Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Urzad Skarbowy

1-15 z 1000 ofert pracy

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi sekretariat w celu wsparcia w bieżącej pracy Naczelnika.Prowadzi obsługę kancelaryjną Urzędu, w tym przyjmuje i ewidencjonuje składane dokumenty w celu zapewnienia właściwego ich obiegu. Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Ruchomy czas pracy Pomieszczenie lub st...

09.06.202309.06.2023

inspektor weterynaryjny

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Oborniki

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt 64-600 Oborniki Łopatyńskiego 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:...

09.06.202309.06.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACHIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH
Kielce

Osoba na tym stanowisku: Przygotowuje i wydaje zaświadczenia w celu terminowego załatwiania wniosków złożonych przez podatnikówPrzyjmuje deklaracje podatkowe, wnioski, informacje i inne dokumenty, w tym w formie elektronicznej, dokonuje czynności weryfikacyjnych deklaracji, wniosków i informacji, id...

09.06.202309.06.2023

specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Pruszcz Gdański

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Ana...

09.06.202309.06.2023

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania odwoławcze oraz zażaleniowe w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.Prowadzi postępowania w I instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji dotyczących przejęcia nieru...

09.06.202309.06.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
Zielona Góra

Osoba na tym stanowisku: Przetwarza dane przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celu ich zaewidencjonowania w systemach informatycznychWprowadza do systemu informatycznego dane szczegółowe z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w celu dokłanego odwzorowania danych w...

09.06.202309.06.2023

inspektor weterynaryjny

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Gniezno

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności Zespół do spraw Bezpieczeństwa Żywności, Pasz i Utylizacji 62-200 Gniezno ul. Kiszkowska 8 Zakres zadań wykonywanych na st...

09.06.202309.06.2023

młodszy specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Toruń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista do spraw ochrony środowiska w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Toruniu 85-018 Bydgoszcz ks. Piotra Skargi 2 Zakres zadań...

09.06.202309.06.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIUIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIU
Poznań

Osoba na tym stanowisku: Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmuje działania informacyjne i dyscyplinujące, wystawia upomnienia, w celu zapewnienia dobrowolności wykonania przez podatników, płatników i inkasentów zobowiązań podatkowych,Wystawia i przekazu...

09.06.202309.06.2023

Inspektor

nowa oferta
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W GDAŃSKUWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W GDAŃSKU
Gdańsk

Osoba na tym stanowisku: realizuje zadania wynikające z zakresu kontroli, z wykorzystaniem posiadanych upoważnień, wynikajace z zakresu kontroliopracowuje dokumentację kontrolną i pokontrolnąpobiera próby do badań laboratoryjnychprzygotowuje propozycje sprawozdań i pism kierowanych do innych organów...

09.06.202309.06.2023

wizytator

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Nowogard

Kuratorium Oświaty w Szczecinie Zachodniopomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego w Oddziale Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Nowogardzie 70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku...

09.06.202309.06.2023

inspektor weterynaryjny

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Wągrowiec

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w zespole ds. bezpieczeństwa żywności 62-100 Wągrowiec ul. Berdychowska 54 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: będzie przeprowadzać kontrole prz...

09.06.202309.06.2023

Starszy Kontroler Skarbowy

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
Zielona Góra

Osoba na tym stanowisku: Wykonuje audyty/kontrole w jednostkach gospodarujących środkami publicznymi, w tym środkami pochodzącymi z UE oraz innych źródeł zagranicznych w celu przedstawienia stanu faktycznego, dokonania oceny efektywności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli oraz prawidlowo...

09.06.202309.06.2023

Starszy Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
Zielona Góra

Osoba na tym stanowisku: Dokonuje czynności sprawdzających w celu sprawdzenia prawidłowości i terminowości deklarowanych zobowiązań podatkowychPrzygotowuje projekty pism z zakresu prowadzonych spraw w celu zapewnienia wymiany informacjiWprowadza do systemów informatycznych dane szczegółowe z deklara...

09.06.202309.06.2023

inspektor weterynaryjny

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Kalisz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63B Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:...

09.06.202309.06.2023
© 2023 MegaPraca.pl
Page load: 0,0715 s