Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Urzad - Warszawa

1-15 z 1000 ofert pracy

Główny Specjalista

nowa oferta
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI W WARSZAWIEURZĄD REGULACJI ENERGETYKI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: prowadzi postępowania administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryf dla paliw gazowych bądź ich zmian prowadzi analizy cen i notowań gazu ziemnego w zakresie produktów terminowych oraz z dostawą dnia następnego na wybranych zorganizowanych platformach obrotu w Europie analiz...

28.01.202328.01.2023

Starszy Inspektor

nowa oferta
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIEGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Zapewnia wsparcie w prowadzeniu spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów;Organizuje prace związane z konserwacją pomieszczeń biurowych oraz urządzeń technicznych;Współpracuje przy sprawowaniu nadzoru nad nieruchomościami będących w trwałym zarządzie Głównego Inspe...

28.01.202328.01.2023

Starszy Inspektor

nowa oferta
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO W WARSZAWIEURZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Kontroluje podmioty rynku kolejowego w zakresie dotyczącym wyrobów stosowanych w kolejnictwie w tym podsystemów i składników interoperacyjności, warunków i wymagań zawartych w autoryzacjach i certyfikatach bezpieczeństwa, funkcjonowania jednostek notyfikowanych w celu zapewn...

28.01.202328.01.2023

Specjalista

nowa oferta
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI W WARSZAWIEURZĄD REGULACJI ENERGETYKI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: prowadzi postępowania administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryf dla paliw gazowych bądź ich zmian prowadzi korespondencję z Zarządcą Rozliczeń S.A. gromadzi dane dotyczące rekompensat przekazanych przez Zarządcę Rozliczeń S.A. uczestniczy w analizach cen i notowań gazu z...

28.01.202328.01.2023

Podreferendarz

nowa oferta
URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW W WARSZAWIEURZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Przyjmuje i rejestruje korespondencję wpływającą do Departamentu Legalizacji Pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców.Rejestruje korespondencję oraz prowadzi EZD w zakresie właściwym dla Zespołu Kancelaryjno-Biurowego.Udziela informacje telefoniczne oraz przyjmuje interesantów.Re...

28.01.202328.01.2023

Specjalista

nowa oferta
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO W WARSZAWIEURZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Bierze udział w realizacji zadań Krajowego Koordynatora ds. Standaryzacji (NSC) w celu zapewnienia poprawnej organizacji i przebiegu czynności audytowych EASA i współpracy z audytorami oraz wykazania zgodności regulacji krajowych z przepisami UE, w tym właściwej wymiany info...

28.01.202328.01.2023

Radca Prawny

nowa oferta
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W WARSZAWIEGŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Świadczy pomoc prawną na rzecz Głównego Inspektora, jego Zastępców oraz Dyrektora Generalnego;Sporządza lub opiniuje projekty porozumień zawieranych przez Głównego Inspektora oraz Dyrektora Generalnego;Sporządza lub akceptuje projekty umów zawieranych przez GITD oraz projekt...

28.01.202328.01.2023

Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA W WARSZAWIEMINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Współpracuje z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie wdrażania i realizacji Polityki Surowcowej Państwa, w tym wypracowuje wkłady i stanowiskaWeryfikuje dokumenty rządowe i resortowe dotyczące realizacji zadań państwowej służby geologicznej oraz innych zadań zwią...

28.01.202328.01.2023

Główny Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIEMINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: ­Tworzy, przygotowuje i przekazuje informacje o działaniach podejmowanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz kierowany przez niego urząd.­Przygotowuje i realizuje projekty lub kampanie informacyjne, społeczne lub promocyjne dotyczycące działań resortu rodziny....

28.01.202328.01.2023

Specjalista

nowa oferta
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIEGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Opracowuje wytyczne w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin;Koordynuje badaniami laboratoryjnymi nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz opracowywanie harmonogramu badan;Współpracuje z organami administracji k...

28.01.202328.01.2023

Starszy Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIEMAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: sporządza protokoły z przebiegu posiedzeń składów orzekających Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnościmonitoruje prawidłowe działanie systemu EKSMOON, przygotowuje wnioski o dostęp oraz udziela informacji i instruktaży użytkownikom oraz miejskim i powia...

28.01.202328.01.2023

Starszy Specjalista

nowa oferta
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI W WARSZAWIEURZĄD REGULACJI ENERGETYKI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Przeprowadza kontrole zgodności informacji i oświadczeń składanych przez wytwórców energii elektrycznej w sprawozdaniach potwierdzających dokonanie odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, w tym wydaje stosowne decyzje administracyjneProwadzi postępowania administracyjne doty...

28.01.202328.01.2023

Starszy Specjalista

nowa oferta
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI W WARSZAWIEURZĄD REGULACJI ENERGETYKI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Przeprowadza kontrole zgodności informacji i oświadczeń składanych przez wytwórców energii elektrycznej w sprawozdaniach potwierdzających dokonanie odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy CenyProwadzi postępowania administracyjne dotyczące wymierzania kar pieniężnych, w związku z ...

28.01.202328.01.2023

Specjalista / Specjalistka ds. telefonicznej obsługi klienta w Call Center

nowa oferta
WELLAND MEDICAL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.WELLAND MEDICAL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
Warszawa

Specjalista / Specjalistka ds. telefonicznej obsługi klienta w Call CenterMiejsce pracy: WarszawaTwój zakres obowiązkówTelefoniczna kompleksowa obsługa pacjenta w zakresie usług doradczo-medycznych - wspieranie i edukowanie pacjentów,Przyjmowanie zamówień od pacjentów, Reprezentowanie i kreowanie po...

27.01.202327.01.2023

Sprzedawca w sklepie

nowa oferta
INSPORTLINE POLSKA KRZYSZTOF STĘPIEŃINSPORTLINE POLSKA KRZYSZTOF STĘPIEŃ
Warszawa

Sprzedawca w sklepieMiejsce pracy: WarszawaTwój zakres obowiązkówobsługa klientaobsługa urządzeń biurowychdbanie o czystość i standardy salonupodstawowy montaż urządzeń fitnessNasze wymaganiapunktualnośćsumiennośćkultura osobista zaangażowanieTo oferujemyPoszukujemy osoby do pracy na stanowisko: Spr...

27.01.202327.01.2023
© 2023 MegaPraca.pl
Page load: 0,0382 s