Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Tlumaczenia Pisemne

1-15 z 405 ofert pracy

Starszy Specjalista

nowa oferta
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: przygotowuje i prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne, w tym przygotowuje i publikuje specyfikacje istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia, zmiany i wyjaśnienia oraz inne niezbędne informacje wynikające z obowiązujących proceduruczestniczy w pracach komisji przetargo...

25.09.202325.09.2023

Tłumacz/ka (j. koreański)

nowa oferta
GI GROUP POLAND S. A.GI GROUP POLAND S. A.
Wronki

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Tłumaczenia pisemne z języka koreańskiego na język polski, Tłumaczenia ustne z języka koreańskiego na język polski (spotkania, tłumaczenia na hali), Koordynowanie komunikacji między koreańskimi i polskimi pracownikami. CZEGO OCZEKUJEMY? Znajomości języka koreańskiego pozwalającej ...

24.09.202324.09.2023
Umowa zlecenieumowa zlecenie

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIEMAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
Kraków

Osoba na tym stanowisku: Planuje i organizuje posiedzenia składów orzekających poprzez ustalanie comiesięcznego harmonogramu ich posiedzeń z członkami Wojewódzkiego Zespołu, odpowiednio do liczby wpływających wniosków, sporządza oraz wysyła zawiadomienia o terminie oceny dokonywanej przez skład usta...

23.09.202323.09.2023

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIEMAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
Kraków

Osoba na tym stanowisku: Uczestniczy w kontrolach warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp Prowadzi szkolenia wstępne w zakresie bhp dla nowo przyjmowanych pracowników, praktykantów i stażystów, podczas których zaznajamia z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, inny...

23.09.202323.09.2023

Główny specjalista do spraw legislacji

nowa oferta
SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Główny specjalista do spraw legislacji Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Główny specjalista do spraw legislacji w Wydziale Legislacjiw Departamencie Prawa Pracy Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracow...

23.09.202323.09.2023

główny specjalista do spraw legislacji

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw legislacji w Wydziale Legislacji w Departamencie Prawa Pracy 00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowa...

23.09.202323.09.2023
Umowa o pracęumowa o pracę

starszy inspektor zakładów górniczych

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Rybnik

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor zakładów górniczych do spraw elektrycznych Grupa Energomechaniczna 40-055 Katowice Poniatowskiego 31 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadza kontrole w zakresie ...

22.09.202322.09.2023
Umowa o pracęumowa o pracę

Referendarz

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI W WARSZAWIEMINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Bierze udział w opracowywaniu projektu budżetu państwa części 30 – Oświata i wychowanie w zakresie dochodów i wydatków ministerstwa oraz współpracuje przy opracowywaniu materiałów planistycznych jednostek nadzorowanych, w tym budżetu zadaniowego i Wieloletniego Planu Finanso...

22.09.202322.09.2023

Inspektor Weterynaryjny

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W WAŁCZUPOWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W WAŁCZU
Wałcz

Osoba na tym stanowisku: przeprowadzanie kontroli podmiotów zajmujących się produkcją, obrotem pasz, gromadzeniem, przetwarzaniem, wykorzystywaniem, usuwaniem, obrotem ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego w celu doprowadzenia do usunięcia uchybień w działalności w/w podmiotów, a także kontro...

22.09.202322.09.2023

Referendarz

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO W WARSZAWIEURZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Bierze udział w procesie koordynacji uczestnictwa Urzędu w procesie prawodawczym i decyzyjnym w ramach Rady UE, KE oraz innych instytucji UE, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Urzędu, w tym koordynuje obieg dokumentów, w szczególności dokumentów u...

22.09.202322.09.2023

Starszy Inspektor

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIEMAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
Kraków

Osoba na tym stanowisku: Samodzielnie przyjmuje i sprawdza wnioski oraz załączniki do wniosków pod względem formalnym w sprawach wszczęcia procedury legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców na terytorium RP oraz przyznania, przedłużenia ważności, wymiany oraz unieważnienia Karty Polaka. W przypadku ...

22.09.202322.09.2023

specjalista

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Monitorowania KPO w Departamencie Strategii 00-926 Warszawa ul. Wspólna 2/4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Uczestniczy w utrzymaniu system...

22.09.202322.09.2023
Umowa o pracęumowa o pracę

referendarz

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw budżetu państwa i budżetu środków europejskich w Wydziale Koordynacji i Planowania Budżetu Części 30, Departament Budżetu i Finansów 00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3 Zakres...

22.09.202322.09.2023
Umowa o pracęumowa o pracę

Starszy Inspektor Zakładów Górniczych

WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY W KATOWICACHWYŻSZY URZĄD GÓRNICZY W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz z upoważnieni...

22.09.202322.09.2023

starszy specjalista

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw rozwoju rynku finansowego w Wydziale Rynku Kapitałowego, Departament Rozwoju Rynku Finansowego 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku...

22.09.202322.09.2023
Umowa o pracęumowa o pracę
© 2023 MegaPraca.pl
Page load: 0,0236 s