Umowa o pracęumowa o pracę

starszy referent

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Mielec

Izba Administracji Skarbowej w RzeszowieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Dziale Czynności Analitycznych i SprawdzającychZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Dokonuje czynności sprawdzających,Dokonuje ...

26.11.202026.11.2020
Umowa o pracęumowa o pracę

referent

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Pabianice

Izba Administracji Skarbowej w ŁodziDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent w Referacie Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej w Urzędzie Skarbowym w PabianicachZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Zajmuje się ewidencjonowaniem w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajow...

26.11.202026.11.2020
Umowa o pracęumowa o pracę

starszy referent

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Rzeszów

Izba Administracji Skarbowej w RzeszowieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy referent do spraw postępowań podatkowych w Dziale Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i SektorowychZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzi pos...

26.11.202026.11.2020
Umowa o pracęumowa o pracę
© 2020 MegaPraca.pl
Page load: 0,0308 s