Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Inspektor Wojewodzki

1-15 z 716 ofert pracy

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIEMAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
Kraków

Osoba na tym stanowisku: Kontroluje realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wykonywanych przez jednostki organizacyjne systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, placówki wsparcia dziennego, ośrodki a...

02.03.202402.03.2024

Referent / Specjalista w Zespole Księgowości

nowa oferta
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIEWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
Kraków

Referent / Specjalista w Zespole Księgowości Miejsce pracy: Kraków Twój zakres obowiązków Główne obowiązki na stanowisku pracy: • Obsługa dokumentacji księgowej związanej m.in. z Programem Czyste Powietrze itp. • Zadania pomocnicze: a) archiwizacja; b) inne zadania zlecone przez bezpośredniego przeł...

02.03.202402.03.2024

Stanowisko Urzędnicze w Referacie Ochrony Zabytków w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków

nowa oferta
URZĄD MIASTA KRAKOWAURZĄD MIASTA KRAKOWA
Kraków

Stanowisko Urzędnicze w Referacie Ochrony Zabytków w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków Miejsce pracy: Kraków Twój zakres obowiązków Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało: 1. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków. 2. Przygotowanie wytycznych do projektów miejscowych ...

02.03.202402.03.2024

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIEMAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
Kraków

Osoba na tym stanowisku: Realizuje budżet Wojewody w zakresie zadań z obszaru polityki społecznej, w tym w zakresie inwestycji, między innymi poprzez: dbanie o aktualizację planów finansowych i dokonywanie zmian w planach finansowych, dokonywanie zmian w harmonogramach rocznych, rozliczanie miesięcz...

02.03.202402.03.2024

Inspektor

nowa oferta
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RYPINIEKOMENDA POWIATOWA POLICJI W RYPINIE
Rypin

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi dziennik korespondencyjny kat. B dla poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki a w szczególności rejestruje wszystkie wpływające pisma, dokumenty i materiały oraz na bieżąco przekazuje za pokwitowaniem zgodnie z dyspozycją Komendanta Powiatowego Policji lub P...

02.03.202402.03.2024

Inspektor

nowa oferta
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W GDAŃSKUWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W GDAŃSKU
Gdańsk

Osoba na tym stanowisku: Przeprowadza kontrole fitosanitarne roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów importowanych na obszar Unii Europejskiej;Wydaje z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora decyzje administracyjne związane z graniczną kontrolą fitosanitarną roślin, produktów roślinnych lub prze...

02.03.202402.03.2024

Kierownik Sekcji Płac

nowa oferta
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WADOWICACHZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WADOWICACH
Wadowice

Kierownik Sekcji Płac Miejsce pracy: Wadowice Twój zakres obowiązków kierowanie pracą podległego działu, nadzorowanie obsługi płacowej, wsparcie merytoryczne zespołu przez aktywne uczestnictwo w rozwiązaniu spraw związanych z prawem pracy, przygotowanie raportów dla potrzeb pracodawcy, współpraca z ...

02.03.202402.03.2024

Główny Księgowy / Główna Księgowa

nowa oferta
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZIELONEJ GÓRZEPEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZIELONEJ GÓRZE
Zielona Góra

Główny Księgowy / Główna Księgowa Miejsce pracy: Zielona Góra Twój zakres obowiązków prowadzenie księgowości i gospodarki finansowej, analiza wykorzystania środków budżetowych przyznanych przez organ prowadzący PBW i środków pozabudżetowych, sporządzanie planów i sprawozdań finansowych, opracowanie ...

02.03.202402.03.2024

referendarz

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Sieradz

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw prowadzenia czynności w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Dziale Inspekcji 90-743 Łódź Ul. Lipowa 16 Zakres zad...

01.03.202401.03.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

Inspektor Ochrony Zabytków

nowa oferta
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIEWOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE
Szczecin

Osoba na tym stanowisku: - prowadzenie postępowań i przygotowywanie do akceptacji przez ZWKZ i Kierownika Delegatury projektów decyzji i postanowień w sprawach dot. ochrony zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie określonych gmin- przeprowadzanie kontroli sta...

01.03.202401.03.2024

starszy inspektor nadzoru budowlanego

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Opole

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor nadzoru budowlanego do spraw budownictwa drogowego lub mostowego w zakresie wynikającym z realizacji projektu PT FEnIKS Wydział Inspekc...

01.03.202401.03.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

starszy inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw budżetu zadaniowego w Sekcji Księgowości Wydziału Finansów KWP w Gdańsku 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: samodzielne...

01.03.202401.03.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

Inspektor ochrony zabytków

nowa oferta
SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Białystok

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor ochrony zabytków stanowisko ds. rejestru zabytków nieruchomych, Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków Inspektor ochrony zabytków Zakres zadań wykonywan...

01.03.202401.03.2024

inspektor ochrony zabytków

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Koszalin

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw - wieloosobowe stanowisko do spraw Inspekcji Zabytków Archeologicznych 70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4 Zakres zadań...

01.03.202401.03.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

inspektor wojewódzki

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa 50-153 Wrocław Pl. Powstańców Warszawy 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi po...

01.03.202401.03.2024
Umowa o pracęumowa o pracę
© 2024 MegaPraca.pl
Page load: 0,0409 s