Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca W Urzedzie Wojewodzkim

Reklama
1-15 z 1000 ofert pracy

Specjalista

nowa oferta
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Przeprowadza kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w celu sprawdzenia stopnia przestrzegania przez te podmioty wymagań ochrony środowiska.Przygotowuje projekty działań pokontrolnych w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli naruszeń prawa ochrony środo...

24.06.202424.06.2024

Administrator Linux

nowa oferta
LOGONET SP. Z O.O.LOGONET SP. Z O.O.
Bydgoszcz

Ogłoszenie archiwalne, może być już nieaktualne. Otwieramy rekrutację na stanowisko Administratora Linux! Zgłoś się! Tworzymy wspaniałe narzędzia internetowe, które służą społeczeństwu i instytucjom publicznym ???? Praca stacjonarnie, w biurze, przy Parku Ludowym im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy. ...

24.06.202424.06.2024

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIELUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE
Lublin

Osoba na tym stanowisku: samodzielnie prowadzi postępowania administracyjne w I i II instancji oraz w trybach nadzorczych (stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowań, zmiany decyzji ostatecznych) oraz przygotowuje/opracowuje projekty decyzji i postanowień m.in. w sprawach przekształceni...

24.06.202424.06.2024

Referent

nowa oferta
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIEWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE
Kraków

Osoba na tym stanowisku: sporządza projekty pism i decyzji oraz postanowień w postępowaniach odwoławczych i zażaleniowych organów nadzoru budowlanego I instancji,sporządza projekty pism i decyzji oraz postanowień w postępowaniach wznowieniowych jako organ I instancji,przygotowuje projekty wystąpień ...

24.06.202424.06.2024

Specjalista

nowa oferta
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BYDGOSZCZYKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BYDGOSZCZY
Bydgoszcz

Osoba na tym stanowisku: prowadzi instalację oraz nadzór konserwacyjno – techniczny sieci teleinformatycznej, monitoringu wizyjnego, systemu kontroli dostępu opracowuje założenia do projektów instalacji sieci strukturalnej, sieci monitoringu wizyjnego i systemu kontroli dostępuopracowuje dokumentacj...

24.06.202424.06.2024

Specjalista ds. Administracyjnych i Zarządzania Umowami NFZ

nowa oferta
AMERICAN HEART OF POLAND S. A.AMERICAN HEART OF POLAND S. A.
Katowice

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Przygotowanie korespondencji do Narodowego Funduszu Zdrowia i Urzędów Wojewódzkich Weryfikacja aneksów do umów z NFZ z przekazanymi wnioskami portalowymi w zakresie personelu, sprzętu i podwykonawstwa Koordynacja przygotowania dokumentacji niezbędnej do konkursu ofert NFZ Rozlicza...

24.06.202424.06.2024

Inspektor

nowa oferta
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIEKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIE
Rzeszów

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi rejestry kancelaryjne, ewidencjonuje pisma wpływające i wychodzące, rozdziela korespondencję wśród pracowników oraz obsługuje pocztę elektroniczną.Kompletuje i przedkłada dokumenty oraz korespondencję do podpisu Naczelnikowi Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy W...

24.06.202424.06.2024

inspektor farmaceutyczny

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Konin

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor farmaceutyczny Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu - Delegatura w Koninie 61-285 Poznań ul.Szwajcarska 5 Zakres zadań wykonywanych n...

23.06.202423.06.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

inspektor wojewódzki

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Biurze Organizacyjno – Budżetowym. 40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku prac...

23.06.202423.06.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

starszy specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Bydgoszcz

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w Zespole Inwestycji Wydziału Inwestycji i Remontów 85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wielkopolskich 7 Zakres z...

23.06.202423.06.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

inspektor farmaceutyczny

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Kalisz

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor farmaceutyczny Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu 61-285 Poznań ul.Szwajcarska 5 Zakres zadań wykonywanych n...

23.06.202423.06.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Brzeg

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw ochrony roślin i nawozów w Oddziale Brzeg 45-835 Opole ul. Wrocławska 172 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ...

23.06.202423.06.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Gorzów Wielkopolski

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Kadr i Szkolenia 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Kwiatowa 10 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowuje dokumentacje niezbędną do naw...

23.06.202423.06.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

inspektor wojewódzki

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Poznań

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poz...

23.06.202423.06.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Bydgoszcz

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw kadrowych pracowników Policji w Sekcji Spraw Osobowych i Ewidencji w Wydziale Kadr i Szkolenia 85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wielkopolskich 7 Zakres zadań wykony...

23.06.202423.06.2024
Umowa o pracęumowa o pracę
Reklama
© 2024 MegaPraca.pl
Page load: 0,0346 s