Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Specjalista - Warszawa

1-15 z 1000 ofert pracy

Główny Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO FINANSÓW W WARSZAWIEMINISTERSTWO FINANSÓW W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Pełni rolę redaktora prowadzącego Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (BIP MF) poprzez koordynację redagowania BIP MF w zakresie określenia zasad publikacji i kontroli ich przestrzegania, opiniuje i realizuje zaproponowane przez komórki organizacyjne Ministe...

09.12.202209.12.2022

Starszy Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIEMINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: ­Wdraża resortowy program Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym oraz współpracuje z podmiotami uprawionymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do świadczenia usług wobec osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.­Rozlicza umowy w ramach Programu Pokonać bezdo...

09.12.202209.12.2022

Główny Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO ZDROWIA W WARSZAWIEMINISTERSTWO ZDROWIA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Współdziała w opracowaniu planów udzielania zamówień w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych finansowanych ze środków krajowych oraz współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach POWER, POIŚ, PO PT, PT REACT-EU oraz PT POIŚ REACT-EU, a także prowadzi sprawozdawczość...

09.12.202209.12.2022

Główny Specjalista

nowa oferta
GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEGENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: przygotowuje oraz prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi i przepisami wewnętrznymianalizuje i opiniuje wnioski o udzielenie zamówienia publicznego pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień public...

09.12.202209.12.2022

Główny Specjalista

nowa oferta
GŁÓWNY URZĄD MIAR W WARSZAWIEGŁÓWNY URZĄD MIAR W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: na bieżaco ewidencjonuje i kontroluje pod względem formalno - rachunkowym dokumenty dotyczące operacji gospodarczych i finansowych Urzędu w zakresie wydatków i kosztów zgodnie z zasadami rachunkowości wraz z dekretowaniem dowodów księgowych, z uwzględnieniem wszystkich przek...

09.12.202209.12.2022

Starszy Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIEMINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: ­­­Dekretuje i wprowadza do ksiąg rachunkowych dokumenty księgowe na odpowiednich kontach syntetycznych i analitycznych, według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.­Redystrybuuje środki finansowe Funduszu Pracy (FP) i Funduszu Gwarantowanych Świadcze...

09.12.202209.12.2022

Starszy Specjalista

nowa oferta
GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY W WARSZAWIEGŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Realizuje zadania wynikające z Krajowego planu działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy - celem wdrożenia, realizacji, monitorowania i aktualizacji ww. dokumentu, w tym ...

09.12.202209.12.2022

Główny Specjalista

nowa oferta
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO W WARSZAWIEURZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Opracowuje analizy z zakresu transportu kolejowego.Prowadzi postępowania administracyjne w celu zapewnienia zgodności postanowień regulaminów sieci z przepisami z zakresu kolejnictwa.Opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych oraz dokumentów z zakresu regulacji transportu...

09.12.202209.12.2022

Główny Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIEMINISTERSTWO AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Koordynuje sprawy z obszaru kontroli zarządczej w Ministerstwie w tym opracowanie rocznego planu działalności Ministra Aktywów Państwowych dla działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra i sprawozdania z jego realizacji oraz opracowuje oświadczenie o stanie kon...

09.12.202209.12.2022

Starszy Specjalista

nowa oferta
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIEURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Opiniuje projekty aktów prawa powszechnie obowiązującego (ustaw, rozporządzeń, umów międzynarodowych), procedowanych w ramach rządowego procesu legislacyjnego oraz na etapie prac parlamentarnych, pod kątem ich zgodności z prawem konkurencji i interesami konsumentów.Opiniuje ...

09.12.202209.12.2022

Główny Specjalista

nowa oferta
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIEURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Uczestniczy w kontrolach i przeszukaniach prowadzonych u przedsiębiorców przez Departament oraz inne komórki organizacyjne Urzędu lub Komisję i organy ochrony konkurencji UE w celu zgromadzenia informacji mogących stanowić dowód w sprawie podejrzenia stosowania praktyk ogran...

09.12.202209.12.2022

Kupiec - specjalista ds. zakupów - branża odzieżowa

nowa oferta
AB OVO SOLUTIONSAB OVO SOLUTIONS
Warszawa

Bycie kupcem nie należy do najłatwiejszego zajęcia i z pewnością nie jest dla wszystkich, dlatego aby „czuć tę branżę”, trzeba wyróżniać się pewnymi cechami. Cenione są pewność siebie, umiejętności negocjacyjne, nastawienie na cel, samodzielność, dobra znajomość języka angielskiego i co najważniejsz...

08.12.202208.12.2022

HR Payroll Spec

nowa oferta
VISTRAVISTRA
Warszawa

Zakres obowiązków: JEŻELI POSIADASZ WIEDZĘ W OBSZARZE KADROWO PŁACOWYM, TO ZAPRASZAMY CIĘ DO KILKUOSOBOWEGO ZESPOŁU, GDZIE NA STANOWIKU SPECJALISTY WE WSPÓLPRACY Z KIEROWNIKIEM BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA (SAMODZIELNĄ): Kompleksową obsługę klienta z obszaru kadrowo-płacowego Sporządzanie dokumentów z...

08.12.202208.12.2022
Umowa o pracęumowa o pracę

(Junior) TV Buying Specialist

nowa oferta
VALUE MEDIAVALUE MEDIA
Warszawa

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy: (Junior) TV Buying Specialist Na tym stanowisku będziesz: samodzielne planować i kupować TV, monitorować i rozliczać przebieg kampanii, przygotowywać analizy, rekomendacje i prezentacje, wspierać projekty new biznesowe. Czego oczekujemy od Ciebie? minimum rok ...

08.12.202208.12.2022
Stażstaż

Koordynator ds. pracowników

nowa oferta
ILLUSTRO DORADZTWO S.C.ILLUSTRO DORADZTWO S.C.
Warszawa

Dla Naszego klienta, firmy międzynarodowej rekrutującej pracowników przemysłowych do pracy w branży rafineryjnej, stoczniowej i produkcyjnej na terenie Belgii i Niderlandów, poszukujemy pracownika na stanowisko: Koordynator ds. pracowników Siedziba firmy: Opole Rekrutację prowadzi ILLUSTRO Doradztwo...

08.12.202208.12.2022
© 2022 MegaPraca.pl
Page load: 0,1235 s