MegaPraca

Praca Wojewodzki Urzad Ochrony - Gorzów Wielkopolski

1-15 z 27 ofert pracy
Filtruj oferty pracy

inspektor

nowa oferta
LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - Gorzów Wielkopolski - 26.09.2020

WARUNKI PRACY- Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych- Praca biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie- Bariery architektoniczne: ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, konieczna asysta innego pracownika- Brak specjalistycznych urządzeń umożliwia...

inspektor

nowa oferta
LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - Gorzów Wielkopolski - 25.09.2020

WARUNKI PRACY•Nietypowe godziny pracy•Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe•Zagrożenie korupcją•Obsługa klientów zewnętrznychZAKRES ZADAŃUdzielanie informacji w zakresie legalizacji pobytu w Polsce cudzoziemców w celu ułatwienia klientom załatwienia sprawy (pojęcie legalizacji pobytu obejmuje kil...

kierownik oddziału

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA - Gorzów Wielkopolski - 24.09.2020

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie WielkopolskimDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:kierownik oddziału do spraw Administracji Architektoniczno - Budowlanej w Wydziale InfrastrukturyLubuski Urząd Wojewódzkiul. Jagiellończyka 866-400 Gorzów Wlkp.Zakres zadań wykonywanych ...

inspektor wojewódzki

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA - Gorzów Wielkopolski - 24.09.2020

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie WielkopolskimDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli ośrodków pomocy społecznej w Wydziale Polityki SpołecznejLubuski Urząd Wojewódzkiul. Jagiellończyka 866-400 Gorzów Wlkp.Zakres zadań wyko...

inspektor

LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - Gorzów Wielkopolski - 23.09.2020

WARUNKI PRACY•Nietypowe godziny pracy•Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe•Zagrożenie korupcją•Obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) •Praca pod presją czasu oraz stres związany z bezpośrednim kontaktem z interesantami i dużą ilością sprawZAKRES ZADA...

inspektor farmaceutyczny

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - Gorzów Wielkopolski - 23.09.2020

WARUNKI PRACYPraca biurowa, praca w terenie związana z przeprowadzeniem kontroli, stres związany z obsługą klienta, zagrożenie korupcją. W siedzibie urzędu - praca przy komputerze (lokal inspektoratu położony na 1 piętrze z dostępem do windy), wyjazdy w teren, praca poza siedzibą urzędu związana z k...

inspektor

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - Gorzów Wielkopolski - 22.09.2020

WARUNKI PRACYPraca biurowa, praca w terenie związana z przeprowadzeniem kontroli, stres związany z obsługą klienta, zagrożenie korupcją. W siedzibie urzędu - praca przy komputerze (lokal inspektoratu położony na 1 piętrze z dostępem do windy), wyjazdy w teren, praca poza siedzibą urzędu związana z k...

kierownik oddziału

LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - Gorzów Wielkopolski - 19.09.2020

WARUNKI PRACYZagrożenie korupcjąPermanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) Praca pod presją czasu (kary za przekroczenie wyznaczonych w ustawach terminów na wydanie decyzjiRóżne interpretacje przepisów w rozstrzygnięciach organów nadrzędnych i wy...

Inspektor wojewódzki

SŁUŻBA CYWILNA - Gorzów Wielkopolski - 18.09.2020

Inspektor wojewódzki Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli ośrodków pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Warunki pracy Praca w terenie Nietypowe godziny pracy Cz...

Kierownik oddziału

SŁUŻBA CYWILNA - Gorzów Wielkopolski - 18.09.2020

Kierownik oddziału Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Kierownik oddziału do spraw Administracji Architektoniczno - Budowlanej w Wydziale Infrastruktury Warunki pracy Zagrożenie korupcją Permanentna obsługa klientów zewn...

inspektor ochrony zabytków

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA - Gorzów Wielkopolski - 18.09.2020

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej GórzeLubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor ochrony zabytków do spraw inspekcji zabytków archeologicznych w Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp.Wojewódzki Urząd Ochrony...

Inspektor

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW SŁUŻBA CYWILNA - Gorzów Wielkopolski - 10.09.2020

Inspektor Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor Sekcji Transportu w Wydziale Gospodarki Materiałowo-Technicznej Warunki pracy - praca biurowa, jednozmianowa w godzinach 7:00-15:00 - większość czynnośc...

inspektor ochrony zabytków

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE - Gorzów Wielkopolski - 08.09.2020

WARUNKI PRACYWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- praca administracyjno-biurowa,- praca w terenie – praca w wykopach poniżej 1 metra,- stres związany z obsługą petentów,- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-tech...

Inspektor ochrony zabytków

SŁUŻBA CYWILNA - Gorzów Wielkopolski - 07.09.2020

Inspektor ochrony zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor ochrony zabytków do spraw inspekcji zabytków archeologicznych w Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie ...

Inspektor

SŁUŻBA CYWILNA - Gorzów Wielkopolski - 03.09.2020

Inspektor Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor W Oddziale w Rzepinie Warunki pracy - praca biurowa w systemie jednozmianowym od...

© 2020 MegaPraca
Page load: 0,0383 s