Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Sluzba Cywilna

Reklama
1-15 z 1000 ofert pracy

Pracownik Samorządowy @ Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

nowa oferta
URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJURZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Mysłowice

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej to pracodawca zatrudniający blisko 500 osób, o rozbudowanej strukturze i międzypokoleniowych zespołach. Poza rekrutacjami na określone stanowiska i prowadzeniem standardowych naborów, jako pracodawca samorządowy mamy możliwość skorzystania z art 22. ustawy o pracow...

13.06.202413.06.2024

Starszy Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
Zielona Góra

Osoba na tym stanowisku: Wykonuje audyty w jednostkach gospodarujących środkami publicznymi, w tym środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w celu przedstawienia stanu faktycznego, dokonania oceny efektywności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli oraz praw...

13.06.202413.06.2024

Starszy Specjalista

nowa oferta
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ W WARSZAWIEKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: organizuje proces zaopatrywania jednostek organizacyjnych w zakresie sprzętu i materiałów będących we właściwości Wydziału w celu zabezpieczenia potrzeb jednostek organizacyjnych SG;bierze udział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w za...

13.06.202413.06.2024

Starszy Inspektor

nowa oferta
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEZINACHKOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEZINACH
Brzeziny

Osoba na tym stanowisku: obsługa sekretariatu, przyjmowanie petentów, wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych polegających na odbiorze i ewidencjonowaniu korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej, obsługa systemu EZD RP, E-PUAP,prowadzenie spraw obiegu dokumentów elektroniczne zarządzanie d...

13.06.202413.06.2024

Starszy Specjalista

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Przygotowuje materiały do projektu ustawy budżetowej (w tym - w ujęciu wieloletnim), projektu planu finansowego i planu finansowego oraz odpowiednio materiałów, projektów, planów dla planu wydatków środków europejskich - dla wybranych, określonych rodzajów dochodów lub wydat...

13.06.202413.06.2024

Starszy Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
Zielona Góra

Osoba na tym stanowisku: Wykonuje audyty w jednostkach gospodarujących środkami publicznymi, w tym środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w celu przedstawienia stanu faktycznego, dokonania oceny efektywności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli oraz praw...

13.06.202413.06.2024

Specjalista

nowa oferta
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO W WARSZAWIEURZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania administracyjne w celu udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, zawieszenia lub cofnięcia licencji przewoźnika kolejowego.Uczestniczy w kontroli przewoźników kolejowych w celu weryfikacji spełniania przez przewoźników kolejowych warunków określonych w lic...

13.06.202413.06.2024

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIE
Kraków

Osoba na tym stanowisku: prowadzi postępowania podatkowe, w sprawach: określania wysokości zobowiązania podatkowego oraz wysokości odsetek za zwłokę, ustalanie zobowiązań podatkowych, orzekania w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników ...

13.06.202413.06.2024

Data Strategy Consultant

nowa oferta
ACCENTURE INTELLIGENT CONSULTING HUB EUROPEACCENTURE INTELLIGENT CONSULTING HUB EUROPE

Operating system, WindowsAbout the project, Meet our Technology Strategy and Advisory Team,, Our Technology Strategy and Advisory services help reinvent organizations and build business value thanks to resilient industry-specific technology architectures, as well as cost-efficient and flexible cloud...

13.06.202413.06.2024

Starszy Inspektor Transportu Kolejowego

nowa oferta
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO W WARSZAWIEURZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Kontroluje podmioty rynku kolejowego w zakresie dotyczącym wyrobów stosowanych w kolejnictwie, w tym podsystemów i składników interoperacyjności, warunków i wymagań zawartych w autoryzacjach i certyfikatach bezpieczeństwa, funkcjonowania jednostek notyfikowanych w celu zapew...

13.06.202413.06.2024

Starszy Specjalista

nowa oferta
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BYDGOSZCZYKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BYDGOSZCZY
Bydgoszcz

Osoba na tym stanowisku: nadzoruje i rozlicza powierzone zadania remontowe lub inwestycyjne w branży elektrycznej i teletechnicznejrozpoznaje najpilniejsze potrzeby i przygotowuje samodzielnie opis przedmiotu zamówienia, specyfikację wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy inwestorskie dl...

13.06.202413.06.2024

Specjalista

nowa oferta
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BYDGOSZCZYKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BYDGOSZCZY
Bydgoszcz

Osoba na tym stanowisku: realizuje obowiązki związane z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracywspółpracuje z przełożonymi obsługiwanych wydziałów KWP oraz wspomaga działalność komórek kadrowych jednostek organizacyjnych Policji woj. kujawsko – pomorskiegozałatwia korespondencję związaną...

13.06.202413.06.2024

Starszy Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIUIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU
Wrocław

Osoba na tym stanowisku: Przygotowuje projekty rozstrzygnięć w sprawach zażaleniowych i odwoławczych w tym w zakresie: zaliczania wpłat, nadpłat i zwrotów podatków na poczet należności podatkowych w celu prawidłowego wygaszenia zobowiązań podatkowych i zmniejszania zaległości, wydawania zaświadczeń ...

13.06.202413.06.2024

Młodszy Specjalista

nowa oferta
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZIŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
Łódź

Osoba na tym stanowisku: kontrola realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji wykonywanych przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. K...

13.06.202413.06.2024

Pracownik Samorządowy @ Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

nowa oferta
URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJURZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Siemianowice Śląskie

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej to pracodawca zatrudniający blisko 500 osób, o rozbudowanej strukturze i międzypokoleniowych zespołach. Poza rekrutacjami na określone stanowiska i prowadzeniem standardowych naborów, jako pracodawca samorządowy mamy możliwość skorzystania z art 22. ustawy o pracow...

13.06.202413.06.2024
Reklama
© 2024 MegaPraca.pl
Page load: 0,0393 s