MegaPraca

Praca Powiatowy Urzad Pracy - Bydgoszcz

1-20 z 33 ofert pracy
Filtruj oferty pracy

SPECJALISTA DS. RZECZOWEGO POSTĘPU (NR 0934)

nowa oferta
CENTRALNA BAZA OFERT PRACY - Bydgoszcz - 04.04.2020

Numer oferty: StPr/20/0934 Obowiązki: Stanowisko: specjalista ds. rzeczowego postępu przy realizacji projektu Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko...

inspektor weterynaryjny

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA - Bydgoszcz - 04.04.2020

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w Zespole ds.zdrowia i ochrony zwierząt Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy, ul. Cieplicka 5 85-377 Bydgoszcz Zakres z...

STARSZY INSPEKTOR BRANŻY SANITARNEJ W SEKCJI TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (NR 1158)

nowa oferta
CENTRALNA BAZA OFERT PRACY - Bydgoszcz - 04.04.2020

Numer oferty: StPr/20/1158 Obowiązki: Zakres głównych obowiązków w szczególności: sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót remontowych w zakresie wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, kosztorysem ofertowym, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, przepisami bhp, przeciwp...

inspektor weterynaryjny

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA - Bydgoszcz - 04.04.2020

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w Zespole ds.zdrowia i ochrony zwierząt Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy, ul. Cieplicka 5 85-377 Bydgoszcz Zakres z...

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW (NR 1022)

nowa oferta
CENTRALNA BAZA OFERT PRACY - Bydgoszcz - 04.04.2020

Numer oferty: StPr/20/1022 Obowiązki: Główne obowiązki: - prowadzenie postępowań o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców w oparciu o wnioski składane przez pracodawców krajowych oraz zagranicznych i przedstawianie kierownikowi oddziału projektu merytorycznego rozstrzygnięcia w tych spawach, - prowa...

STARSZY INSPEKTOR W ODDZIALE REALIZACJI BUDŻETU I ANALIZ (NR 0928)

nowa oferta
CENTRALNA BAZA OFERT PRACY - Bydgoszcz - 04.04.2020

Numer oferty: StPr/20/0928 Obowiązki: Zakres obowiązków: 1. Prowadzenie w SI LBPP i ISOBP TREZOR ewidencji planu finansowego oraz jego zmian w zakresie wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku dysponenta. 2. Sporządzanie wniosków oraz decyzji zwykłych dotyczących zmian w planie w ISOBP TREZOR ...

MŁODSZY INSTRUKTOR W PRACOWNI INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ (NR 1108)

nowa oferta
CENTRALNA BAZA OFERT PRACY - Bydgoszcz - 04.04.2020

Numer oferty: StPr/20/1108 Obowiązki: Opis stanowiska, czynności regularne i nieregularne: - Realizowanie zadań statutowych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w organizacji wydarzeń z zakresu edukacji kulturalnej i społecznej na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. - Prowad...

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY OGÓLNOBUDOWLANEJ (NR 0827)

nowa oferta
CENTRALNA BAZA OFERT PRACY - Bydgoszcz - 04.04.2020

Numer oferty: StPr/20/0827 Obowiązki: - Wymagania: Wymagania konieczne: Umiejętności i uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi w opisanej specjalności Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), budowlane Miejsce pracy: Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomo...

REFERENT - PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH KANCELARIA TAJNA (NR 0927)

nowa oferta
CENTRALNA BAZA OFERT PRACY - Bydgoszcz - 04.04.2020

Numer oferty: StPr/20/0927 Obowiązki: I. Podstawowe obowiązki: 1) wykonywanie wszelkich czynności kancelaryjnych w zakresie funkcjonowania kancelarii, a w szczególności związanych z ewidencjonowaniem korespondencji; 2) kompletowanie dokumentów według jednolitego rzeczowego wykazu akt i terminowe pod...

INSPEKTORA WOJEWÓDZKIEGO W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW (NR 1023)

nowa oferta
CENTRALNA BAZA OFERT PRACY - Bydgoszcz - 04.04.2020

Numer oferty: StPr/20/1023 Obowiązki: Główne obowiązki: - prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach: przedłużania wiz, udzielania zezwoleń: na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE, wydania kart pobytu, polskiego dokumentu podróży, polskieg...

AUDYTOR WEWNĘTRZNY (NR 0854)

nowa oferta
CENTRALNA BAZA OFERT PRACY - Bydgoszcz - 04.04.2020

Numer oferty: StPr/20/0854 Obowiązki: - Warunki zatrudnienia: - umowa o pracę na czas określony, - wymiar czasu pracy 1/2 etatu, - wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2280,00 zł oraz premia w wysokości 12% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek za staż pracy, Pracodawca podlega przepisom zawartym ...

INSPEKTORA WOJEWÓDZKIEGO W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW (NR 1023)

nowa oferta
CENTRALNA BAZA OFERT PRACY - Bydgoszcz - 04.04.2020

Numer oferty: StPr/20/1023 Obowiązki: Główne obowiązki: - prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach: przedłużania wiz, udzielania zezwoleń: na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE, wydania kart pobytu, polskiego dokumentu podróży, polskieg...

inspektor weterynaryjny

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA - Bydgoszcz - 04.04.2020

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w Zespole d.s Bezpieczeństwa Żywności Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy ul. Cieplicka 5, 85-377 Bydgoszcz Zakres zad...

POMOCNIK DEKARZA

nowa oferta
CENTRALNA BAZA OFERT PRACY - Bydgoszcz - 04.04.2020

Numer oferty: StPr/20/0274 Obowiązki: Prace pomocnicze przy wykonywaniu pokryć z papy zgrzewalnej. Wymagania: Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Pozostałe wymagania: chęci do pracy i zdobycia nowych umiejętności, brak lęku wysokości Miejsce pracy: 85-861 Bydgoszcz...

STANOWISKO DS.WINDYKACJI (NR 0958)

nowa oferta
CENTRALNA BAZA OFERT PRACY - Bydgoszcz - 04.04.2020

Numer oferty: StPr/20/0985 Obowiązki: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi: windykacja należności z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji publicznej w Bydgoszczy, w tym: 1) prowadzenie korespondencji z osobami fizycznymi, organ...

PRACOWNIK OCHRONY WYDZIAŁU DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH (NR 1020)

nowa oferta
CENTRALNA BAZA OFERT PRACY - Bydgoszcz - 04.04.2020

Numer oferty: StPr/20/1020 Obowiązki: - Wymagania: Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Pozostałe wymagania: Wymagania niezbędne na stanowisku: - aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, - legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni palnej ...

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW (NR 1022)

nowa oferta
CENTRALNA BAZA OFERT PRACY - Bydgoszcz - 04.04.2020

Numer oferty: StPr/20/1022 Obowiązki: Główne obowiązki: - prowadzenie postępowań o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców w oparciu o wnioski składane przez pracodawców krajowych oraz zagranicznych i przedstawianie kierownikowi oddziału projektu merytorycznego rozstrzygnięcia w tych spawach, - prowa...

PRACOWNIK OCHRONY WYDZIAŁU DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH (NR 1020)

nowa oferta
CENTRALNA BAZA OFERT PRACY - Bydgoszcz - 04.04.2020

Numer oferty: StPr/20/1020 Obowiązki: - Wymagania: Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Pozostałe wymagania: Wymagania niezbędne na stanowisku: - aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, - legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni p...

STARSZY INSPEKTOR BRANŻY SANITARNEJ W SEKCJI TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (NR 1158)

CENTRALNA BAZA OFERT PRACY - Bydgoszcz - 01.04.2020

Numer oferty: StPr/20/1158Obowiązki:Zakres głównych obowiązków w szczególności:sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót remontowych w zakresie wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, kosztorysem ofertowym, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, przepisami bhp, przeciwpoża...

inspektor weterynaryjny

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA - Bydgoszcz - 30.03.2020

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w BydgoszczyPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny w Zespole d.s Bezpieczeństwa ŻywnościInspekcja WeterynaryjnaPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy ul. Cieplicka 5, 85-377 BydgoszczZakres zadań wy...

© 2020 MegaPraca
Page load: 0,0547 s