Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Szkolenie Zawodowe

1-15 z 1000 ofert pracy

Specjalista

nowa oferta
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RACIBORZUKOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RACIBORZU
Racibórz

Osoba na tym stanowisku: Prowadzenie Kancelarii Ogólnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w RaciborzuProwadzenie sekretariatu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w RaciborzuObsługa programu elektronicznego obiegu dokumentówOrganizowanie narad służbowychProwadzenie dokumenta...

20.03.202320.03.2023

Główny Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO FINANSÓW W WARSZAWIEMINISTERSTWO FINANSÓW W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Realizuje i wdraża procesy oraz procedury w obszarze aktualizacji siatki dróg płatnych i konfiguracji wirtualnych bramownic Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS) z wykorzystaniem narzędzi informatycznych informacji przestrzennej.Opr...

20.03.202320.03.2023

Ubezpieczenia - Doradca Ubezpieczeniowy – jeden zawód, a wiele możliwości

nowa oferta
ALLIANZALLIANZ
Opole

Co oznacza współpraca z nami? Atrakcyjne, wieloskładnikowe wynagrodzenie (premię wdrożeniową, konkurencyjne rynkowo wsparcie finansowe przez pierwsze dwa lata, prowizje, dodatek paliwowy) – masz realny wpływ na wysokość dochodów Analizę Twoich kompetencji i predyspozycji, na podstawie której otrzyma...

20.03.202320.03.2023

Specjalista

nowa oferta
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIEURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Realizuje zadania wynikające z pełnienia roli jednolitego urzędu łącznikowego w obszarze nadzoru rynku, w tym przygotowuje projekt okresowej krajowej strategii nadzoru rynku i podsumowania krajowej strategii nadzoru rynku oraz wspiera Inspekcję Handlową w realizacji wzajemne...

20.03.202320.03.2023

Ubezpieczenia - Doradca Ubezpieczeniowy – jeden zawód, a wiele możliwości

nowa oferta
ALLIANZALLIANZ
Poznań

Co oznacza współpraca z nami? Atrakcyjne, wieloskładnikowe wynagrodzenie (premię wdrożeniową, konkurencyjne rynkowo wsparcie finansowe przez pierwsze dwa lata, prowizje, dodatek paliwowy) – masz realny wpływ na wysokość dochodów Analizę Twoich kompetencji i predyspozycji, na podstawie której otrzyma...

20.03.202320.03.2023

Starszy Specjalista

nowa oferta
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIEGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Wykonuje zadania administratora merytorycznego Systemu Metadanych Statystycznych (SMS), w zakresie zintegrowania wszystkich metadanych gromadzonych w Repozytorium Metadanych SMS, planuje rozwój centralnego systemu metadanych statystycznych oraz weryfikuje modele metadanych t...

20.03.202320.03.2023

Ubezpieczenia - Doradca Ubezpieczeniowy – jeden zawód, a wiele możliwości

nowa oferta
ALLIANZALLIANZ
Bydgoszcz

Co oznacza współpraca z nami? Atrakcyjne, wieloskładnikowe wynagrodzenie (premię wdrożeniową, konkurencyjne rynkowo wsparcie finansowe przez pierwsze dwa lata, prowizje, dodatek paliwowy) – masz realny wpływ na wysokość dochodów Analizę Twoich kompetencji i predyspozycji, na podstawie której otrzyma...

20.03.202320.03.2023

Radca Prawny

nowa oferta
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: udziela porad prawnych i wydaje opinie prawne oraz interpretuje obowiązujące przepisy prawne w celu prawidłowej i efektywnej realizacji zadań Oddziału, w tym w szczególności w zakresie programów rządowych,występuje na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Generalnego Dy...

20.03.202320.03.2023

Inspektor

nowa oferta
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: prowadzi dokumentację spraw kancelaryjno-biurowych oraz zajmuje się archiwizacją dokumentów,prowadzi całokształt spraw związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury, okresowymi przeglądami technicznymi budynków Rejonu oraz zabezpieczeniem p.poż. wynikającymi z przepisów p...

20.03.202320.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: prowadzi postępowania w II instancji dotyczące zobowiązań w podatku od towarów i usług, zwrotu osobom fizycznym wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, kas rejestrujących i przedłużania terminów zwrotów podatku od towarów i usług w celu zapewnienia wpływów budżetow...

20.03.202320.03.2023

Ubezpieczenia - Doradca Ubezpieczeniowy – jeden zawód, a wiele możliwości

nowa oferta
ALLIANZALLIANZ
Ostrów Wielkopolski

Co oznacza współpraca z nami? Atrakcyjne, wieloskładnikowe wynagrodzenie (premię wdrożeniową, konkurencyjne rynkowo wsparcie finansowe przez pierwsze dwa lata, prowizje, dodatek paliwowy) – masz realny wpływ na wysokość dochodów Analizę Twoich kompetencji i predyspozycji, na podstawie której otrzyma...

20.03.202320.03.2023

Starszy Specjalista

nowa oferta
ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MSWIA W WARSZAWIEZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MSWIA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Przygotowuje wnioski o wszczęcie postępowań zakupowych i zamówień interwencyjnych w zakresie usług i dostaw w oparciu o obowiązujące w Zakładzie przepisy wewnętrzne.Przygotowuje wnioski o udzielanie zamówień publicznych wraz z kompletną dokumentacją (z zastosowaniem procedur...

20.03.202320.03.2023

Ubezpieczenia - Doradca Ubezpieczeniowy – jeden zawód, a wiele możliwości

nowa oferta
ALLIANZALLIANZ
Katowice

Co oznacza współpraca z nami? Atrakcyjne, wieloskładnikowe wynagrodzenie (premię wdrożeniową, konkurencyjne rynkowo wsparcie finansowe przez pierwsze dwa lata, prowizje, dodatek paliwowy) – masz realny wpływ na wysokość dochodów Analizę Twoich kompetencji i predyspozycji, na podstawie której otrzyma...

20.03.202320.03.2023

Ubezpieczenia - Doradca Ubezpieczeniowy – jeden zawód, a wiele możliwości

nowa oferta
ALLIANZALLIANZ
Szczecin

Co oznacza współpraca z nami? Atrakcyjne, wieloskładnikowe wynagrodzenie (premię wdrożeniową, konkurencyjne rynkowo wsparcie finansowe przez pierwsze dwa lata, prowizje, dodatek paliwowy) – masz realny wpływ na wysokość dochodów Analizę Twoich kompetencji i predyspozycji, na podstawie której otrzyma...

20.03.202320.03.2023

Inspektor

nowa oferta
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: wstępne weryfikuje, opiniuje, analizuje i konsultuje złożone do rozpatrzenia projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu; wstępnie rozpatruje poprawność projektów zgodnie z obowiązującymi wymogami, uzgadnia projekty w różnych stadiach dokumentacji,dokonuje kontroli oraz ...

20.03.202320.03.2023
© 2023 MegaPraca.pl
Page load: 0,2818 s