Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Administracja Biurowa

Reklama
1-15 z 1000 ofert pracy

Stanowisko ds. egzekucji

nowa oferta
ZUS ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJZUS ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
Bielsko-Biała

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie Mile widziane: 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi wykształcenie wyższe (prawo, administracja, ekonomia, finanse, bankowość, polityka społeczna) Wymagania dodatkowe: znajomość ustawy o p...

19.07.202419.07.2024

Starszy Specjalista

nowa oferta
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ W WARSZAWIEKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Organizuje zagraniczne podróże służbowe Komendanta Głównego Straży Granicznej, jego zastępców, osób im towarzyszących i kierownictwa Biura, poprzez: przygotowanie wniosków o zgodę na podróż służbową poza granicami kraju, sporządzanie preliminarzy, rezerwowanie i zakup biletó...

19.07.202419.07.2024

Projektant Konstrukcji Kadłubowych

nowa oferta
OPTIVEUMOPTIVEUM
Gdynia

Opis Klienta Naszym Klientem jest niezależna firmą projektowa specjalizująca się w projektowaniu statków dla przemysłu offshore, specjalistycznych oraz okrętów. Opis stanowiska: Praca z przepisami IMO i towarzystw klasyfikacyjnych Współpraca z towarzystwami klasyfikacyjnymi, stoczniami i armatorami ...

19.07.202419.07.2024

Kierownik Gospodarczy w Szkole Podstawowej

nowa oferta
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGOSZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO
Konstancin-Jeziorna

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Przewidywany zakres czynności: Nadzór nad dyscypliną pracy personelu obsługi szkoły. Prowadzenie i kontrola listy obecności oraz ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych ( w tym rozliczenie czasu pracy dozorców dla potrzeb księgowości). Opracowanie zakresu czynności i o...

19.07.202419.07.2024

Specjalista ds. IT

nowa oferta
SOFTIQ SP. Z O.O.SOFTIQ SP. Z O.O.
Gliwice

technologies-expected : Windows Server Microsoft Excel SharePoint PowerShell Jira VoIP responsibilities : administracja systemami operacyjnymi z rodziny Microsoft naprawa i konserwacja sprzętu firmowego nadawanie/odbieranie uprawnień bieżąca obsługa zgłoszeń użytkowników requirements-expected : znaj...

19.07.202419.07.2024

Księgowy

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZIIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI
Łódź

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi w księgach rachunkowych ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków w celu dokonywania rozliczeń podatników.Kontroluje terminowość wpłat podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz zaliczek z ich tytułu, efektywnie lik...

19.07.202419.07.2024

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Dokonuje czynności sprawdzających z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla innych komórek w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń.Bada zasadność zwrotu podatków w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia obowiązków podatkowych.Wydaje postanowienia w sprawach ...

19.07.202419.07.2024

Projektant wyposażenia pokładowego okrętowego

nowa oferta
OPTIVEUMOPTIVEUM
Gdańsk

Opis Klienta Naszym Klientem jest niezależna firmą projektowa specjalizująca się w projektowaniu statków dla przemysłu offshore, specjalistycznych oraz okrętów. Opis stanowiska: Praca z przepisami IMO i towarzystw klasyfikacyjnych Współpraca z towarzystwami klasyfikacyjnymi, stoczniami i armatorami ...

19.07.202419.07.2024

Stanowisko ds. zarządzania nieruchomościami

nowa oferta
ZUS ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJZUS ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
Bielsko-Biała

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie minimum rok stażu pracy w obszarze administrowania lub zarządzania nieruchomościami uprawnienia budowlane w specjalności: konstrukcyjno-budowalnej lub instalacyjne w zakresie: instalacji elektrycznych lub s...

19.07.202419.07.2024

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLUIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLU
Opole

Osoba na tym stanowisku: analizuje deklaracje i inne informacje podatkowe oraz prowadzi czynności sprawdzające w celu weryfikacji prawidłowości danych zawartych w złożonych deklaracjach, w tym prawa do korzystania z ulg, zwolnień podatkowych oraz zasadności zwrotu podatku,analizuje ryzyko zewnętrzne...

19.07.202419.07.2024

Starszy Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO FINANSÓW W WARSZAWIEMINISTERSTWO FINANSÓW W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją umów dotyczących wysyłki z Ministerstwa Finansów przesyłek krajowych i zagranicznych, w tym: rozlicza faktury, koordynuje postępowania reklamacyjne oraz analizuje wydatki, w celu zapewnienia kontroli i prawidłowego rozliczenia umów z...

19.07.202419.07.2024

Stanowisko ds. kadrowo-płacowych

nowa oferta
ZUS ODDZIAŁ W TORUNIUZUS ODDZIAŁ W TORUNIU
Toruń

Niezbędne: wykształcenie wyższe, minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze kadrowo-płacowym, minimum 1 rok stażu pracy ogółem. Mile widziane: wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo), minimum 2 lata pracy związanej z prowadzeniem obsługi kadrowo...

19.07.202419.07.2024

Stanowisko ds. obsługi dokumentacji

nowa oferta
ZUS ODDZIAŁ W TORUNIUZUS ODDZIAŁ W TORUNIU
Toruń

Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie, minimum 1 rok pracy związanej z obsługą dokumentacji, zarządzaniem dokumentacją, archiwistyką. Mile widziane: wykształcenie wyższe (zarządzanie, ekonomia, ubezpieczenia społeczne, administracja, prawo, archiwistyka), minimum 2 lata pracy związanej z obs...

19.07.202419.07.2024

Specjalista

nowa oferta
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: dekretuje i księguje zdarzenia gospodarcze, których stroną jest Oddział, analizuje salda kont rozrachunkowych oraz salda kont bankowych,sporządza przelewy lub wnioski o wypłatę ze środków KFD (w tym w obszarze zadań realizowanych w ramach programów rządowych) oraz dyspozycji...

19.07.202419.07.2024

Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIEMINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Dokonuje oceny formalnej, merytorycznej i finansowej wniosków składanych w naborach i konkursach na zadania realizowane ze środków budżetu państwa i państwowych funduszy celowych.Weryfikuje pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym dokumentację niezbędną do sporządz...

19.07.202419.07.2024
Reklama
© 2024 MegaPraca.pl
Page load: 0,0335 s