Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Kilka Dni

1-15 z 1000 ofert pracy

Starszy Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania podatkowe objęte właściwością Urzędu w celu wykonywania obowiązków podatkowych.Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu wydania zarządzenia zabezpieczenia na majątku dłużnika. Wydaje postanowienia w celu przedłużenia terminu zw...

27.03.202327.03.2023

Starszy Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika w celu odpowiedniego wytypowania podmiotów do kontroli.Zarządza ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikuje obszary zagrożeń mogących mie...

27.03.202327.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Dokonuje czynności sprawdzających z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla innych komórek w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń.Bada zasadność zwrotu podatków w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia obowiązków podatkowych. Wydaje postanowienia w sprawach...

27.03.202327.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZIIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI
Łódź

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług w celu sprawdzenia terminowości składania deklaracji oraz stwierdzenia formalnej poprawności deklaracji i innych dokumentów.Prowadzi czynności analityczne i sprawdzające w celu wykreślania podatników z rej...

27.03.202327.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Bada zasadność zwrotu podatków w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia obowiązków podatkowych.Wydaje postanowienia w celu przedłużenia terminu zwrotu podatku. Dokonuje czynności sprawdzających w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń.Orzeka w zakresie kar po...

27.03.202327.03.2023

Referent Prawny

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZYIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZY
Bydgoszcz

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarboweProwadzi postępowania mandatoweWykonuje zadania oskarżyciela publicznego, sporządza i wnosi akty oskarżenia do sądu oraz popiera je przed sądemOpracowuje i wnosi zwyczajne i nadzwyc...

27.03.202327.03.2023

Obsługa klienta, odbieranie telefonów, pomoc na kuchni PIZZERIA

nowa oferta
ANDRZEJANDRZEJ
Sosnowiec

1. Praca przy przyjmowaniu zamówień telefonicznych, rozliczanie zamówień, kasy.Osoba sumienna i zorganizowana.2. Praca fizyczna w pizzerii przy produkcji pizzy.Proste czynności do nauczenia od podstaw w 2-3 dni. Nie wymagamy doświadczenia. Obowiązki:- wyrabianie ciasta- przygotowanie składników (kro...

27.03.202327.03.2023
od 3500 zł
Umowa zlecenieumowa zlecenie

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZYIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZY
Bydgoszcz

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi kontrole celno-skarbowe w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychProwadzi...

27.03.202327.03.2023

Starszy Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZIIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI
Łódź

Osoba na tym stanowisku: Analizuje i weryfikuje zeznania, deklaracje i inne informacje podatkowe w celu sprawdzenia rzetelności i poprawności składanych dokumentów.Wprowadza do systemu informatycznego deklaracje i inne dokumenty w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa i terminowego ewidencjo...

27.03.202327.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Realizuje zadania związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi w celu wymiany informacji z państwami Unii Europejskiej w zakresie weryfikacji prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych.Wymienia informacje podatkowe w celu weryfikacji prawidłowości wypełniania obowiązk...

27.03.202327.03.2023

Inspektor

nowa oferta
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZIŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
Łódź

Osoba na tym stanowisku: przygotowywanie projektów uzgodnień studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów postanowień dotyczących opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie wymogów obrony cywilnej/ochrony ludnościwspółpraca przy opiniowaniu dokume...

27.03.202327.03.2023

Starszy Inspektor

nowa oferta
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIUKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU
Radom

Osoba na tym stanowisku: Aktywuje, recertyfikuje i odblokowuje karty użytkownikom garnizonu mazowieckiego Zarządza systemami informatycznymi LDAP, FAMOC i PRCENTAUR Poszukuje znanych podatności sprzętu i oprogramowania w nadzorowanych aplikacjach i systemach teleinformatycznych oraz w urządzeniach M...

27.03.202327.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZIIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI
Łódź

Osoba na tym stanowisku: Dokonuje czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych w zakresie podatku od towarów i usług, w szczególności w zakresie sprawdzania zgodności danych wykazywanych w składanych deklaracjach z posiadanymi dokumentami.Prowadzi...

27.03.202327.03.2023

Koordynator ds. Ochrony Środowiska i BHP

nowa oferta
ENERSYS SP. Z O.O.ENERSYS SP. Z O.O.
Bielsko-Biała

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Sprawowanie nadzoru nad wymaganiami wynikającymi z przepisów ochrony środowiska, pozwolenia zintegrowanego, decyzji środowiskowych, pozwoleń sektorowych i innych wewnętrznych regulacji.Pozyskanie, weryfikacja i aktualizacja decyzji/pozwoleń organów rządowych lub władz lokalnych w ...

27.03.202327.03.2023

Inspektor

nowa oferta
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZIŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
Łódź

Osoba na tym stanowisku: prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: w sprawach o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy i pracęprowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji pobytu...

27.03.202327.03.2023
© 2023 MegaPraca.pl
Page load: 0,2025 s