Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministrow Sluzba Cywilna

1-15 z 101 ofert pracy

zastępca kierownika oddziału

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Białystok

Podlaski Urząd Wojewódzki w BiałymstokuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:zastępca kierownika oddziału do spraw Dyspozytorni Medycznej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:opracowuje harmonogram czasu pracy dys...

27.01.202127.01.2021
Umowa o pracęumowa o pracę

inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Sosnowiec

Komenda Miejska Policji w SosnowcuKomendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor do spraw ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych Jednoosobowego Stanowiska do spraw Przetwarzania Materiałów Niejawnychw Komisariacie Policji III w SosnowcuZakres zadań wykonywanych n...

27.01.202127.01.2021
Umowa o pracęumowa o pracę

księgowy

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Lublin

Izba Administracji Skarbowej w LublinieDyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:księgowy w Pierwszym Referacie Rachunkowościw Trzecim Urzędzie Skarbowym w LublinieZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Analizuje salda w celu sprawdzenia ich poprawnoś...

27.01.202127.01.2021
Umowa o pracęumowa o pracę

główny specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Główny Urząd Statystyczny w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalista w Wydziale Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i SpisówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Analizuje i opiniuje umowy i ...

27.01.202127.01.2021
Umowa o pracęumowa o pracę

główny specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalista do spraw realizacji programów zdrowotnych w Wydziale Zdrowia Publicznegow Departamencie ZdrowiaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przygotowuje dok...

27.01.202127.01.2021
Umowa o pracęumowa o pracę

główny specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Ministerstwo Finansów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalista do spraw podatków w Zespole do Spraw Weryfikacji Interpretacji w Sprawach Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych, Departament Orzecznictwa Podatkowego (jednostka organizacyjna Krajowe...

27.01.202127.01.2021
Umowa o pracęumowa o pracę

specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista do spraw analiz kadrowych i płacowych oraz obsługi Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami KPRM w Wydziale Spraw Pracowniczych I Biuro Kadr i R...

27.01.202127.01.2021
Umowa o pracęumowa o pracę

inspektor wojewódzki

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Lublin

Lubelski Urząd Wojewódzki w LublinieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzki do spraw oceny potrzeb zdrowotnych oraz analiz w Wydziale ZdrowiaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:dokonuje analizy dostępności do świadczeń zdrowotnych,prowadzi post...

27.01.202127.01.2021
Umowa o pracęumowa o pracę

psycholog

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Radom

Komenda Wojewódzka Policji z/s w RadomiuKomendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:psycholog do spraw opieki psychologicznej i psychoedukacji w Sekcji PsychologówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Udziela pomocy psychlogicznej w formie porady psychologiczne...

27.01.202127.01.2021
Umowa o pracęumowa o pracę

starszy inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Sępólno Krajeńskie

Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie KrajeńskimKomendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektor Zespołu Administracyjno-GospodarczegoZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzi gospodarkę finansową jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadamianali...

27.01.202127.01.2021
Umowa o pracęumowa o pracę

inspektor wojewódzki

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Lublin

Lubelski Urząd Wojewódzki w LublinieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji finansów w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:opracowuje projekty, plany, harmonogram...

27.01.202127.01.2021
Umowa o pracęumowa o pracę

starszy asystent laboratoryjny

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Bydgoszcz

Komenda Wojewódzka Policji w BydgoszczyKomendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy asystent laboratoryjny do spraw wykonywania ekspertyz kryminalistycznych z zakresu badań sprzętu komputerowego i nośników danych w Sekcji Technik Audiowizualnych Laboratorium Kry...

27.01.202127.01.2021
Umowa o pracęumowa o pracę

starszy referent

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Bydgoszcz

Urząd Statystyczny w BydgoszczyDyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy referent do spraw zarządzania zasobami ludzkimi Wydział Kadr i SzkoleniaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowuje dane na potrzeby sporządzania sprawozdańaktualizuje d...

27.01.202127.01.2021
Umowa o pracęumowa o pracę

główny specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalista do spraw międzynarodowych postępowań w sprawach rodzinnych w Wydziale Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych w Departamencie Spraw Rodzinnych i NieletnichZakres zadań wykonywan...

27.01.202127.01.2021
Umowa o pracęumowa o pracę

drogomistrz

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Brzeg

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i AutostradDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:drogomistrz do spraw utrzymania i nadzoru w Obwodzie Drogowym nr 1 w Brzegu w Rejonie w Opolu Oddziału GDDKiA w OpoluZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzi nadzór i kontrolę ...

27.01.202127.01.2021
Umowa o pracęumowa o pracę
© 2021 MegaPraca.pl
Page load: 0,0605 s