Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Informacje Poufne

1-15 z 492 ofert pracy

Inspektor

nowa oferta
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIEKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE
Szczecin

Osoba na tym stanowisku: Dokonywanie zakupów sprzętu i materiałów techniki policyjnej dla jednostek terenowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego, Oddziałów terenowych CBŚP i BSWP zgodnie z obowiązującymi w KWP w Szczecinie procedurami.Opracowywanie wniosków na przeprowadzenie procedury przetarg...

27.11.202027.11.2020

Specjalista

nowa oferta
WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W RZESZOWIEWOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W RZESZOWIE
Rzeszów

Osoba na tym stanowisku: realizacja zadań z zakresu spraw operacyjnych i gotowości bojowej;opracowywanie dokumentów pomocniczych w zakresie planowania osiągania gotowości do podjęcia działań oraz podnoszenia gotowości bojowej w celu sprawnego osiągania gotowości do podjęcia działań przez WSzW;organi...

27.11.202027.11.2020

Starszy Inspektor

nowa oferta
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RYKACHKOMENDA POWIATOWA POLICJI W RYKACH
Ryki

Osoba na tym stanowisku: Sporządza wykazy i listy płac dodatkowych należności.Sprawdza pod względem formalno-rachunkowym dokumenty stanowiące podstawę realizacji wydatków objętych limitem finansowym.Opisuje dokumenty płatnicze zewnętrzne, sporządza noty korygujące, przekazuje dokumenty do odpowiedni...

27.11.202027.11.2020

Specjalista

nowa oferta
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIEKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE
Szczecin

Osoba na tym stanowisku: Przygotowywanie i realizacja umów w ramach jednostek organizacyjnych KWP w Szczecinie związanych z konserwacją i serwisem agregatów prądotwórczych, przeglądami przewodów kominowych, wentylacyjnych dymowych i spalinowych, przeglądami instalacji elektrycznej w obiektach KWP w ...

27.11.202027.11.2020

Starszy Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIEMAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi sprawy związane z przygotowywaniem zestawów zadań operacyjnych dla organów samorządu terytorialnego oraz innych jednostek realizujących zadania obronne i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem i uzgadnianiem planów operacyjnych funkcjonowania ww. jednostek w...

27.11.202027.11.2020

starszy specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Poznań

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw nadzoru instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Wydziale Inwestycji i Remontów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zleca konserwacj...

27.11.202027.11.2020

specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw specjalista w zakresie klimatyzacji oraz sprzętu i urządzeń p.poż w Wydziale Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie w Wydziale Zaopatrzenia i...

27.11.202027.11.2020

Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

nowa oferta
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW W WARSZAWIEKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: przygotowuje propozycje decyzji w obszarze właściwym dla stanowiska mające wpływ na kształtowanie polityki europejskiej RPsamodzielnie wykonuje złożone analizy w celu formułowania ocen inicjatyw legislacyjnych i pozalegislacyjnych UE, projektu stanowiska RP oraz strategii ne...

27.11.202027.11.2020

starszy specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Gdynia

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw przygotowań obronnych i finansowania Biuro Spraw Obronnych Żeglugi Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: planuje i dokonuje analizy wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na r...

27.11.202027.11.2020

Specjalista

nowa oferta
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIEKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE
Szczecin

Osoba na tym stanowisku: prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów z zakresu ochrony p.poż,przygotowanie projektów umów i zleceń na roboty i usługi oraz zakupy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z póź.zm.),związanych z systemami wentylacj...

26.11.202026.11.2020

inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Gdańsk

Morski Oddział Straży Granicznej w GdańskuKomendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor do spraw ratownictwa w Sekcji Techniki Okrętowej i Inżynieryjno - Portowej w Wydziale Techniki MorskiejZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowad...

26.11.202026.11.2020
Umowa o pracęumowa o pracę

starszy specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Gdynia

Urząd Morski w GdyniDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalista do spraw przygotowań obronnych i finansowania Biuro Spraw Obronnych ŻeglugiZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:planuje i dokonuje analizy wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na reali...

26.11.202026.11.2020
Umowa o pracęumowa o pracę

starszy specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Poznań

Komenda Wojewódzka Policji w PoznaniuKomendant Wojewódzki Policji w Poznaniu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalista do spraw nadzoru instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Wydziale Inwestycji i RemontówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Zleca konserwację i ...

26.11.202026.11.2020
Umowa o pracęumowa o pracę

starszy inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Kielce

Komenda Wojewódzka Policji w KielcachKomendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektor do spraw gospodarki nieruchomościami w Zespole Nieruchomości Wydziału Zaopatrzenia i InwestycjiZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:analizuje i przedstawia propo...

26.11.202026.11.2020
Umowa o pracęumowa o pracę

specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji w SzczecinieZachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista do spraw specjalista w zakresie klimatyzacji oraz sprzętu i urządzeń p.pożw Wydziale Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie w Wydziale Zaopatrzenia i In...

26.11.202026.11.2020
Umowa o pracęumowa o pracę
© 2020 MegaPraca.pl
Page load: 0,0352 s