Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministrow Sluzba Cywilna

1-15 z 108 ofert pracy

starszy inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Gdańsk

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw ewidencji wydatków budżetowych Oddział Księgowości Dysponenta III Stopnia w Wydziale Finansów i Budżetu Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dekretuje i księguje...

14.04.202114.04.2021

inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Głubczyce

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Głubczyckim Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Wydział Inspekcji Organizacji Nadzoru Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa kancelaryjno – biurowa i organizacja pracy se...

14.04.202114.04.2021

starszy inspektor wojewódzki

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Elbląg

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki do spraw budownictwa w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych...

13.04.202113.04.2021
Umowa o pracęumowa o pracę

specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw rekrutacji i ocen pracowniczych w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biuro Dyrektora Generalnego Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizuje zadania dotycz...

13.04.202113.04.2021
Umowa o pracęumowa o pracę

starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Pracownia Badań Chemicznych Zakres zadań wykonywanych na stanowisku...

13.04.202113.04.2021
Umowa o pracęumowa o pracę

główny specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Współpracuje z jednostkami GUS i zainteresowanymi...

13.04.202113.04.2021
Umowa o pracęumowa o pracę

inspektor wojewódzki

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Lublin

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw ewidencji gruntów i budynków w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi postępowania administracyjn...

13.04.202113.04.2021
Umowa o pracęumowa o pracę

starszy specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw audytu w Wydziale Audytu VI, Departament Audytu Środków Publicznych (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku prac...

13.04.202113.04.2021
Umowa o pracęumowa o pracę

radca prawny

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny w Departamencie Nadzoru I Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Koordynuje w Departamencie proces przygotowywania oraz opiniowania protokołów walnych zgromadzeń, zgrom...

13.04.202113.04.2021
Umowa o pracęumowa o pracę

główny specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw architektury w Wydziale ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w Departamencie Prawnym Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: identyfikuje potrzeb...

13.04.202113.04.2021
Umowa o pracęumowa o pracę

starszy inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Gdańsk

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw ewidencji wydatków budżetowych Oddział Księgowości Dysponenta III Stopnia w Wydziale Finansów i Budżetu Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dekretuje i księguje...

13.04.202113.04.2021
Umowa o pracęumowa o pracę

specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw analiz biznesowych w Wydziale ds. Rozwoju Usług Cyfrowych w Budownictwie w Departamencie Prawnym Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: uczestniczy w przeprowad...

13.04.202113.04.2021
Umowa o pracęumowa o pracę

główny specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw bezpieczeństwa w Wydziale ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w Departamencie Prawnym Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzoruje proces p...

13.04.202113.04.2021
Umowa o pracęumowa o pracę

główny specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego w Wydziale ds. Rozwoju Usług Cyfrowych w Budownictwie w Departamencie Prawnym Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: n...

13.04.202113.04.2021
Umowa o pracęumowa o pracę

inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Głubczyce

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Głubczyckim Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Wydział Inspekcji Organizacji Nadzoru Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa kancelaryjno – biurowa i organizacja pracy se...

13.04.202113.04.2021
Umowa o pracęumowa o pracę
© 2021 MegaPraca.pl
Page load: 0,0773 s