MegaPraca

Praca Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministrow Sluzba Cywilna

1-15 z 419 ofert pracy
Filtruj oferty pracy

podreferendarz

nowa oferta
URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW W WARSZAWIE - Warszawa - 24.09.2020

WARUNKI PRACYMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, - obsługa klientów zewnętrznych,- w budynku znajdującym się w centrum miasta, nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych. PRACOWNIKOM OFERUJEMY: - stabilną i ciekawą pracę...

statystyk

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA - Rybnik - 23.09.2020

Urząd Statystyczny w KatowicachDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Oddziale w RybnikuUrząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 KatowiceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Rejestracja i kontrola pod względem...

główny specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA - Elbląg - 23.09.2020

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w OlsztynieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalista do spraw nadzoru i kontroli nad realizacją przez samorząd terytorialny i podmioty niepubliczne zadań pomocy społecznej w Wydziale Polityki SpołecznejWarmińsko-Mazurski U...

statystyk

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA - Toruń - 23.09.2020

Urząd Statystyczny w BydgoszczyDyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań AnkietowychUrząd Statystyczny w Bydgoszczyul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-385-066 BydgoszczZakres zadań wykonywanych na sta...

statystyk

nowa oferta
URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH - Rybnik - 23.09.2020

WARUNKI PRACYpraca administracyjno-biurowa / praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego / wyjazdy służbowe – szkolenia, spotkania / praca w terenie / praca na stanowisku biurowym, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym / praca na VI piętrze / winda / br...

kierownik oddziału

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA - Olsztyn - 23.09.2020

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w OlsztynieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:kierownik oddziału do spraw kierowania pracą Oddziału Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzowegoWarmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w OlsztynieAl. ...

starszy specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA - Wrocław - 23.09.2020

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we WrocławiuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalista do spraw planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie zasiłków i świadczeń pomocy społecznej przyznawanych przez gminy w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale...

inspektor farmaceutyczny

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA - Bydgoszcz - 23.09.2020

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w BydgoszczyKujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor farmaceutyczny do spraw nadzoru nad aptekami, punktami aptecznymi, aptekami szpitalnymi, działami farmacji szpitalnej i placówkami obrotu po...

specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W WARSZAWIE - Warszawa - 23.09.2020

WARUNKI PRACYMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy –wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,–węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnyc...

główny specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA - Warszawa - 23.09.2020

Ministerstwo Finansów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalista do spraw wiążących informacji stawkowych w Wydziale Wiążących Informacji Stawkowych, Departament Poboru Podatków (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej)Ministerstwo...

inspektor wojewódzki

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA - Elbląg - 23.09.2020

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w OlsztynieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad realizacją przez samorząd terytorialny świadczeń rodzinnych, świadczeń z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz pomocy osobom uprawniony...

specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA - Warszawa - 23.09.2020

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista do spraw współpracy krajowej Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Morskiego Planowania Przestrzennego w Departamencie Gospodarki MorskiejWarszawa ul. Nowy Świat...

archiwista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA - Warszawa - 23.09.2020

Archiwum Główne Akt Dawnych w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:archiwista w Oddziale V00-263 Warszawa, ul. Długa 7Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:opracowywanie, ewidencjonowanie, meliorowanie księgozbioru bibliotecznego,udostepnianie księgozbioru bibliote...

starszy specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA - Łódź - 22.09.2020

Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalista do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki SpołecznejŁódzki Urząd Wojewódzki w Łodziul. Piotrkowska 10490-926 ŁódźZakres zadań wykonywanych ...

starszy specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W WARSZAWIE - Warszawa - 22.09.2020

WARUNKI PRACYMNiSW zapewnia swoim pracownikom:- stabilną i ciekawą pracę;- umowę o pracę;- regularnie wypłacane wynagrodzenie;- dodatek stażowy;- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę”, nagrody jubileuszowe;- możliwość rozwoju zawodowego (studia, szkolenia);- wsparcie na etapie wdrażania d...

© 2020 MegaPraca
Page load: 0,0573 s