Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Zakres Czasu

1-15 z 1000 ofert pracy

Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji - ZUS I/Płońsk

nowa oferta
ZUS ODDZIAŁ W PŁOCKUZUS ODDZIAŁ W PŁOCKU
Płońsk

Niezbędne: wykształcenie średnie Mile widziane: wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia) Wymagania dodatkowe: znajomość zasad funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych znajomość przepisów Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i ...

10.12.202210.12.2022

Rekruter z jez. niderlandzkim - praca zdalna

nowa oferta
Gdańsk

Aktualnie dla naszego Klienta z branży BPO/SSC poszukujemy utalentowanych osób ze znajomością języków obcych gotowych rozpocząć lub kontynuować swoją karierę zawodową w międzynarodowych strukturach.Twój zakres obowiązków Samodzielne prowadzenie procesów rekrutacyjnych na stanowiska z obszaru rekruta...

10.12.202210.12.2022
Umowa o pracęumowa o pracę

Specjalista ds. Wycen Branży Budowlanej - rekrutacja online

nowa oferta
HRK S. A.HRK S. A.
Poznań

Specjalista ds. Wycen Branży BudowlanejMiejsce pracy: Poznań ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Przygotowywanie wycen, kosztorysów i przedmiarów w zakresie branży budowlanej, Analiza techniczna dokumentacji, Sporządzanie przedmiarów robót, Kalkulacja kosztów i cen jednostkowych, Zbieranie i weryfikacja ofert od pod...

10.12.202210.12.2022

starszy specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw budowlanych w Wydziale Gospodarki Materiałowo-Technicznej 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrola i nadzór nad pr...

10.12.202210.12.2022

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKUPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Białystok

Osoba na tym stanowisku: przygotowuje projekty decyzji w sprawie wydania i przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemców,tworzy i przetwarza dane w bazie danych – aplikacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Zatrudnienie cudzoziemców”,bada i analizuje sytuację na lokalnym i krajowym ...

10.12.202210.12.2022

Specjalista ds. Administracyjnych

nowa oferta
ALTER INVESTMENTALTER INVESTMENT
Gdańsk

W związku z dynamicznym rozwojem działalności poszukujemy profesjonalnej kandydatki na stanowisko: SPECJALISTA DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCHKluczowe zadania: kompleksowe prowadzenie sekretariatu Spółki wykonywanie zadań organizacyjnych z zakresu obsługi administracyjnej Spółki i Zarządu reprezentowanie...

10.12.202210.12.2022
Umowa o pracęumowa o pracę

Główny Specjalista

nowa oferta
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W WARSZAWIEURZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Bierze udział w ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie, w tym wydaje opinie w zakresie technicznych i ekonomicznych uwarunkowań projektów oraz zastosowania na danym obszarze konkretnej technologiiWspiera Instytucję Pośredniczącą POPC w kontroli dofinansowanych projek...

10.12.202210.12.2022

Elektryk utrzymania ruchu

nowa oferta
GI GROUP POLAND S. A.GI GROUP POLAND S. A.
Ruda Śląska

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Bieżące naprawy maszyn Usuwanie usterek maszyn i urządzeń produkcyjnych Kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń Nadzór bieżący nad sprawnością techniczną maszyn Montaż i uruchamianie nowych maszyn CZEGO OCZEKUJEMY? Uprawnień SEP do 1KV Umiejętności czytania rysunków technicz...

10.12.202210.12.2022

Controlling Manager

nowa oferta
MOLTTONMOLTTON
Katowice

Zakres obowiązków: Zarządzanie Działem Controllingu, Przygotowywanie okresowych sprawozdań, Kontrola prawidłowości procesu sprawozdawczości, Nadzorowanie procesu zamknięcia miesiąca/roku, Przygotowywanie bieżących raportów w odpowiedzi na zewnętrzne oraz wewnętrzne potrzeby, Przygotowywanie budżetu,...

10.12.202210.12.2022

inspektor weterynaryjny

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Kamień Pomorski

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamieniu Pomorskim Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności. 72-400 Kamień Pomorski Topolowa 5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku...

10.12.202210.12.2022

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania podatkowe w celu prawidłowego wymiaru należności budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnegoWnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz nadaje rygor natychmiastowej wykonalności decyzji w celu dywersyfikacji ryzyka niewy...

10.12.202210.12.2022

inspektor wojewódzki

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym 85-950 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dekretuje i numeruje źródłowe dowody księgowe w z...

10.12.202210.12.2022

Samodzielny Referent

nowa oferta
ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KOSZALINIEARCHIWUM PAŃSTWOWE W KOSZALINIE
Koszalin

Osoba na tym stanowisku: Realizacja czynności związanych z naborem pracowników, prowadzeniem dokumentacji i ewidencji pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisamiRealizacja czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z pracownikami Archiwum oraz czynności związanych z ustaniem st...

10.12.202210.12.2022

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Pozyskuje i analizuje dane w celu typowania podmiotów do kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających oraz zarządzania ryzykiem zewnętrznymPrzeprowadza czynności sprawdzające w celu weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych dla zapewnienia prawidłowych wpływów do b...

10.12.202210.12.2022

inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Gdynia

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s w Gdyni Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw kontroli w Wydziale Kontroli 81-969 Gdynia Ul. Polska 15 Zakres zadań wykony...

10.12.202210.12.2022
© 2022 MegaPraca.pl
Page load: 0,1611 s