Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Administracja Biurowa

1-15 z 1000 ofert pracy

Starszy Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania podatkowe objęte właściwością Urzędu w celu wykonywania obowiązków podatkowych.Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu wydania zarządzenia zabezpieczenia na majątku dłużnika. Wydaje postanowienia w celu przedłużenia terminu zw...

27.03.202327.03.2023

Starszy Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika w celu odpowiedniego wytypowania podmiotów do kontroli.Zarządza ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikuje obszary zagrożeń mogących mie...

27.03.202327.03.2023

Pełnomocnik Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

nowa oferta
KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZYKUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY
Bydgoszcz

Osoba na tym stanowisku: Zarządza i kieruje dostępnymi zasobami ludzkimi i rzeczowymi Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego realizowania przypisanych zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych w urzędzie, służby portierskiej, ochrony przeciwpoż...

27.03.202327.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Dokonuje czynności sprawdzających z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla innych komórek w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń.Bada zasadność zwrotu podatków w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia obowiązków podatkowych. Wydaje postanowienia w sprawach...

27.03.202327.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZIIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI
Łódź

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług w celu sprawdzenia terminowości składania deklaracji oraz stwierdzenia formalnej poprawności deklaracji i innych dokumentów.Prowadzi czynności analityczne i sprawdzające w celu wykreślania podatników z rej...

27.03.202327.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Bada zasadność zwrotu podatków w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia obowiązków podatkowych.Wydaje postanowienia w celu przedłużenia terminu zwrotu podatku. Dokonuje czynności sprawdzających w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń.Orzeka w zakresie kar po...

27.03.202327.03.2023

Referent Prawny

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZYIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZY
Bydgoszcz

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarboweProwadzi postępowania mandatoweWykonuje zadania oskarżyciela publicznego, sporządza i wnosi akty oskarżenia do sądu oraz popiera je przed sądemOpracowuje i wnosi zwyczajne i nadzwyc...

27.03.202327.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZYIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZY
Bydgoszcz

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi kontrole celno-skarbowe w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychProwadzi...

27.03.202327.03.2023

Starszy Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZIIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI
Łódź

Osoba na tym stanowisku: Analizuje i weryfikuje zeznania, deklaracje i inne informacje podatkowe w celu sprawdzenia rzetelności i poprawności składanych dokumentów.Wprowadza do systemu informatycznego deklaracje i inne dokumenty w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa i terminowego ewidencjo...

27.03.202327.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Realizuje zadania związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi w celu wymiany informacji z państwami Unii Europejskiej w zakresie weryfikacji prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych.Wymienia informacje podatkowe w celu weryfikacji prawidłowości wypełniania obowiązk...

27.03.202327.03.2023

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZYKUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY
Bydgoszcz

Osoba na tym stanowisku: Wykonuje zadania nadzorczo-kontrolne w zakresie realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zadań finansowanych z Funduszu Solidarnościowego w celu sprawdzenia prawidłowości realizacji zadania, wykorzystania środków finansowych...

27.03.202327.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZIIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI
Łódź

Osoba na tym stanowisku: Dokonuje czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych w zakresie podatku od towarów i usług, w szczególności w zakresie sprawdzania zgodności danych wykazywanych w składanych deklaracjach z posiadanymi dokumentami.Prowadzi...

27.03.202327.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIE
Szczecin

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi obsługę bieżącą w celu wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowychRealizuje zadania w zakresie przetwarzania danych Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Ruchomy czas pracy Dofinansowanie do wypoczynku pracowników Dofinansowanie ...

27.03.202327.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Zapewnia obsługę oraz wsparcie podatnika i płatnika, w tym udziela informacji podatkowych z zakresu prawa podatkowego w celu prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków podatkowych.Przyjmuje, ewidencjonuje, dokonuje weryfikacji deklaracji, wniosków i innych informacji skł...

27.03.202327.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZIIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI
Łódź

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa z ustawy o rachunkowości,Reprezentuje naczelnika urzędu skarbowego jako oskarżyciela publicznego przed sądami w wyżej wymienio...

27.03.202327.03.2023
© 2023 MegaPraca.pl
Page load: 0,0664 s