Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Urzad Stanu Cywilnego

1-15 z 1000 ofert pracy

referent

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Komenda Miejska Policji w Katowicach Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych w Kancelarii Tajnej Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontroluje poprawność ...

04.12.202004.12.2020

inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Opole

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor w Dziale Nadzoru Nasiennego Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontrola przestrzegania zasad i obowiązujących w...

04.12.202004.12.2020

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Opracowuje dokumentację oraz prowadzi zamówienia publiczne niepodlegające ustawie Prawo Zamówień publicznych w celu zapewnienia zgodności wydatków środków finansowych jednostki z przepisami ustawy budżetowej oraz prawa wewnętrznegoOpracowuje dokumentację przetargową postępow...

04.12.202004.12.2020

starszy specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Gdynia

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw energetycznych Zespół ds. Energetyki Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi bieżącą kontrolę i nadzór inwestorski realizowanych inwestycji, remontów i konserwacji urządzeń elekt...

04.12.202004.12.2020

starszy nadzorca ochrony wybrzeża

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Sztutowo

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy nadzorca ochrony wybrzeża do spraw ochrony wybrzeża i monitoringu przyrodniczego - Inspektorat Ochrony Wybrzeża/ Obwód Ochrony Wybrzeża w Sztutowie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi stały dozór...

04.12.202004.12.2020

Główny Specjalista

nowa oferta
URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIEURZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE
Szczecin

Osoba na tym stanowisku: Opracowuje opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych i zadań remontowych, projektów umów w części dotyczącej technicznej strony realizacji zamówienia, szacuje wartości zamówienia (sporządza kosztorysy inwestorskie i przedmiarów robót), sporządza inne niezbędne dokumenty d...

04.12.202004.12.2020

starszy księgowy

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Opole

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy księgowy Dział Finansowy Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie kont syntetycznych i analitycznych do doc...

04.12.202004.12.2020

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W GDAŃSKUIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W GDAŃSKU
Gdańsk

Osoba na tym stanowisku: Inicjuje i bierze udział w postępowaniach: - wieczystoksięgowym, w tym występowanie o wpis hipoteki przymusowej również na zabezpieczenie należności celnych i innych należności pieniężnych państw członkowskich i państw trzecich, - upadłościowym i naprawczym, w tym występowan...

04.12.202004.12.2020

Doradcy Klienta - poszukiwane osoby komunikatywne, pon-pt

nowa oferta
MEDIA SYSTEMMEDIA SYSTEM
Bydgoszcz

Media System Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta 7, 85-082 działa od 2001 roku, koncentrując się na świadczeniu usług outsourcingowych m.in. działania call center, prowadzenie zewnętrznych grup sprzedażowych, merchandising, promocjach sprzedaży, rekrutacjach, szkoleniach biznesow...

04.12.202004.12.2020
od 2500 zł
Umowa zlecenieumowa zlecenie

Inspektor Ochrony Zabytków

nowa oferta
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W ŁODZIWOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W ŁODZI
Łódź

Osoba na tym stanowisku: Przeprowadza terenowe lustracje, oględziny zabytków archeologicznych w tym kontroluje aktualny stan ich zachowania, dokonuje rozpoznania sposobu użytkowania i eksploatacji obszarów, na których się znajdują, dokonuje kontroli przeprowadzanych prac archeologicznych i wykopalis...

04.12.202004.12.2020

Specjalista

nowa oferta
NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W CHEŁMIENADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W CHEŁMIE
Chełm

Osoba na tym stanowisku: Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby oraz przestrzegania zasad i przepisów dot. bhp.Sporządzanie analiz stanu bhp.Uczestniczenie w pracach zespołów/komisji powypadkowych.Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dot. wypadków przy pracy/w s...

04.12.202004.12.2020

Samodzielny Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi kontrole podatkowe w celu sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz udokumentowania przebiegu i wyników kontroli.Prowadzi czynności sprawdzające w zakresie objętym kontrolą w celu zweryfikowania stwierdzonego w toku kontroli stanu faktycznego. Prowadzi po...

04.12.202004.12.2020

Księgowy

nowa oferta
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH WE WROCŁAWIUWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH WE WROCŁAWIU
Wrocław

Osoba na tym stanowisku: Wystawia rachunki oraz analizuje stan należności budżetowychWystawia upomnienia, tytuły wykonawcze, nalicza odsetki ustawowe/podatkowePrzygotowuje sprawozdania miesięczne, kwartalne z należności budżetowychPrzygotowuje projekty umów z zakresu współpracy WIJHARS z kontrahenta...

04.12.202004.12.2020

Inspektor Weterynaryjny

nowa oferta
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OSTROŁĘCEPOWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OSTROŁĘCE
Ostrołęka

Osoba na tym stanowisku: Ocenia analizę ryzyka w typowaniu gospodarstw do danego obszaru kontroli w celu wytypowania gospodarstw do kontroli w danym obszarze.Obsługuje programy informatyczne udostępnione przez ARiMR (takich jak SIRZ, PA2A), w celu pobrania niezbędnych danych do przygotowania i wykon...

04.12.202004.12.2020

Inspektor

nowa oferta
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PRUSZCZU GDAŃSKIMKOMENDA POWIATOWA POLICJI W PRUSZCZU GDAŃSKIM
Gdańsk

Wymagania:Wymagania niezbędnewykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub na podobnym stanowiskuumiejętność sprawnej obsługi typowych urządzeń biurowych, w tym znajomość programów informatycznych MS Office, M...

04.12.202004.12.2020
© 2020 MegaPraca.pl
Page load: 0,2014 s