Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Inspektor Wojewodzki - Katowice

Reklama
1-15 z 49 ofert pracy

Inspektor wojewódzki

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw administracji architektoniczno-budowlanej II instancji w Wydziale Infrastruktury Inspektor wojewódzki Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi postępowa...

24.05.202424.05.2024

Inspektor wojewódzki do spraw: postępowań administracyjnych w Wydziale Spraw Cudzoziemców

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Katowice

Inspektor wojewódzki do spraw: postępowań administracyjnych dotyczących Karty Polaka, stałego pobytu i rezydenta długoterminowego UE w Wydziale Spraw Cudzoziemców Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania administracyjne ...

24.05.202424.05.2024

inspektor wojewódzki

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych dotyczących Karty Polaka, stałego pobytu i rezydenta długoterminowego UE w Wydziale Spraw Cudzoziemców 40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25...

24.05.202424.05.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

Inspektor Wojewódzki

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących przyznania: świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie koszów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Kart Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, zezwolenia na pobyt stały,...

24.05.202424.05.2024

Inspektor wojewódzki

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych dotyczących Karty Polaka, stałego pobytu i rezydenta długoterminowego UE w Wydziale Spraw Cudzoziemców Inspektor wojewódzki Zakres zadań w...

24.05.202424.05.2024

Inspektor Wojewódzki

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania w II instancji w związku z odwołaniami lub zażaleniami osób fizycznych i prawnych od decyzji lub na postanowienia wydane w I instancji przez starostów w zakresie administracji architektoniczno – budowlanej, w tym w sprawach dotyczących inwestycji realiz...

24.05.202424.05.2024

inspektor wojewódzki

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw administracji architektoniczno-budowlanej II instancji w Wydziale Infrastruktury 40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Pro...

24.05.202424.05.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

Inspektor wojewódzki do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej II instancji w Wydziale Infrastruktury

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Katowice

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami Umowa o pracę na czas zastępstwa Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania w II instancji w związku z odwołaniami lub zażaleniami osób fizycznych i prawnych od decyzji lub na postanowienia wydane w I instancji przez staro...

23.05.202423.05.2024

Inspektor

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor do spraw naliczania płac w Zespole Wydatków Osobowych Wydziału Finansów Inspektor Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nalicza uposażenia oraz wynagrodzenia w celu ...

22.05.202422.05.2024

inspektor

BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw naliczania płac w Zespole Wydatków Osobowych Wydziału Finansów 40-038 Katowice Lompy 19 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nalicza uposażenia oraz wynagr...

22.05.202422.05.2024
Umowa o pracęumowa o pracę

Inspektor wojewódzki do spraw: inwestycji i remontów w Biurze Administracyjnym

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Katowice

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: Przygotowuje opisy przedmiotu zamówienia i projekty umów na: dokumentację projektową i specyfikacje techniczne, wykonania i odbioru robót, roboty budowlane, zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanyc...

16.05.202416.05.2024

Inspektor Wojewódzki

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Przygotowuje opisy przedmiotu zamówienia i projekty umów na: dokumentację projektową i specyfikacje techniczne, wykonania i odbioru robót, roboty budowlane, zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski celem zapewnienia realizacji zamówienia zgodnie z oc...

16.05.202416.05.2024

Inspektor wojewódzki

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw inwestycji i remontów w Biurze Administracyjnym Inspektor wojewódzki Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowuje opisy przedmiotu zamówienia i projekty...

16.05.202416.05.2024

Starszy inspektor

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor do spraw realizacji wybranych etapów w procesie doboru kandydatówdo służby w Policji w Wydziale Doboru i Szkolenia Starszy inspektor Zakres zadań wykonywanych na stan...

15.05.202415.05.2024

Starszy inspektor

SŁUŻBA CYWILNASŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor do spraw obsługi kasowej oraz finansowo-księgowej w Wydziale Finansów Starszy inspektor Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ...

14.05.202414.05.2024
Reklama
© 2024 MegaPraca.pl
Page load: 0,0281 s