Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Urzad Wojewodzki

Reklama
1-15 z 1000 ofert pracy

Specjalista ds. Administracyjnych i Zarządzania Umowami NFZ

nowa oferta
AMERICAN HEART OF POLAND S. A.AMERICAN HEART OF POLAND S. A.
Katowice

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Przygotowanie korespondencji do Narodowego Funduszu Zdrowia i Urzędów Wojewódzkich Weryfikacja aneksów do umów z NFZ z przekazanymi wnioskami portalowymi w zakresie personelu, sprzętu i podwykonawstwa Koordynacja przygotowania dokumentacji niezbędnej do konkursu ofert NFZ Rozlicz...

19.07.202419.07.2024

Specjalista

nowa oferta
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZIKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
Łódź

Osoba na tym stanowisku: prowadzi kontrole komórek organizacyjnych KWP w Łodzi i jednostek podległych, zgodnie z rocznym planem kontroli oraz kontrole doraźne w celu ustalenia stanu faktycznego dotyczącego bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przedstawienia wyników i wniosków z kontroli Komendantow...

19.07.202419.07.2024

Główny Specjalista

nowa oferta
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIEKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIE
Rzeszów

Osoba na tym stanowisku: Sprawuje nadzór inwestorski nad realizacją zadań inwestycyjno-remontowych. Przygotowuje lub współpracuje z zespołem przygotowującym dokumentację przetargowa/wniosek, opis przedmiotu zamówienia - dla mniejszych remontów wraz z rysunkami, wyliczenie wartości zamówienia, projek...

19.07.202419.07.2024

Stażysta w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim

nowa oferta
FUNDACJA SUSTINAEFUNDACJA SUSTINAE
Kraków

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Proste prace biurowe Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji WYMAGANIA: Aktualne do końca grudnia 2024 r. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualny dokument równoważny Status na rynku pracy: osoby bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo lub poszukującej pracy Znajomość pak...

19.07.202419.07.2024

Inspektor

nowa oferta
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OPOLUKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OPOLU
Opole

Osoba na tym stanowisku: Obsługuje sekretariat oraz prowadzi elektroniczny terminarz Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.Na bieżąco obsługuje skrzynki funkcyjne Kierownictwa Komendy w systemie poczty elektronicznej wdrożonej centralnie na poziomie Komendy Głównej Policji.Przyjmuje, ro...

19.07.202419.07.2024

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Łódź

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych 93-569 Łódź Ul. Proletariacka 2/6 Zakres zadań wyk...

18.07.202418.07.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

inspektor farmaceutyczny

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Elbląg

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmacutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor farmaceutyczny w Dziale nadzoru i kontroli nad obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi 10-117 Olsztyn ul. 1 Maja 13,13A,13B, l...

18.07.202418.07.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw wydatków osobowych w Wydziale Finansów 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: naliczanie uposażeń dla funkcjonariuszy i wynagrodz...

18.07.202418.07.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

referent

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Chrzanów

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Grunwaldzka 5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługa kance...

18.07.202418.07.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw obsługi finansowo-księgowej Urzędu w Biurze Kadr, Płac i Budżetu 90-926 Łódź Piotrkowska 104 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa księgowa rachunków bankowych Urzędu...

18.07.202418.07.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Poznań

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw organizacyjno-finansowych w Wydziale Powiadamiania Ratunkowego WUW w Poznaniu nr ref. 106/24 61-713 Poznań al. Niepodległości 16/18 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ...

18.07.202418.07.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

młodszy specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista do spraw gospodarki wodno-ściekowej i rolnictwa Wydział Inspekcji 80-001 Gdańsk Trakt św. Wojciecha 293 Zakres zadań wykonywanych na...

18.07.202418.07.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

Młodszy Specjalista

nowa oferta
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZIŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
Łódź

Osoba na tym stanowisku: analiza legalności uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, uchwał organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego,prowadzenie nadzoru nad działalnością związków i stowarzyszeń jedn...

18.07.202418.07.2024

inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Kraków

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Wydział Kontroli Produkcji,Handlu i Usług 31-752 Kraków Ul. Ujastek 7 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontrola przedsiębio...

18.07.202418.07.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

starszy specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Rzeszów

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Wydziale Infrastruktury (I/VI/10) 35-959 Rzeszów ul. Gr...

18.07.202418.07.2024
Umowa o pracęumowa o pracę
Reklama
© 2024 MegaPraca.pl
Page load: 0,0680 s