Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Urzad Statystyczny

1-15 z 69 ofert pracy

Młodszy Informatyk

nowa oferta
URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZIURZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI
Łódź

Osoba na tym stanowisku: administruje i nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie systemów operacyjnych eksploatowanych w urzędzie, zapewnia ciągłość działania serwerów, sieci, macierzy dyskowych oraz systemów IT,planuje i wykonuje kopie bezpieczeństwa,zapewnia wsparcie bezpośrednie i telefoniczne dla uży...

27.11.202027.11.2020

Starszy Specjalista

nowa oferta
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIEGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi prace związane z tzw. przyspieszoną informacją (miesięcznym meldunkiem) i opracowuje tablice do Biuletynu Statystycznego (BS) w zakresie wybranych wyrobów przemysłowych, współpracuje z US-em i informatykiem opracowującym dane; analizuje oraz ocenia jakość danych o p...

27.11.202027.11.2020

Starszy Specjalista

nowa oferta
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIEGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Rozpoznaje obszary działalności przedsiębiorstw niefinansowych, w szczególności przedsiębiorstw powiązanych w grupy, prowadzi prace analityczne, w celu zaspokojenia oczekiwań zewnętrznych odbiorców danych,Współpracuje przy przygotowywaniu publikacji w zakresie badań prowadzo...

27.11.202027.11.2020

Referent Prawny

nowa oferta
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KATOWICACHWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: rozpatruje odwołania, zażalenia, wnioski składane w I instancji, a także skargi na bezczynność i przewlekłość oraz skargi w trybie art. 227 KPA,przygotowywuje projekty decyzji i postanowień w celu wydania rozstrzygnięcia przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budow...

27.11.202027.11.2020

Konsultant

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIEGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Przygotowuje, opracowuje i sporządza dokumentację oraz wykonuje pozostałe czynności w ramach procedur udzielania zamówień publicznych w celu realizacji zakupów w zakresie dostaw, usług i robót budowlanychWykonuje czynności w zakresie pracy Komisji przetargowych w celu zapewn...

25.11.202025.11.2020

Specjalista

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIEGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Współuczestniczy w zestawianiu rachunków sektora instytucji niekomercyjnych, w tym spożycia wg klasyfikacji COPNI (Klasyfikacja Wydatków na Spożycie Indywidualne Instytucji Niekomercyjnych Działających na Rzecz Gospodarstw Domowych) – w celu zestawiania PKB oraz oszacowania ...

25.11.202025.11.2020

Gówny księgowy w PolacPrint

ANDRZEJANDRZEJ
Częstochowa

Poszukujemy Głównego Księgowego z doświadczeniem w branży produkcyjnej. Praca w Olsztynie koło Częstochowy w Drukarni PolacPrint. Prosimy o nie zgłaszanie się biur rachunkowych. Do zakresu obowiązków należeć będzie. Prowadzenie pełnej księgowości wraz z kadrami. Sporządzanie sprawozdań finansowych, ...

25.11.202025.11.2020
od 4000 zł
Umowa o pracęumowa o pracę

Samodzielna Księgowa

REKRUTACJAREKRUTACJA
Rzeszów

Samodzielna Księgowa Opis stanowiska: Prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie pełnej rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami; Kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami wewnętrznymi spółki; Dekretacja i księgowan...

25.11.202025.11.2020
Umowa o pracęumowa o pracę

Specjalista

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIEGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Realizuje prace związane z udostępnianiem danych statystyki publicznej na poziomie krajowym w systemach bazodanowych (Dziedzinowe Bazy Wiedzy, Biuletyn Statystyczny, Wskaźniki Makroekonomiczne oraz Bank Danych Makroekonomicznych) oraz współpracuje w tym zakresie z właściwymi...

25.11.202025.11.2020

Młodszy Specjalista ds. Kadr

TMF GROUPTMF GROUP
Wrocław

Czym będziesz się zajmować? Wsparciem klienta w obsłudze procesów kadrowych bezpośrednio w jego siedzibie (projekt on-site) Prowadzeniem akt osobowych i przygotowywaniem kompleksowej dokumentacji pracowniczej Aktualizacją danych pracowniczych i struktury organizacyjnej w wymaganych bazach danych Wyl...

24.11.202024.11.2020
Umowa o pracęumowa o pracę

Inspektor Transportu Drogowego

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W POZNANIUWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W POZNANIU
Poznań

Osoba na tym stanowisku: samodzielnie przeprowadzi czynności kontrolne na drodze, zgodnie z zakresem zadań i kompetencji określonych w przepisach (w tym: prowadzi postepowania administracyjne, sporządza protokoły z kontroli, wydaje decyzje administracyjne, nakłada mandaty karne);samodzielnie przepro...

24.11.202024.11.2020

Specjalista

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIEGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Uczestniczy w opracowywaniu, wypełnianiu międzynarodowych kwestionariuszy z zakresu europejskich rachunków ekonomicznych środowiska w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z Rozporządzeń PE i Rady (UE) w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska.Ucz...

24.11.202024.11.2020

Starszy Specjalista

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIEGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Bierze udział w pracach dotyczących projektowania nowych oraz modernizacji istniejących narzędzi badawczych do badań prowadzonych w Wydziale. Rozpoznaje możliwości wykorzystywania danych gromadzonych w źródłach administracyjnych zarówno z punktu widzenia informacji zastępują...

24.11.202024.11.2020

Główny Specjalista

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIEGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Gromadzi, nalicza oraz analizuje roczne dane z zakresu dochodów i wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz przygotowuje rozwiązania metodologiczne w celu terminowego opracowania tablicy Programu Transmisji ESA – opracowuje i przekazuje tablicę do Eurostatu,...

24.11.202024.11.2020

Główny Specjalista

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIEGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Inicjuje, koordynuje i monitoruje prace nad analizą i zaspokojeniem potrzeb informacyjnych w obszarze polityki spójności w celu wypracowania wskaźników opisujących zróżnicowanie regionalne, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów transgranicznych.Realizuje prace koncepcyjne w...

24.11.202024.11.2020
© 2020 MegaPraca.pl
Page load: 0,0338 s