Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Sluzba Cywilna

1-15 z 1000 ofert pracy

Starszy Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
Zielona Góra

Osoba na tym stanowisku: Dokonuje czynności sprawdzających w celu sprawdzenia prawidłowości i terminowości deklarowanych zobowiązań podatkowychPrzygotowuje projekty pism z zakresu prowadzonych spraw w celu zapewnienia wymiany informacjiWprowadza do systemów informatycznych dane szczegółowe z deklara...

20.03.202320.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIUIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIU
Poznań

Osoba na tym stanowisku: Zapewnia obsługę i wsparcie podatnika i płatnika, w tym udziela informacje podatkowe, w celu ułatwienia prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych,Przyjmuje i ewidencjonuje składane deklaracje podatkowe, wnioski, informacje i inne dokumenty, w tym w postaci elektroniczn...

20.03.202320.03.2023

Starszy Inspektor

nowa oferta
KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACHKURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Prowadzeniem ksiąg rachunkowych w programie QNT-Quorum zgodnie z obowiązującą w Kuratorium Oświaty polityką rachunkowości oraz zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Ustawą o Finansach Publicznych. Sprawdzaniem pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych, dek...

20.03.202320.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W GDAŃSKUIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W GDAŃSKU
Gdańsk

Osoba na tym stanowisku: Dokonuje czynności sprawdzającychPozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnikaTypuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych oraz sporząd...

20.03.202320.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIE
Kraków

Osoba na tym stanowisku: prowadzi kontrolę celno-skarbową w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychprowadzi...

20.03.202320.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania podatkowe objęte właściwością urzędu w celu wykonywania obowiązków podatkowych.Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu wydania zarządzenia zabezpieczenia na majątku dłużnika. Orzeka w zakresie kar porządkowych w celu zdyscypli...

20.03.202320.03.2023

Starszy Inspektor

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Rekrutuje oraz wspomaga adaptację pracowników/ funkcjonariuszy w celu wyłonienia najlepszych kandydatów do pracy/służby i jak najszybszego włączenia nowoprzyjętych pracowników/ funkcjonariuszy do organizacji.Koordynuje opisy stanowisk i wartościowanie stanowisk pracy, celem ...

20.03.202320.03.2023

Starszy Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
Zielona Góra

Osoba na tym stanowisku: Dokonuje czynności sprawdzających w celu sprawdzenia prawidłowości i terminowości deklarowanych zobowiązań podatkowych oraz praw podatnika do przysługujących mu ulg podatkowychPrzygotowuje projekty pism z zakresu prowadzonych spraw w celu zapewnienia wymiany informacjiAnaliz...

20.03.202320.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIE
Olsztyn

Osoba na tym stanowisku: Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego w celu zweryfikowania poprawności rozliczenia zobowiązań podatkowych.Dokonuje czynności sprawdzające oraz typuje podmioty do kontroli podatkowej i postępowań podatkowych w celu weryfikacji prawidłowośc...

20.03.202320.03.2023

Starszy Specjalista

nowa oferta
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIEGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Wykonuje zadania administratora merytorycznego Systemu Metadanych Statystycznych (SMS), w zakresie zintegrowania wszystkich metadanych gromadzonych w Repozytorium Metadanych SMS, planuje rozwój centralnego systemu metadanych statystycznych oraz weryfikuje modele metadanych t...

20.03.202320.03.2023

Radca Prawny

nowa oferta
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: udziela porad prawnych i wydaje opinie prawne oraz interpretuje obowiązujące przepisy prawne w celu prawidłowej i efektywnej realizacji zadań Oddziału, w tym w szczególności w zakresie programów rządowych,występuje na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Generalnego Dy...

20.03.202320.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: prowadzi postępowania w II instancji dotyczące zobowiązań w podatku od towarów i usług, zwrotu osobom fizycznym wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, kas rejestrujących i przedłużania terminów zwrotów podatku od towarów i usług w celu zapewnienia wpływów budżetow...

20.03.202320.03.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi ewidencje podatników i płatników, przyjmuje i weryfikuje dokumenty wyboru form opodatkowania, gromadzi i przechowuje oraz aktualizuje dokumentacje związane z nadaniem NIP w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych.Prowadzi analizę ryzyka podmiotów rej...

20.03.202320.03.2023

Starszy Inspektor

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Nadzoruje przestrzeganie regulaminu pracy/służby oraz rozlicza czas pracy pracowników i czas pełnionej służby funkcjonariuszy, w celu zapewnienia właściwej organizacji i porządku w pracy.Prowadzi sprawy osobowe pracowników i funkcjonariuszy, w tym związane z nawiązywaniem, z...

20.03.202320.03.2023

Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY W WARSZAWIEMINISTERSTWO INFRASTRUKTURY W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Realizuje zadania związane z programami operacyjnymi współfinansowanymi z polityk spójności oraz Funduszem Odbudowy w sektorze transportu (KPO), w szczególności poprzez koordynację przygotowywania i aktualizacji dokumentów programowych i wykonawczych w zakresie programów ope...

20.03.202320.03.2023
© 2023 MegaPraca.pl
Page load: 0,0731 s