Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca W Urzedzie Wojewodzkim

1-15 z 1000 ofert pracy

Operator (Aparatowy Procesów Chemicznych)

nowa oferta
INDORAMA VENTURES POLAND SP. Z O.O.INDORAMA VENTURES POLAND SP. Z O.O.
Włocławek

Operator (Aparatowy Procesów Chemicznych) Miejsce pracy: Włocławek Twój zakres obowiązków obsługa zaworów, maszyn, urządzeń znajdujących się na terenie zakładu, wykonywanie patroli instalacji, kontrolowanie pracy urządzeń w celu wykrycia niepoprawnej pracy, uszkodzeń, wycieków, pobieranie i dostarcz...

25.09.202325.09.2023

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIELUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE
Lublin

Osoba na tym stanowisku: analizuje akty prawne wydawane przez organy jst i związki międzygminne,sporządza akty nadzorcze (rozstrzygnięcia nadzorcze, zarządzenia zastępcze, wnioski o reasumpcję),reprezentuje wojewodę w postępowaniu sądowoadministracyjnym (sporządzanie skarg, skarg kasacyjnych, odpowi...

25.09.202325.09.2023

Starszy Inspektor

nowa oferta
OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLUOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLU
Opole

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowanie odwoławcze łącznie z przygotowaniem projektów decyzji i innych pism dotyczących zakresu działania administracji architektoniczno-budowlanej i przedkłada je do akceptacji;Prowadzi postępowania nadzwyczajne łącznie z przygotowaniem projektów decyzji i inn...

25.09.202325.09.2023

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKUPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Białystok

Osoba na tym stanowisku: realizuje sprawy związane z obywatelstwem polskim oraz rejestracją stanu cywilnegoprowadzi postępowania administracyjne jako organ I instancji w sprawach związanych z obywatelstwem polskim (potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, uznanie za obywatela pols...

23.09.202323.09.2023

Inspektor ochrony zabytków

nowa oferta
SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Inspektor ochrony zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytkowej zieleni w Wydziale Zabytkowych Zespołów Zieleni Warunki pracy praca administracyjno-biurow...

23.09.202323.09.2023

inspektor wojewódzki

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Białystok

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw rejestracji stanu cywilnego, obywatelstwa i repatriacji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 15-213 Białystok Ul. Mickiewicza 3 Zakres zadań wykonywanych n...

23.09.202323.09.2023
Umowa o pracęumowa o pracę

Główny specjalista

nowa oferta
SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Główny specjalista Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Główny specjalista do spraw postępowań administracyjnych w Wydziale Egzekucji Sądowej – Zespole do spraw komorników sądowych w Departamencie Prawa Gospodarczego Warunki pracy...

23.09.202323.09.2023

Inspektor wojewódzki

nowa oferta
SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Kraków

Inspektor wojewódzki Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw obsługi administracyjnej Wojewódzkiego Zespołu do SprawOrzekania o Niepełnosprawności w zakresie organizacji zadań związanych z ustalaniem pozio...

23.09.202323.09.2023

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIEMAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
Kraków

Osoba na tym stanowisku: Planuje i organizuje posiedzenia składów orzekających poprzez ustalanie comiesięcznego harmonogramu ich posiedzeń z członkami Wojewódzkiego Zespołu, odpowiednio do liczby wpływających wniosków, sporządza oraz wysyła zawiadomienia o terminie oceny dokonywanej przez skład usta...

23.09.202323.09.2023

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI W WYDZIALE NADZORU I KONTROLI (NR 3134)

nowa oferta
CENTRALNA BAZA OFERT PRACYCENTRALNA BAZA OFERT PRACY
Bydgoszcz

Numer oferty: StPr/23/3134Obowiązki:Osoba na tym stanowisku:- sprawuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, związków gmin i powiatów oraz innych jednostek w celu zapewnienia zgodnego z prawem działania jednostek samorządu terytorialnego w ramach nadzoru prawnego wojewody,- ro...

23.09.202323.09.2023
Umowa o pracę tymczasowąumowa o pracę tymczasową

Inspektor wojewódzki

nowa oferta
SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Kraków

Inspektor wojewódzki Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy- Specjalista ds. BHP na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. BHP w Wydziale Administracji i Logistyki Warunki pr...

23.09.202323.09.2023

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIEMAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
Kraków

Osoba na tym stanowisku: Uczestniczy w kontrolach warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp Prowadzi szkolenia wstępne w zakresie bhp dla nowo przyjmowanych pracowników, praktykantów i stażystów, podczas których zaznajamia z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, inny...

23.09.202323.09.2023

Inspektor ochrony zabytków

nowa oferta
SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Inspektor ochrony zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Nieruchomych Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, p...

23.09.202323.09.2023

inspektor ochrony zabytków

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Warszawa

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw zabytkowej zieleni w Wydziale Zabytkowych Zespołów Zieleni 00-373 Warszawa ul. Nowy Świat 18/20 Zakres zadań wykonywanych na sta...

23.09.202323.09.2023
Umowa o pracęumowa o pracę

inspektor wojewódzki

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Kraków

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy- Specjalista ds. BHP na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. BHP w Wydziale Administracji i Logistyki 31-156 Kraków Basztowa 22 Zakre...

23.09.202323.09.2023
Umowa o pracęumowa o pracę
© 2023 MegaPraca.pl
Page load: 0,0413 s