Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Po Godzinach

1-15 z 1000 ofert pracy

Starszy Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
Zielona Góra

Osoba na tym stanowisku: Dokonuje czynności sprawdzających w celu sprawdzenia prawidłowości i terminowości deklarowanych zobowiązań podatkowychPrzygotowuje projekty pism z zakresu prowadzonych spraw w celu zapewnienia wymiany informacjiWprowadza do systemów informatycznych dane szczegółowe z deklara...

20.03.202320.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIUIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIU
Poznań

Osoba na tym stanowisku: Zapewnia obsługę i wsparcie podatnika i płatnika, w tym udziela informacje podatkowe, w celu ułatwienia prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych,Przyjmuje i ewidencjonuje składane deklaracje podatkowe, wnioski, informacje i inne dokumenty, w tym w postaci elektroniczn...

20.03.202320.03.2023

Specjalista

nowa oferta
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RACIBORZUKOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RACIBORZU
Racibórz

Osoba na tym stanowisku: Prowadzenie Kancelarii Ogólnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w RaciborzuProwadzenie sekretariatu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w RaciborzuObsługa programu elektronicznego obiegu dokumentówOrganizowanie narad służbowychProwadzenie dokumenta...

20.03.202320.03.2023

Główny Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO FINANSÓW W WARSZAWIEMINISTERSTWO FINANSÓW W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Realizuje i wdraża procesy oraz procedury w obszarze aktualizacji siatki dróg płatnych i konfiguracji wirtualnych bramownic Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS) z wykorzystaniem narzędzi informatycznych informacji przestrzennej.Opr...

20.03.202320.03.2023

Starszy Inspektor

nowa oferta
KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACHKURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Prowadzeniem ksiąg rachunkowych w programie QNT-Quorum zgodnie z obowiązującą w Kuratorium Oświaty polityką rachunkowości oraz zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Ustawą o Finansach Publicznych. Sprawdzaniem pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych, dek...

20.03.202320.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIE
Kraków

Osoba na tym stanowisku: prowadzi kontrolę celno-skarbową w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychprowadzi...

20.03.202320.03.2023

Specjalista

nowa oferta
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIEURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Realizuje zadania wynikające z pełnienia roli jednolitego urzędu łącznikowego w obszarze nadzoru rynku, w tym przygotowuje projekt okresowej krajowej strategii nadzoru rynku i podsumowania krajowej strategii nadzoru rynku oraz wspiera Inspekcję Handlową w realizacji wzajemne...

20.03.202320.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania podatkowe objęte właściwością urzędu w celu wykonywania obowiązków podatkowych.Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu wydania zarządzenia zabezpieczenia na majątku dłużnika. Orzeka w zakresie kar porządkowych w celu zdyscypli...

20.03.202320.03.2023

Starszy Inspektor

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Rekrutuje oraz wspomaga adaptację pracowników/ funkcjonariuszy w celu wyłonienia najlepszych kandydatów do pracy/służby i jak najszybszego włączenia nowoprzyjętych pracowników/ funkcjonariuszy do organizacji.Koordynuje opisy stanowisk i wartościowanie stanowisk pracy, celem ...

20.03.202320.03.2023

Starszy Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
Zielona Góra

Osoba na tym stanowisku: Dokonuje czynności sprawdzających w celu sprawdzenia prawidłowości i terminowości deklarowanych zobowiązań podatkowych oraz praw podatnika do przysługujących mu ulg podatkowychPrzygotowuje projekty pism z zakresu prowadzonych spraw w celu zapewnienia wymiany informacjiAnaliz...

20.03.202320.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIE
Olsztyn

Osoba na tym stanowisku: Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego w celu zweryfikowania poprawności rozliczenia zobowiązań podatkowych.Dokonuje czynności sprawdzające oraz typuje podmioty do kontroli podatkowej i postępowań podatkowych w celu weryfikacji prawidłowośc...

20.03.202320.03.2023

Samodzielny Księgowy

nowa oferta
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W SŁUPSKUPOWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W SŁUPSKU
Słupsk

Osoba na tym stanowisku: Wprowadza zadekretowane dowody księgowe do programu komputerowegoProwadzi obsługę kasową jednostkiSporządza listy płacDokonuje obliczeń wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy oraz rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych Prowadzi ewidenc...

20.03.202320.03.2023

Starszy Inspektor

nowa oferta
LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIELUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE
Lublin

Osoba na tym stanowisku: przyjmuje wnioski paszportowe, weryfikuje dane w nich zawarte pod względem ich poprawności, kompletności oraz wysokości wniesionych oplat, pobiera wymagane dane biometryczne od osoby, której wniosek dotyczy, przyjmuje oświadczenia rodziców o zgodzie na wydanie paszportów mał...

20.03.202320.03.2023

Radca Prawny

nowa oferta
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: udziela porad prawnych i wydaje opinie prawne oraz interpretuje obowiązujące przepisy prawne w celu prawidłowej i efektywnej realizacji zadań Oddziału, w tym w szczególności w zakresie programów rządowych,występuje na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Generalnego Dy...

20.03.202320.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: prowadzi postępowania w II instancji dotyczące zobowiązań w podatku od towarów i usług, zwrotu osobom fizycznym wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, kas rejestrujących i przedłużania terminów zwrotów podatku od towarów i usług w celu zapewnienia wpływów budżetow...

20.03.202320.03.2023
© 2023 MegaPraca.pl
Page load: 0,1035 s