Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Urzad Wojewodzki

1-15 z 1000 ofert pracy

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZYKUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY
Bydgoszcz

Osoba na tym stanowisku: Rozpatruje skargi i wnioski wpływające do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczące działalności w dziedzinie geodezji i kartografii, wykonywanej przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostki wykonawstw...

05.06.202305.06.2023

Starszy Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZYKUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY
Bydgoszcz

Osoba na tym stanowisku: Rozpatruje wnioski dotyczące: stwierdzenia czy nieruchomości rolne zostały przyjęte na własność Państwa z naruszeniem prawa, wznowienia postępowania w sprawach zakończonych decyzją ostateczną, stwierdzenia nieważności decyzji o przyjęciu nieruchomości, nieprawidłowości przyj...

05.06.202305.06.2023

Starszy Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZYKUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY
Bydgoszcz

Osoba na tym stanowisku: Rozpatruje wnioski dotyczące: stwierdzenia czy nieruchomości rolne zostały przyjęte na własność Państwa z naruszeniem prawa, wznowienia postępowania w sprawach zakończonych decyzją ostateczną, stwierdzenia nieważności decyzji o przyjęciu nieruchomości, nieprawidłowości przyj...

05.06.202305.06.2023

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Kontroluje stan techniczny budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (ŚUW) w Bielsku-Białej celem określenia potrzeb w zakresie bieżących remontów i napraw oraz zapewnienia dobrego stanu technicznego budynku i nieruchomości.Prowadzi sprawy związane z utrzymaniem cz...

05.06.202305.06.2023

Starszy Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W WARSZAWIEMINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: przeprowadza kontrole w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz przygotowuje projekty odpowiedzi na wnioski, skargi i interwencje dotyczące działalności KOWR w zakresie kształtowania ustroju rolnego;prowadzi sprawy dotyczące przekazywania nieruchomości rolnych do Zasobu Wła...

05.06.202305.06.2023

Inspektor

nowa oferta
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W RZESZOWIEWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W RZESZOWIE
Rzeszów

Osoba na tym stanowisku: realizuje wysyłkę i przyjęcie poczty w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,realizuje zadania związane z zakupami produktów i usług w celu zabezpieczenia potrzeb materiałowych Delegatury,uczestniczy w działaniach kontrolnych w celu realizacji planu pracy Delegatury,...

05.06.202305.06.2023

Specjalista

nowa oferta
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIEKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIE
Rzeszów

Osoba na tym stanowisku: Przygotowuje dokumentację w celu realizacji zamówień publicznych dla dostaw mediów i usług niezbędnych do prawidłowego utrzymania obiektów wykorzystywanych dla potrzeb Policji woj. podkarpackiego.Przygotowuje umowy na dostawy mediów: energii elektrycznej, energii cieplnej, g...

05.06.202305.06.2023

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Zapewnia bezpośrednią obsługę klientów Urzędu w celu przyjęcia składanych przez nich wniosków wraz z wymaganymi dokumentami dotyczącymi legalizacji pobytu cudzoziemców.Prowadzi postępowania dotyczące wpisania zaproszeń do ewidencji zaproszeń, odmowy ich wpisania oraz unieważ...

05.06.202305.06.2023

Inspektor

nowa oferta
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W RZESZOWIEWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W RZESZOWIE
Rzeszów

Osoba na tym stanowisku: współuczestniczy w prowadzonych postępowaniach administracyjnych dotyczących nawozów, nawozów oznaczonych znakiem NAWÓZ WE, produktów nawozowych UE oraz środków wspomagających uprawę roślin;przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w zakresie nawozów, produktów nawozow...

05.06.202305.06.2023

Specjalista

nowa oferta
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LUBLINIEWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LUBLINIE
Lublin

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi sprawy i dokumentację związaną z nawiązaniem, trwaniem i rozwiazywaniem stosunku pracy.Prowadzi akta pracowników.Prowadzi wszelką dokumentację ubezpieczeniową (zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin jak...

05.06.202305.06.2023

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania administracyjne w celu przygotowania projektów decyzji wojewody w sprawie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa lub właściwe jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości prywatnych zajętych pod drogi publiczne.Przyjmuje klientów indywidualnych i ...

05.06.202305.06.2023

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania administracyjne w celu przygotowania projektów decyzji wojewody w sprawie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa lub właściwe jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości prywatnych zajętych pod drogi publiczne.Prowadzi postępowania administracyjn...

05.06.202305.06.2023

Zastępca Kierownika Sklepu

nowa oferta
ACTION POLAND SP. Z O.O.ACTION POLAND SP. Z O.O.
Radomsko

Zastępca Kierownika Sklepu Miejsce pracy: Radomsko Twój zakres obowiązków wspólnie z Kierownikiem Sklepu odpowiadasz za optymalną sprzedaż naszego różnorodnego asortymentu i przewodzisz zespołowi pracowników jesteś współodpowiedzialny za efektywne zagospodarowanie przestrzeni sklepowej oraz regałów ...

04.06.202304.06.2023

Fizjoterapeuta domowy

nowa oferta
CENTRUM OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ SP. Z O.O.CENTRUM OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ SP. Z O.O.
Kędzierzyn-Koźle

Fizjoterapeuta domowy Miejsce pracy: Kędzierzyn-Koźle Twój zakres obowiązków realizacja cyklu terapeutycznego w domu pacjenta zapewnienie opieki fizjoterapeutycznej prowadzenie dokumentacji medycznej Nasze wymagania wykształcenie kierunkowe prawo wykonywania zawodu prawo jazdy kat. B i własny środek...

04.06.202304.06.2023

Dyspozytor medyczny

nowa oferta
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKIZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Szczecin

Dyspozytor medyczny Miejsce pracy: Szczecin Twój zakres obowiązków przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej p...

04.06.202304.06.2023
© 2023 MegaPraca.pl
Page load: 0,0394 s