Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Urzad Skarbowy

1-15 z 1000 ofert pracy

Starszy Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKUPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Białystok

Osoba na tym stanowisku: udziela wsparcia psychologicznego dla dyspozytorów medycznych, w tym pracuje indywidualnie z objętymi pomocą dyspozytorami medycznymi, prowadzi dobrowolną grupę wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych, zajęcia edukacyjne, porady i konsultacjeorganizuje i prowadzi w...

04.12.202004.12.2020

Specjalista

nowa oferta
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIEREGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE
Lublin

Osoba na tym stanowisku: Przygotowuje uzgodnienia wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do wszystkich form ochrony przyrody i ich otulin, z wyłączeniem parku narodowego ( i jego otuliny), przygotowanie uzgodnienia konieczności przeprow...

04.12.202004.12.2020

Główny Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO ZDROWIA W WARSZAWIEMINISTERSTWO ZDROWIA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Współdziałanie w opracowaniu planów udzielania zamówień w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych finansowanych ze środków krajowych oraz współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach POWER, POIiŚ, POPT, a także prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie. Koordynowan...

04.12.202004.12.2020

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIEMAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: sporządza analizy w zakresie potrzeb na zadania polityki społecznej w skali województwa;wylicza i przekazuje dotacje miesięczne dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w zakresie polityki społecznej finansowane z budżetu państwa;sporządza okresowe sprawozdania z wy...

04.12.202004.12.2020

referent

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Komenda Miejska Policji w Katowicach Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych w Kancelarii Tajnej Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontroluje poprawność ...

04.12.202004.12.2020

Starszy Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ W WARSZAWIEMINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: odpowiada za organizację naboru projektów, w tym opracowywanie i aktualizowanie systemu / zasad i kryteriów wyboru projektówprzeprowadza ocenę i wybór projektów innowacyjnych realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegomonitoruje stan przygotowania i procesu r...

04.12.202004.12.2020

Specjalista

nowa oferta
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIEURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Inicjuje i prowadzi postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych, w szczególności przygotowywanie w toku tych postępowań projektów decyzji i innych rozstrzygnięć, w celu przeciwdziałania zatorom płatniczym.Uczestniczy w kontrolach pr...

04.12.202004.12.2020

inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Opole

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor w Dziale Nadzoru Nasiennego Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrola przestrzegania zasad i obowiązujących w...

04.12.202004.12.2020

Inspektor Weterynaryjny

nowa oferta
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W WĘGORZEWIEPOWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W WĘGORZEWIE
Węgorzewo

Osoba na tym stanowisku: Wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierzątZapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnymKontrola warunków...

04.12.202004.12.2020

Praca zdalna - Dodatkowa lub stała | Cała Polska | Do 5 000 zł/mies!

nowa oferta
OSOBA REKRUTUJĄCA - ANGELIKAOSOBA REKRUTUJĄCA - ANGELIKA
Poznań

Oferujemy pracę polegająca na testowaniu oraz promowaniu produktów/usług znanych polskich firm. Nie wymagamy doświadczenia! Oferujemy pełne szkolenie wprowadzające Posiadamy ogromne doświadczenie, a firma z którą współpracujemy jest na rynku już od 15 lat. Wynagrodzenie wypłacane jest z tytułu Umowy...

04.12.202004.12.2020
od 1200 zł
Innainna

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Opracowuje dokumentację oraz prowadzi zamówienia publiczne niepodlegające ustawie Prawo Zamówień publicznych w celu zapewnienia zgodności wydatków środków finansowych jednostki z przepisami ustawy budżetowej oraz prawa wewnętrznegoOpracowuje dokumentację przetargową postępow...

04.12.202004.12.2020

starszy specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Gdynia

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw energetycznych Zespół ds. Energetyki Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi bieżącą kontrolę i nadzór inwestorski realizowanych inwestycji, remontów i konserwacji urządzeń elekt...

04.12.202004.12.2020

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIE
Kraków

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi sekretariatProwadzi obsługę kancelaryjną urzęduOrganizuje obieg informacji i dokumentacji w urzędzieSporządza informacje, analizy i sprawozdania w zakresie realizowanych zadańProwadzi wymagane ewidencje i rejestryArchiwizuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepi...

04.12.202004.12.2020

Główny Specjalista

nowa oferta
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIEURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Współpracuje z instytucjami Unii Europejskiej, organizacjami międzynarodowymi (m.in. ECN) i ponadnarodowymi oraz z organami ochrony konkurencji w celu realizacji zobowiązań międzynarodowych w sprawach należących do właściwości Prezesa UOKiK, w szczególności w obszarze ochron...

04.12.202004.12.2020

starszy nadzorca ochrony wybrzeża

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Sztutowo

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy nadzorca ochrony wybrzeża do spraw ochrony wybrzeża i monitoringu przyrodniczego - Inspektorat Ochrony Wybrzeża/ Obwód Ochrony Wybrzeża w Sztutowie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi stały dozór...

04.12.202004.12.2020
© 2020 MegaPraca.pl
Page load: 0,0779 s