Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Urzad Wojewodzki - Wrocław

Reklama
1-15 z 103 ofert pracy

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU
Wrocław

Osoba na tym stanowisku: prowadzi postępowanie administracyjne w II instancji w zakresie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;prowadzi sprawy dotyczące planowania i organizowania szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy pracowników urzędu wojewódzkiego oraz wo...

15.07.202415.07.2024

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU
Wrocław

Osoba na tym stanowisku: prowadzi postępowania administracyjne w I instancji w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy, tj. udzielenia, zmiany lub cofnięcia;przygotowuje zaświadczenia, odpowiedzi na zapytania indywidualne oraz wnioski innych organów, służb i instytucji w sprawach objętych merytoryczną dz...

15.07.202415.07.2024

inspektor wojewódzki

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw orzecznictwa, kontroli realizacji zadań z zakresu rynku pracy oraz szkoleń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej...

15.07.202415.07.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

inspektor wojewódzki

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II 50-153 Wrocław Pl. Powstańców Warszawy 1 Zakres zadań wyk...

15.07.202415.07.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw wsparcia Wydziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Projektów i Współpracy 50-153 Wrocław Pl. Powstańców Warszawy 1 Zakres zadań wykonywanych na sta...

15.07.202415.07.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

asystent

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Wrocław

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: asystent Zakład Higieny Weterynaryjnej w Pracowni Chemii Środków Spożywczych i Pasz 53-135 Wrocław ul. Januszowicka 48 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywan...

12.07.202412.07.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

inspektor wojewódzki

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw wszczynania postępowań w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Obsługi Cudzoziemców II 50-153 Wrocław Pl. Powstańców Warszawy 1 Zakres zadań wyko...

12.07.202412.07.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

Inspektor Wojewódzki

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU
Wrocław

Osoba na tym stanowisku: prowadzi postępowania administracyjne w I instancji w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy, tj. udzielenia, zmiany lub cofnięcia,przygotowuje zaświadczenia, odpowiedzi na zapytania indywidualne oraz wnioski innych organów, służb i instytucji w sprawach objętych merytoryczną dz...

12.07.202412.07.2024

inspektor wojewódzki

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej 50-153...

12.07.202412.07.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

inspektor wojewódzki

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II 50-153 Wrocław Pl. Powstańców Warszawy 1 Zakres zadań wyk...

12.07.202412.07.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

inspektor wojewódzki

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw planowania budżetu i finansów oraz nadzoru i kontroli wykorzystania dotacji w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej 50-153 Wrocław Pl. Powstańców W...

12.07.202412.07.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

inspektor

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej w Wydziale Transportu 50-040 Wrocław ul. Podwale 31-33 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi sekretariat ...

12.07.202412.07.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

Inspektor Wojewódzki

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU
Wrocław

Osoba na tym stanowisku: opracowuje i przygotowuje materiały planistyczne oraz sprawozdania okresowe (kwartalne i roczne) w ujęciach tradycyjnym i zadaniowym dotyczące budżetu Wojewody w zakresie właściwości Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznejprowadzi nadzór i kontrolę w zakresie realizowania pr...

10.07.202410.07.2024

Inspektor

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU
Wrocław

Osoba na tym stanowisku: prowadzi sekretariat Wydziału Transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu wspomagania organizacji pracy swoim przełożonym oraz zapewnienia prawidłowego przepływu informacji z pracownikamicodziennie wyjeżdża do gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w celu...

10.07.202410.07.2024

Inspektor Wojewódzki

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU
Wrocław

Osoba na tym stanowisku: przygotowuje projekt programu kontroli z wykorzystaniem dostępnych metodologii (opracowania własne bądź przekazane przez Głównego Geodetę Kraju)prowadzi kontrolę działalności administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie legalności i rzetelnościprowadzi kontrolę dzi...

09.07.202409.07.2024
Reklama
© 2024 MegaPraca.pl
Page load: 0,0368 s