Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Urzad Komunikacji

1-15 z 1000 ofert pracy

Starszy Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKUPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Białystok

Osoba na tym stanowisku: udziela wsparcia psychologicznego dla dyspozytorów medycznych, w tym pracuje indywidualnie z objętymi pomocą dyspozytorami medycznymi, prowadzi dobrowolną grupę wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych, zajęcia edukacyjne, porady i konsultacjeorganizuje i prowadzi w...

04.12.202004.12.2020

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIEMAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: sporządza analizy w zakresie potrzeb na zadania polityki społecznej w skali województwa;wylicza i przekazuje dotacje miesięczne dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w zakresie polityki społecznej finansowane z budżetu państwa;sporządza okresowe sprawozdania z wy...

04.12.202004.12.2020

Starszy Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ W WARSZAWIEMINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: odpowiada za organizację naboru projektów, w tym opracowywanie i aktualizowanie systemu / zasad i kryteriów wyboru projektówprzeprowadza ocenę i wybór projektów innowacyjnych realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegomonitoruje stan przygotowania i procesu r...

04.12.202004.12.2020

Specjalista

nowa oferta
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIEURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Inicjuje i prowadzi postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych, w szczególności przygotowywanie w toku tych postępowań projektów decyzji i innych rozstrzygnięć, w celu przeciwdziałania zatorom płatniczym.Uczestniczy w kontrolach pr...

04.12.202004.12.2020

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Opracowuje dokumentację oraz prowadzi zamówienia publiczne niepodlegające ustawie Prawo Zamówień publicznych w celu zapewnienia zgodności wydatków środków finansowych jednostki z przepisami ustawy budżetowej oraz prawa wewnętrznegoOpracowuje dokumentację przetargową postępow...

04.12.202004.12.2020

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIE
Kraków

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi sekretariatProwadzi obsługę kancelaryjną urzęduOrganizuje obieg informacji i dokumentacji w urzędzieSporządza informacje, analizy i sprawozdania w zakresie realizowanych zadańProwadzi wymagane ewidencje i rejestryArchiwizuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepi...

04.12.202004.12.2020

Główny Specjalista

nowa oferta
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIEURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Współpracuje z instytucjami Unii Europejskiej, organizacjami międzynarodowymi (m.in. ECN) i ponadnarodowymi oraz z organami ochrony konkurencji w celu realizacji zobowiązań międzynarodowych w sprawach należących do właściwości Prezesa UOKiK, w szczególności w obszarze ochron...

04.12.202004.12.2020

referent

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Toruń

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw identyfikacji i rejestracji podatkowej w Referacie Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI) w Drugim Urzędzie Skarbowym w Toruniu Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Pro...

04.12.202004.12.2020

Bolt/Uber - zatrudnienie, licencja dla Kierowców- najlepszy Partner

nowa oferta
KATARZYNAKATARZYNA
Lublin

Oferujemy LEGALNĄ pracę dla kierowców Bolt i Uber w Lublinie. Zapewniamy: -Licencję (odpis dla zgłoszonego samochodu w urzędzie), numer boczny - Fiat Tipo 1.4 2019 I 2020 z instalacją LPG oraz Toyota Corolla 2020 z instalacją LPG -Karta Paliwowa - Kasa fiskalna w każdym samochodzie -Umowa zlecenie, ...

04.12.202004.12.2020
od 2000 zł
Umowa zlecenieumowa zlecenie

inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Bydgoszcz

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw informatyki w Zespole ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Oddziału w Bydgoszczy Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: administruje wszystkimi zasobami ...

04.12.202004.12.2020

Referendarz

nowa oferta
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W WARSZAWIEMINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Obsługuje procedurę konkursową w ramach programów ministra (rejestruje, ocenia pod względem formalnym, wnioskuje o uzupełnienia), w celu sprawnego przeprowadzenia konkursu i przyznania środków finansowych w ramach programu.Monitoruje realizację umów podpisywanych z beneficje...

04.12.202004.12.2020

Główny Specjalista

nowa oferta
WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY W KATOWICACHWYŻSZY URZĄD GÓRNICZY W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: sporządza informacje o warunkach górniczo-geologicznych na terenach pogórniczych i przygotowuje kopie niezbędnych dokumentów z zgromadzonego zasobu archiwalnegokoordynuje zadania innych pracowników w ramach Biura określając zakres i formę opracowywania dokumentów oraz aplika...

04.12.202004.12.2020

Starszy Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO ZDROWIA W WARSZAWIEMINISTERSTWO ZDROWIA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Organizuje szkolenia, spotkania i konferencje na terenie kraju dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach środków europejskich oraz z budżetu państwa, w celu przekazywania informacji nt. zasad prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych.Uczestniczy w udzielaniu zam...

04.12.202004.12.2020

Inspektor Zakładów Górniczych

nowa oferta
OKRĘGOWY URZĄD GÓRNICZY W GDAŃSKUOKRĘGOWY URZĄD GÓRNICZY W GDAŃSKU
Gdańsk

Osoba na tym stanowisku: przeprowadza kontrole, w tym dokonuje analiz stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz dokonuje rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy oraz wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora Urzędu, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górnic...

04.12.202004.12.2020

Asystent / Młodszy księgowy w Dziale Usług Księgowych

nowa oferta
KPMGKPMG
Gdańsk

Wymagania:OczekujemyWykształcenia wyższego ekonomicznego (np.: finanse, rachunkowość)Minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowościBardzo dobrej znajomości przepisów księgowych i podatkowychBardzo dobrej znajomości języka angielskiego, w tym terminologii księgowejSamodzielności i odpowiedzialn...

04.12.202004.12.2020
© 2020 MegaPraca.pl
Page load: 0,0653 s