Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Urzad

1-15 z 1000 ofert pracy

referent

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw podatków w Dziale Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV) 40-022 Katowice ul. Damrota 25 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi postępowania podatkowe ...

10.06.202310.06.2023

Referendarz

nowa oferta
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO W WARSZAWIEURZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Samodzielnie prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania, zmiany lub wygaszenia dokumentacji systemu utrzymania, wydania, przedłużenia, zmiany, uchylenia lub wygaszenia świadectwa bezpieczeństwa dla podmiotów, o których mowa w art. 19 ustawy o transporcie kolejowym ...

10.06.202310.06.2023

Główny Specjalista

nowa oferta
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO W WARSZAWIEURZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania administracyjne w celu dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych instalacji stałych, w szczególności budowanych, modernizowanych lub odnawianych w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.Analizuje dokumentację opi...

10.06.202310.06.2023

Inspektor Weterynaryjny

nowa oferta
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W GORZOWIE WIELKOPOLSKIMPOWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
Gorzów Wielkopolski

Osoba na tym stanowisku: podejmowanie czynności w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego oraz żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego na każdym etapie produkcji przez podmioty sektora spożywczego (rejestrowa...

10.06.202310.06.2023

Główny Specjalista

nowa oferta
NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIENACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Przygotowuje dokumentację dot. zakresu prac – opis przedmiotu zamówienia oraz kryteriów selekcji i oceny ofert do postępowań przetargowych w zakresie realizacji inwestycji.Weryfikuje kalkulacje kosztów przedsięwzięć inwestycyjnych oraz harmonogramów programów inwestycyjnych....

10.06.202310.06.2023

Główny Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI W WARSZAWIEMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: ma następujące zadania:Opracowuje projekty statutu, regulaminu organizacyjnego, instrukcji kancelaryjnej i regulaminu pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości.Opracowuje projekty aktów normatywnych i innych aktów prawnych określających organizację pracy w Ministerstwie Sprawied...

10.06.202310.06.2023

inspektor wojewódzki

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw orzecznictwa w zakresie gospodarki nieruchomościami w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pra...

10.06.202310.06.2023

inspektor ochrony zabytków

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Gdańsk

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw Gdańsk Śródmieście Wydział ds. Zabytków Nieruchomych Gdańsk Śródmieście 80-852 Gdańsk ul. Dyrekcyjna 2-4 Zakres zadań wykonywanych n...

10.06.202310.06.2023

Główny Specjalista

nowa oferta
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO W WARSZAWIEURZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania administracyjne w celu dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych instalacji stałych, w szczególności budowanych, modernizowanych lub odnawianych w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.Analizuje dokumentację opi...

10.06.202310.06.2023

Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ W WARSZAWIEMINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Zarządza projektami w zakresie rozliczania, budżetowania, jakości i terminowości wykonania budżetu oraz pełni funkcję kontrolną nad projektami;Monitoruje stan przygotowania i procesu realizacji projektów w tym rozpatruje wnioski o zmiany oraz przygotowuje i aktualizuje wytyc...

10.06.202310.06.2023

inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw kontroli w Wydziale Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw 80-240 Gdańsk Ul. Marii Konopnickiej 4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku p...

10.06.202310.06.2023

Starszy Inspektor

nowa oferta
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W RADOMIUKOMENDA MIEJSKA POLICJI W RADOMIU
Radom

Osoba na tym stanowisku: Przyjmuje do składnicy akt KMP w Radomiu dokumentację jawną i niejawną wytworzoną w jednostkach i komórkach organizacyjnych KMP w Radomiu;Sprawdza spisy akt przekazanych, protokołów brakowania i przekazywanych materiałów;Wypożycza dokumentację archiwalną i niearchiwalną na p...

10.06.202310.06.2023

starszy inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw Sekcji Budżetu w Wydziale Finansów 70-515 Szczecin ul. Małopolska 47 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie materia...

10.06.202310.06.2023

Kelner zmianowy / Kelnerka zmianowa

nowa oferta
Gdańsk

Sieć Dobry Hotel do hotelu Różany Gaj (Restauracja Różana) w Gdyni, poszukuje kandydata na stanowisko:KELNER ZMIANOWY / KELNERKA ZMIANOWA Do głównych obowiązków należeć będzie: obsługa gości restauracji i dbanie o jakość obsługi klienta; dbanie o porządek na sali restauracyjnej oraz zapleczu; dbanie...

10.06.202310.06.2023
Umowa o pracęumowa o pracę

starszy inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw księgowości w Wydziale Finansów 70-515 Szczecin ul. Małopolska 47 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Dekretowanie dokumentów fi...

10.06.202310.06.2023
© 2023 MegaPraca.pl
Page load: 0,1041 s