Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Niepelnosprawny

1-15 z 1000 ofert pracy

Księgowy

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZYIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZY
Bydgoszcz

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków Dokonuje rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatku, oraz wydaje postanowienia w tym zakresieKontroluje prawidłowość potrąceń wynagrodzeń dokonywanyc...

30.03.202330.03.2023

Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

nowa oferta
ZUS ODDZIAŁ W KRAKOWIEZUS ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Kraków

Wymagania formalne -niezbędne na stanowisku pracy: wykształcenie średnie Mile widziane: wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia) Wymagania dodatkowe: znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozporządzeń do tej Ustawy, ...

30.03.202330.03.2023

Stanowisko ds. obsługi dokumentacji

nowa oferta
ZUS ODDZIAŁ W OPOLUZUS ODDZIAŁ W OPOLU
Opole

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy Niezbędne: wykształcenie średnie Mile widziane: wykształcenie wyższe (zarządzanie, ekonomia, ubezpieczenia społeczne, administracja, prawo, archiwistyka) minimum 2 lata pracy związanej z obsługą dokumentacji Wymagania dodatkowe znajomość Ustawy ...

30.03.202330.03.2023

starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Szczecin

Urząd Morski w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne do spraw Inspekcji Statków (FSC) w Inspektoracie Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC) 70-207 Szczecin Plac Stefana Batorego 4 Zakres zadań wykonywanych na stan...

30.03.202330.03.2023

Stanowisko ds. konta ubezpieczonego

nowa oferta
ZUS ODDZIAŁ W TORUNIUZUS ODDZIAŁ W TORUNIU
Toruń

Niezbędne: wykształcenie średnie Mile widziane: wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, administracja, prawo) minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi Wymagania dodatkowe: znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy umieję...

30.03.202330.03.2023

Starszy Specjalista

nowa oferta
URZĄD MORSKI W GDYNIURZĄD MORSKI W GDYNI
Gdynia

Osoba na tym stanowisku: koordynuje sprawy polegające na przygotowaniu wniosków oraz pism wyjaśniających związanych z uzyskiwaniem pozwoleń i decyzji w zakresie ochrony środowiska niezbędnych do uzyskania dokumentów umożliwiających realizację projektów i zadań Wydziałupozyskuje z ogólnodostępnych ba...

30.03.202330.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIE
Kraków

Osoba na tym stanowisku: prowadzi postępowania podatkowe, w sprawach: określania wysokości zobowiązania podatkowego oraz wysokości odsetek za zwłokę, ustalanie zobowiązań podatkowych, orzekania w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników ...

30.03.202330.03.2023

referent

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Szczecin

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw nadzoru nad kontrolą podatkową i celno - skarbową w Referacie Kontroli Podatkowej, Kontroli Celno – Skarbowej i Nadzoru nad Czynnościami Sprawdzającymi (ICK-1) w Izbie Administracji Sk...

30.03.202330.03.2023

młodszy specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista do spraw zwalczania przestępczości środowiskowej Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej 80-001 Gdańsk Trakt św. Wojciecha 2...

30.03.202330.03.2023

Referendarz

nowa oferta
URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW W WARSZAWIEURZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym udziela informacji prawnej, informacji o stanie sprawy, przesłuchuje świadków, strony postępowań, współdziała z organami administracji państw...

30.03.202330.03.2023

samodzielny referent

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Gdańsk

Urząd Statystyczny w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: samodzielny referent do spraw organizacji Wydziale Organizacji i Rozwoju 80-434 Gdańsk ul. Danusi 4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługuje sekretariat Urzędu na zmianę z drugą osobą, udziela wsparc...

30.03.202330.03.2023

Specjalista

nowa oferta
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: prowadzi sprawy w zakresie kontroli uczestników realizacji inwestycji w ramach programów rządowych, harmonogramu i postępu prac,bierze udział w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń i dokumentacji p...

30.03.202330.03.2023

Kontroler Skarbowy

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZYIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZY
Bydgoszcz

Osoba na tym stanowisku: Samodzielnie przeprowadza analizę danych zawartych w CRBROdpowiada na pytania skierowane przez podmioty na adres e-mail: crbr.help@mf.gov.plSamodzielnie zgłasza awarie i błędy usług CRBR oraz uczestniczy w testach wdrożeniowych zaproponowanych przez IT w zakresie CRBR. Przyg...

30.03.202330.03.2023

Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

nowa oferta
ZUS I ODDZIAŁ W ŁODZIZUS I ODDZIAŁ W ŁODZI
Łódź

Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie Mile widziane: wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość, administracja, ubezpieczenia społeczne) minimum 6 miesięcy pracy związanej z obsługą finansową Wymagania dodatkowe: znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych znajomość ustawy o świ...

30.03.202330.03.2023

Referent

nowa oferta
GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W WARSZAWIEGŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Przygotowuje zestawienia i rozliczenia w programach pakietu Office (Word i Excel).Przygotowuje i realizuje zamówienia dostaw i usług. Wykonuje zadania związane z administrowaniem budynku.Obsługuje sekretariat.Obsługuje rejestrację próbek.Opracowuje sprawozdania z badań.Wykon...

30.03.202330.03.2023
© 2023 MegaPraca.pl
Page load: 0,0424 s