Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca W Urzedzie Wojewodzkim - Katowice

1-15 z 92 ofert pracy

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Sporządza dokumenty księgowe w zakresie dochodów i należności celem zapewnienia właściwego prowadzenia ksiąg rachunkowych Dysponenta trzeciego stopnia.Rozksięgowuje wyciągi bankowe i raporty kasowe w celu prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych Śląskiego Urzędu Wojewódzk...

22.02.202422.02.2024

Business - System Analyst

nowa oferta
SCALO SP. Z O.O.SCALO SP. Z O.O.
Katowice

technologies-optional : Git Jira responsibilities : długofalowy projekt dotyczący budowy systemu wspierającego pion opieki zdrowotnej, w skład którego wchodzą: platforma obsługująca pacjentów (obywateli Polski i obcokrajowców), system dla krwiodawstwa i krwiolecznictwa, systemy z zakresu zdrowia rea...

22.02.202422.02.2024

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Weryfikuje od strony formalnej oraz merytorycznej wnioski (składane w formie elektronicznej) dotyczące wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz wydaje zaświadczenia o wpisie.Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących wykreślenia p...

22.02.202422.02.2024

Inspektor Wojewódzki

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Weryfikuje wnioski dotyczące dokonywanych zmian w budżecie, składane przez wydziały Urzędu oraz Jednostki Administracji Zespolonej (JAZ) pod względem zgodności z przepisami prawa i rachunkowym.Przygotowuje projekt budżetu Wojewody Śląskiego w układzie tradycyjnym i zadaniowy...

15.02.202415.02.2024

Inspektor wojewódzki

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu Inspektor wojewódzki Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Weryfikuje wnioski dotyczące dokonywa...

15.02.202415.02.2024

Inspektor wojewódzki do spraw: planowania i realizacji budżetu

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Katowice

Inspektor wojewódzki do spraw: planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: Weryfikuje wnioski dotyczące dokonywanych zmian w budżecie, składane przez wydziały Urzędu oraz Jednostki Ad...

15.02.202415.02.2024

inspektor wojewódzki

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu 40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Weryfikuje wnioski dot...

15.02.202415.02.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

Referent Prawny

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W KATOWICACHWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Dokonuje weryfikacji akt z kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.Prowadzi wskazane postępowania administracyjne, przygotowuje projekty decyzji administracyjnych i monitoruje ewentualne procesy odwoławcze prowadzonych postępowań.Przygotowuje projekty: ...

14.02.202414.02.2024

inspektor wojewódzki

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw obsługi kadrowej w Biurze Organizacyjno-Budżetowym 40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi obsługę kadrową pracowni...

14.02.202414.02.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

Inspektor wojewódzki

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw obsługi kadrowej w Biurze Organizacyjno-Budżetowym Inspektor wojewódzki Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi obsługę kadrową pracowników Śląskiego U...

14.02.202414.02.2024

Inspektor wojewódzki do spraw: obsługi kadrowej w Biurze Organizacyjno-Budżetowym

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Katowice

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami Osoba na tym stanowisku: Prowadzi obsługę kadrową pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z wykorzystaniem programu kadrowo – płacowego. Sporządza odpowiedzi na pisma skierowane do Wojewody Śląskiego i Dyrektora Generalnego Urzędu m.in. ...

14.02.202414.02.2024

Inspektor Wojewódzki

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi obsługę kadrową pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z wykorzystaniem programu kadrowo – płacowego.Sporządza odpowiedzi na pisma skierowane do Wojewody Śląskiego i Dyrektora Generalnego Urzędu m.in. przez pracowników Urzędu, organy administracji p...

14.02.202414.02.2024

inspektor

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw wspomagania organizacji służby konwojowej Sekcja w Katowicach Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej 40-038 Katowice Lompy 19 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku...

13.02.202413.02.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

Inspektor

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor do spraw wspomagania organizacji służby konwojowej Sekcja w Katowicach Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej Inspektor Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługu...

13.02.202413.02.2024

Inspektor wojewódzki

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw weryfikacji i potwierdzania płatności w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Inspektor wojewódzki Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Weryfikuje, pod...

12.02.202412.02.2024
© 2024 MegaPraca.pl
Page load: 0,0336 s