Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Inspektor Wojewodzki - Katowice

1-15 z 142 ofert pracy

radca prawny

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny w Zespole Radców Prawnych 40-024 Katowice Ul. Powstańców 41A Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi sprawy oraz wykonuj...

03.12.202303.12.2023
Umowa o pracęumowa o pracę

referent prawno-administracyjny

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent prawno-administracyjny w Wydziale Prawnym 40-022 Katowice Konstantego Damrota 16 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi postę...

02.12.202302.12.2023
Umowa o pracęumowa o pracę

Inspektor wojewódzki

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw orzekania w I i II instancji w zakresie zezwoleń i lokalizacji inwestycji publicznych w Wydziale Infrastruktury Aplikuj...

01.12.202301.12.2023

Inspektor wojewódzki ds. orzekania w I i II instancji inwestycje publiczne

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Katowice

Inspektor wojewódzki do spraw: orzekania w I i II instancji w zakresie zezwoleń i lokalizacji inwestycji publicznych w Wydziale Infrastruktury Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania administracyjne w I i II instancji oraz trybie nadzwyczajnym w sprawach o zezwoleni...

01.12.202301.12.2023

inspektor wojewódzki

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw orzekania w I i II instancji w zakresie zezwoleń i lokalizacji inwestycji publicznych w Wydziale Infrastruktury 40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25 Zakres zadań wykony...

01.12.202301.12.2023
Umowa o pracęumowa o pracę

Inspektor wojewódzki do spraw: egzekucji niepieniężnej w Biurze Organizacyjno - Budżetowym

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Katowice

Inspektor wojewódzki do spraw: egzekucji niepieniężnej oraz egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym - nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w Biurze Organizacyjno - Budżetowym Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku...

27.11.202327.11.2023

Inspektor wojewódzki

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw egzekucji niepieniężnej oraz egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym - nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w Biurze Organizacyjno - Budżet...

27.11.202327.11.2023

Inspektor Wojewódzki

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania egzekucyjne o charakterze niepieniężnym celem wyegzekwowania obowiązków nałożonych na zobowiązanych poprzez stosowanie środków egzekucyjnych wymienionych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.Prowadzi postępowania celem dochodzenia niena...

27.11.202327.11.2023

inspektor wojewódzki

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw egzekucji niepieniężnej oraz egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym - nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w Biurze Organizacyjno - Budżet...

27.11.202327.11.2023
Umowa o pracęumowa o pracę

Radca prawny

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Radca prawny w Zespole Radców Prawnych Aplikuj...

23.11.202323.11.2023

Inspektor Ochrony Zabytków

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACHWOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Przygotowywanie projektów decyzji o wpisie do rejestru zabytków, zaświadczeń i innych pism z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami.Opracowywanie wykazów zabytków w układach administracyjnych, rzeczowych i liczbowych dla potrzeb Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ...

22.11.202322.11.2023

Inspektor ochrony zabytków

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Inspektor ochrony zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor ochrony zabytków Inspekcja ds. rejestru i dokumentacji zabytków Warunki pracy Miejsce pracy jest usytuowane na drugim piętrze budynku (br...

22.11.202322.11.2023

Radca Prawny

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACHWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Informuje kierownictwo Wojewódzkiego Inspektoratu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz o stwierdzonych uchybieniach w działalności Inspektoratu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień w celu wyeliminowania uchybień i ich skutków, Opiniuje pod wzglę...

21.11.202321.11.2023

Radca prawny

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Radca prawny Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Radca prawny w Wydziale Prawnym Warunki pracy Praca biurowa,praca z wykorzystaniem komputera, reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Zakres z...

20.11.202320.11.2023

Inspektor wojewódzki

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Inspektor wojewódzki Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru urbanistycznego w Wydziale Infrastruktury Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest na IV piętrze w siedzibie Urzędu przy ul. Jagi...

17.11.202317.11.2023
© 2023 MegaPraca.pl
Page load: 0,0397 s