Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Administracja Biurowa

1-15 z 1000 ofert pracy

Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji - ZUS I/Płońsk

nowa oferta
ZUS ODDZIAŁ W PŁOCKUZUS ODDZIAŁ W PŁOCKU
Płońsk

Niezbędne: wykształcenie średnie Mile widziane: wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia) Wymagania dodatkowe: znajomość zasad funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych znajomość przepisów Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i ...

10.12.202210.12.2022

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKUPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Białystok

Osoba na tym stanowisku: przygotowuje projekty decyzji w sprawie wydania i przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemców,tworzy i przetwarza dane w bazie danych – aplikacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Zatrudnienie cudzoziemców”,bada i analizuje sytuację na lokalnym i krajowym ...

10.12.202210.12.2022

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania podatkowe w celu prawidłowego wymiaru należności budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnegoWnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz nadaje rygor natychmiastowej wykonalności decyzji w celu dywersyfikacji ryzyka niewy...

10.12.202210.12.2022

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Pozyskuje i analizuje dane w celu typowania podmiotów do kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających oraz zarządzania ryzykiem zewnętrznymPrzeprowadza czynności sprawdzające w celu weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych dla zapewnienia prawidłowych wpływów do b...

10.12.202210.12.2022

starszy inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Szczecin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw prowadzenia zagadnień z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania ruchem w Wydziale Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem w Oddziale w S...

10.12.202210.12.2022

Stanowisko ds. administracji i gospodarowania majątkiem

nowa oferta
ZUS ODDZIAŁ W CHORZOWIEZUS ODDZIAŁ W CHORZOWIE
Chorzów

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy Niezbędne wykształcenie średnie Mile widziane wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, zarządzanie nieruchomościami, teleinformatyka) minimum 1 rok pracy związanej z rozliczaniem umów lub obsługą administracyjną Wymagania dodatkowe: znajom...

10.12.202210.12.2022

Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

nowa oferta
ZUS ODDZIAŁ W KRAKOWIEZUS ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Kraków

Wymagania formalne -niezbędne na stanowisku pracy: wykształcenie średnie Mile widziane: wykształcenie wyższe doświadczenie zawodowe w obszarze administracji Wymagania dodatkowe: znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozporządzeń do tej Ustawy, znaj...

10.12.202210.12.2022

Stanowisko ds. egzekucji

nowa oferta
ZUS ODDZIAŁ W KIELCACHZUS ODDZIAŁ W KIELCACH
Kielce

Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie Mile widziane: wykształcenie wyższe (prawo, administracja, ekonomia, finanse, bankowość, polityka społeczna) minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi Wymagania dodatkowe podstawowa znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń sp...

10.12.202210.12.2022

Stanowisko ds. wsparcia obsługi spraw emerytalno-rentowych_Kartuzy

nowa oferta
ZUS ODDZIAŁ W GDAŃSKUZUS ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Kartuzy

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy: Niezbędne: wykształcenie średnie Mile widziane: wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja) minimum 6 miesięcy pracy biurowej Wymagania dodatkowe: podstawowa znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawowa znajomość przepisów ...

10.12.202210.12.2022

Stanowisko ds. orzecznictwa

nowa oferta
ZUS ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKUZUS ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
Bydgoszcz

Wymagania niezbędne:• wykształcenie średnie Mile widziane:• wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo, administracja)• minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi Wymagania dodatkowe:• znajomość zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego•...

10.12.202210.12.2022

Starszy Specjalista

nowa oferta
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
Gdańsk

Osoba na tym stanowisku: opracowanie programów inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami o Finansowaniu Inwestycji z Budżetu Państwa; współudział w przygotowaniu planów inwestycyjnych i remontowych oraz planów finansowych w niezbędnym zakresie, prowadzenie działań w zakresie przeszacowania wart...

10.12.202210.12.2022

młodszy specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Opole

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista w Wydziale ds. Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich i Prawno-Organizacyjnym 45-367 Opole ul. Mickiewicza 1 Zakres zadań wykonywany...

10.12.202210.12.2022

inspektor wojewódzki

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw współpracy międzynarodowej oraz organizacji i obsługi wizyt najważniejszych osób w państwie i wydarzeń o charakterze patriotycznym w Biurze Wojewody 40-032 Katowice ul...

10.12.202210.12.2022

księgowy

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Olesno

Izba Administracji Skarbowej w Opolu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy w Referacie Rachunkowości 45-331 Opole ul. płk. Witolda Pileckiego 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: księguje przypisy, odpisy oraz wpłaty w odpowiednich rozdziałach i paragrafach kla...

10.12.202210.12.2022

referent

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Opole

Izba Administracji Skarbowej w Opolu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent w Dziale Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług, Podatków Majątkowych i Sektorowych oraz Kontroli Podatkowej 45-331 Opole ul. płk. Witolda Pileckiego 2 Zakres zadań wykonywanych na stanow...

10.12.202210.12.2022
© 2022 MegaPraca.pl
Page load: 0,0580 s