Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Sluzba Cywilna - Warszawa

1-15 z 856 ofert pracy

Starszy Specjalista

nowa oferta
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Przeprowadzanie kontroli pozaplanowych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowisk oraz prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku Podejmowanie czynności polegających na: obserwowaniu i rejestrowaniu ob...

25.11.202025.11.2020

Specjalista

nowa oferta
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzenie analiz w celu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, w szczególności sporządzanie analiz wspomagających proces wykrywaczy w zakresie i wykroczeń przeciwko środowisku, wykonywanie analiz strategicznych, przestępstw wspomagający...

25.11.202025.11.2020

Kierownik Działu

nowa oferta
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIEMAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: opracowuje szczegółowy sposób funkcjonowania dyspozytorni medycznej, z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania oraz organizacji pracy dyspozytorów medycznychopracowuje plan postępowania w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej przyjmowanie i obsługę p...

25.11.202025.11.2020

Specjalista

nowa oferta
KOMENDA STOŁECZNA POLICJI W WARSZAWIEKOMENDA STOŁECZNA POLICJI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi ewidencję główną sprzętu kwaterunkowego i p.poż., sporządza i rejestruje dokumenty przychodowo-rozchodowe,Sprawdza pod względem merytorycznym dokumenty finansowe związane z ponoszonymi kosztami z tytułu zakupu sprzętu kwaterunkowego i p.poż.,Sporządza w oparciu o pl...

25.11.202025.11.2020

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika w celu odpowiedniego wytypowania podmiotów do kontroli. Zarządza ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikuje obszary zagrożeń mogące mieć...

25.11.202025.11.2020

Psycholog

nowa oferta
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIEMAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: pracuje indywidualnie z objętymi pomocą psychologiczną dyspozytorami medycznymiprowadzi dobrowolne grupy wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych, zajęcia edukacyjne, porady i konsultacje, warsztaty, szkolenia, monitorowania zachowań na stanowisku pracy, diagnozy ps...

25.11.202025.11.2020

Starszy Specjalista

nowa oferta
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Organizowanie i koordynowanie ogólnopolskich działań prewencyjnych prowadzonych w zakresie ograniczenia występowania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowiskuPodejmowanie czynności polegających na: zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, żądaniu p...

25.11.202025.11.2020

Inspektor

nowa oferta
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Uczestniczy w kontrolach pozaplanowych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz prowadzi sprawy z zakresu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowiskuBierze udział w czynnościach polegających na: obserwowaniu i rejestrowani...

25.11.202025.11.2020

Specjalista

nowa oferta
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Przeprowadzanie kontroli pozaplanowych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowisk oraz prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku Podejmowanie czynności polegających na: obserwowaniu i rejestrowaniu ob...

25.11.202025.11.2020

Konsultant

nowa oferta
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIEGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Przygotowuje, opracowuje i sporządza dokumentację oraz wykonuje pozostałe czynności w ramach procedur udzielania zamówień publicznych w celu realizacji zakupów w zakresie dostaw, usług i robót budowlanychWykonuje czynności w zakresie pracy Komisji przetargowych w celu zapewn...

25.11.202025.11.2020

Specjalista

nowa oferta
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIEGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Realizuje prace związane z udostępnianiem danych statystyki publicznej na poziomie krajowym w systemach bazodanowych (Dziedzinowe Bazy Wiedzy, Biuletyn Statystyczny, Wskaźniki Makroekonomiczne oraz Bank Danych Makroekonomicznych) oraz współpracuje w tym zakresie z właściwymi...

25.11.202025.11.2020

Specjalista

nowa oferta
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIEMAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: prowadzi postępowania administracyjne w zakresie obywatelstwa polskiego i repatriacjiprzygotowuje projekty odpowiedzi na skargiudziela informacji w zakresie prowadzonych sprawprzyjmuje wnioski we wszystkich sprawach należących do zadań Oddziału bezpośrednio od klientów Potrz...

25.11.202025.11.2020

Starszy Specjalista

nowa oferta
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzenie analiz w celu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, w szczególności sporządzanie analiz wspomagających proces wykrywaczy w zakresie i wykroczeń przeciwko środowisku, wykonywanie analiz strategicznych, przestępstw wspomagający...

25.11.202025.11.2020

Specjalista

nowa oferta
KOMENDA STOŁECZNA POLICJI W WARSZAWIEKOMENDA STOŁECZNA POLICJI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Sprawdza pod względem merytorycznym dokumentację finansową oraz prowadzi jej ewidencję,Sprawdza pod względem merytorycznym dokumentację dotyczącą darowizn rzeczowych przyjętych przez komórki i jednostki organizacyjne Policji funkcjonujące na obszarze działania Komendanta Sto...

25.11.202025.11.2020

Specjalista

nowa oferta
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIEGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Współuczestniczy w zestawianiu rachunków sektora instytucji niekomercyjnych, w tym spożycia wg klasyfikacji COPNI (Klasyfikacja Wydatków na Spożycie Indywidualne Instytucji Niekomercyjnych Działających na Rzecz Gospodarstw Domowych) – w celu zestawiania PKB oraz oszacowania ...

25.11.202025.11.2020
© 2020 MegaPraca.pl
Page load: 0,0751 s