Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Tlumacz

1-15 z 1000 ofert pracy

Główny Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO ZDROWIA W WARSZAWIEMINISTERSTWO ZDROWIA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Współdziałanie w opracowaniu planów udzielania zamówień w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych finansowanych ze środków krajowych oraz współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach POWER, POIiŚ, POPT, a także prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie. Koordynowan...

04.12.202004.12.2020

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIEMAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: sporządza analizy w zakresie potrzeb na zadania polityki społecznej w skali województwa;wylicza i przekazuje dotacje miesięczne dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w zakresie polityki społecznej finansowane z budżetu państwa;sporządza okresowe sprawozdania z wy...

04.12.202004.12.2020

Specjalista

nowa oferta
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIEURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Inicjuje i prowadzi postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych, w szczególności przygotowywanie w toku tych postępowań projektów decyzji i innych rozstrzygnięć, w celu przeciwdziałania zatorom płatniczym.Uczestniczy w kontrolach pr...

04.12.202004.12.2020

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Opracowuje dokumentację oraz prowadzi zamówienia publiczne niepodlegające ustawie Prawo Zamówień publicznych w celu zapewnienia zgodności wydatków środków finansowych jednostki z przepisami ustawy budżetowej oraz prawa wewnętrznegoOpracowuje dokumentację przetargową postępow...

04.12.202004.12.2020

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIE
Kraków

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi sekretariatProwadzi obsługę kancelaryjną urzęduOrganizuje obieg informacji i dokumentacji w urzędzieSporządza informacje, analizy i sprawozdania w zakresie realizowanych zadańProwadzi wymagane ewidencje i rejestryArchiwizuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepi...

04.12.202004.12.2020

Główny Specjalista

nowa oferta
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIEURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Współpracuje z instytucjami Unii Europejskiej, organizacjami międzynarodowymi (m.in. ECN) i ponadnarodowymi oraz z organami ochrony konkurencji w celu realizacji zobowiązań międzynarodowych w sprawach należących do właściwości Prezesa UOKiK, w szczególności w obszarze ochron...

04.12.202004.12.2020

Inspektor Weterynaryjny

nowa oferta
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OSTROŁĘCEPOWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OSTROŁĘCE
Ostrołęka

Osoba na tym stanowisku: Przeprowadza kontrole produktów pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, przetwarzania, składowania i transportu w szczególności w podmiotach prowadzących działalność marginalną, lokalną i ograniczoną oraz kontroluje efektywność nadzoru właścicielskiego wraz z p...

04.12.202004.12.2020

Główny Specjalista

nowa oferta
URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIEURZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE
Szczecin

Osoba na tym stanowisku: Opracowuje opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych i zadań remontowych, projektów umów w części dotyczącej technicznej strony realizacji zamówienia, szacuje wartości zamówienia (sporządza kosztorysy inwestorskie i przedmiarów robót), sporządza inne niezbędne dokumenty d...

04.12.202004.12.2020

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W GDAŃSKUIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W GDAŃSKU
Gdańsk

Osoba na tym stanowisku: Inicjuje i bierze udział w postępowaniach: - wieczystoksięgowym, w tym występowanie o wpis hipoteki przymusowej również na zabezpieczenie należności celnych i innych należności pieniężnych państw członkowskich i państw trzecich, - upadłościowym i naprawczym, w tym występowan...

04.12.202004.12.2020

Główny Specjalista

nowa oferta
GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W WARSZAWIEGŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: ma następujące zadania:Prowadzenie postępowań z zakresu dostępu do informacji publicznej, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz pism przedprocesowych w postępowaniach sądowoadministracyjnych. Prowadzenie postępowań z zakresu skarg i wniosków.Opracowy...

04.12.202004.12.2020

Koordynator ds. Obsługi Rynku Łotewskiego

nowa oferta
EOBUWIE.PL S. A.EOBUWIE.PL S. A.
Gdańsk

Wymagania: Czego oczekujemy od Ciebie?biegłej znajomości języka łotewskiego (poziom min. C1),bardzo dobrej znajomości języka polskiego,mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,umiejętności zarządzania zespołem (minimum roczne doświadczenie na stanowisku lidera/ koordynato...

04.12.202004.12.2020

Inżynier lokalizacji

nowa oferta
SDL RECRUITMENT POLANDSDL RECRUITMENT POLAND
Bydgoszcz

SDL jest liderem w branży tłumaczeń i globalnego zarządzania treścią. Od ponad 25 lat pomagamy przedsiębiorstwom wbudowaniu relacji z klientami bez względu na język, kulturę czy sposób komunikacji. Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy stałej w jedynym w Polsce oddziale firmy w Bydgoszczy. OPIS WY...

04.12.202004.12.2020
Umowa o pracęumowa o pracę

referent

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Toruń

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw identyfikacji i rejestracji podatkowej w Referacie Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI) w Drugim Urzędzie Skarbowym w Toruniu Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Pro...

04.12.202004.12.2020

Samodzielny Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi kontrole podatkowe w celu sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz udokumentowania przebiegu i wyników kontroli.Prowadzi czynności sprawdzające w zakresie objętym kontrolą w celu zweryfikowania stwierdzonego w toku kontroli stanu faktycznego. Prowadzi po...

04.12.202004.12.2020

Starszy Inspektor

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Sporządza opinie techniczne w celu określenia zasadności przeprowadzania inwestycji, prac remontowych i modernizacyjnych w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach i podległych jednostkach organizacyjnychSporządza kosztorysy, przedmiary i STWiOR na roboty budowlane i insta...

04.12.202004.12.2020
© 2020 MegaPraca.pl
Page load: 0,0633 s