Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Sluzba Cywilna - Kielce

1-5 z 5 ofert pracy
Wynagrodzenie
Odległość od miasta

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACHIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH
Kielce

Osoba na tym stanowisku: Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmuje działania informacyjne i dyscyplinujące, wystawia i doręcza upomnienia oraz wystawia i przekazuje do organów egzekucyjnych tytuły wykonawcze i wnioski egzekucyjneWykonuje zadania wierzycie...

27.11.202027.11.2020

Inspektor Wojewódzki

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACHŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Kielce

Osoba na tym stanowisku: prowadzi postępowania administracyjne w I i II Instancji w celu przygotowania projektu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie dróg krajowych i wojewódzkichdokonuje oceny pod względem zgodności z przepisami prawnymi uchwał rad gmin dotyczących miejs...

24.11.202024.11.2020

Inspektor Wojewódzki

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACHŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Kielce

Osoba na tym stanowisku: prowadzi postępowania administracyjne w celu przygotowania rozstrzygnięć załatwianych sprawprzygotowuje projekty pism, zawiadomień, postanowień i decyzjireprezentuje Wojewodę w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Wy...

24.11.202024.11.2020

Inspektor Ochrony Środowiska

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACHWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH
Kielce

Osoba na tym stanowisku: Przygotowuje i przeprowadza kontrole podmiotów korzystających ze środowiska,Opracowywuje dokumentację kontrolną i pokontrolną oraz inne dokumenty na potrzeby Wydziału Inspekcji,Prowadzi działania pokontrolne wobec podmiotów niedotrzymujących warunki korzystania ze środowiska...

21.11.202021.11.2020

Inspektor Ochrony Środowiska

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACHWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH
Kielce

Osoba na tym stanowisku: Przygotowuje i przeprowadza kontrole podmiotów korzystających ze środowiska,Opracowywuje dokumentację kontrolną i pokontrolną oraz inne dokumenty na potrzeby Wydziału Inspekcji,Prowadzi działania pokontrolne wobec podmiotów niedotrzymujących warunki korzystania ze środowiska...

20.11.202020.11.2020
© 2020 MegaPraca.pl
Page load: 0,0305 s