Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Urzad - Warszawa

1-15 z 1000 ofert pracy

Główny Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO ZDROWIA W WARSZAWIEMINISTERSTWO ZDROWIA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Współdziałanie w opracowaniu planów udzielania zamówień w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych finansowanych ze środków krajowych oraz współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach POWER, POIiŚ, POPT, a także prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie. Koordynowan...

04.12.202004.12.2020

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIEMAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: sporządza analizy w zakresie potrzeb na zadania polityki społecznej w skali województwa;wylicza i przekazuje dotacje miesięczne dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w zakresie polityki społecznej finansowane z budżetu państwa;sporządza okresowe sprawozdania z wy...

04.12.202004.12.2020

Starszy Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ W WARSZAWIEMINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: odpowiada za organizację naboru projektów, w tym opracowywanie i aktualizowanie systemu / zasad i kryteriów wyboru projektówprzeprowadza ocenę i wybór projektów innowacyjnych realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegomonitoruje stan przygotowania i procesu r...

04.12.202004.12.2020

Specjalista

nowa oferta
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIEURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Inicjuje i prowadzi postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych, w szczególności przygotowywanie w toku tych postępowań projektów decyzji i innych rozstrzygnięć, w celu przeciwdziałania zatorom płatniczym.Uczestniczy w kontrolach pr...

04.12.202004.12.2020

Główny Specjalista

nowa oferta
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIEURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Współpracuje z instytucjami Unii Europejskiej, organizacjami międzynarodowymi (m.in. ECN) i ponadnarodowymi oraz z organami ochrony konkurencji w celu realizacji zobowiązań międzynarodowych w sprawach należących do właściwości Prezesa UOKiK, w szczególności w obszarze ochron...

04.12.202004.12.2020

Asystent/Asystentka do działu finansowo-księgowego

nowa oferta
VFM SP. Z O.O.VFM SP. Z O.O.
Warszawa

Studiujesz i jednocześnie chcesz zdobywać doświadczenie zawodowe w młodej i dynamicznie rozwijającej się firmie? Zaaplikuj do nas! VFM Real Estate - deweloper na rynku mieszkaniowym zatrudni asystenta/asystentkę do działu finansowo-księgowego. Miejsce pracy: Warszawa Zadania: Wsparcie działu finanso...

04.12.202004.12.2020
Umowa zlecenieumowa zlecenie

Główny Specjalista

nowa oferta
GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W WARSZAWIEGŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: ma następujące zadania:Prowadzenie postępowań z zakresu dostępu do informacji publicznej, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz pism przedprocesowych w postępowaniach sądowoadministracyjnych. Prowadzenie postępowań z zakresu skarg i wniosków.Opracowy...

04.12.202004.12.2020

Inspektor Ochrony Danych / specjalista ds. ochrony danych osobowych

nowa oferta
KAROLINA SYBILSKA SAFEGUARD CONSULTINGKAROLINA SYBILSKA SAFEGUARD CONSULTING
Warszawa

Jesteśmy firmą konsultingową zajmującą się ochroną danych osobowych. W portfolio naszych klientów znajdują się m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, firmy z branży medycznej, ubezpieczeniowej i usługowej. Wraz z rozwojem firmy poszukujemy pracownika na stanowisko Inspektora Ochrony Danych. Od k...

04.12.202004.12.2020
Innainna

Pracownik ochrony fizycznej - galeria handlowa - Warszawa Mokotów

nowa oferta
SOLID SECURITY SP. Z O.O.SOLID SECURITY SP. Z O.O.
Warszawa

Poszukujemy osoby na stanowisko: Pracownik ochrony fizycznej Miejsce pracy: Warszawa Mokotów - galeria handlowa Zakres obowiązków: - ochrona powierzonego mienia, - obsługa monitoringu, - wykrywanie kradzieży, - reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia. Wymagania: - znajomość obsługi komputera, ...

04.12.202004.12.2020
Umowa o pracęumowa o pracę

Samodzielny Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi kontrole podatkowe w celu sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz udokumentowania przebiegu i wyników kontroli.Prowadzi czynności sprawdzające w zakresie objętym kontrolą w celu zweryfikowania stwierdzonego w toku kontroli stanu faktycznego. Prowadzi po...

04.12.202004.12.2020

Operator wytwórni mas / Pracownik produkcji - Colas Warszawa

nowa oferta
DZIAŁ PERSONALNYDZIAŁ PERSONALNY
Warszawa

OPERATOR WYTWÓRNI Miejsce pracy: Wytwórnia mas bitumicznych w Warszawie (ul. Chełmżyńska, Rembertów) Szukamy osób z doświadczeniem w pracy przy produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych. Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie: - skuteczne usuwanie awarii urządzeń - przeglądy i konserwacja...

04.12.202004.12.2020
Umowa o pracęumowa o pracę

Specjalista

nowa oferta
ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MSWIA W WARSZAWIEZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MSWIA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Przygotowuje wnioski o udzielenie zamówień publicznych wraz z kompletną dokumentacją w zakresie usług i dostaw (w tym z zastosowaniem procedur i trybów określonych przepisami PZP) w obszarze działania Wydziału;Uczestniczy w pracach komisji powoływanych do przeprowadzania pos...

04.12.202004.12.2020

Referendarz

nowa oferta
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W WARSZAWIEMINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Obsługuje procedurę konkursową w ramach programów ministra (rejestruje, ocenia pod względem formalnym, wnioskuje o uzupełnienia), w celu sprawnego przeprowadzenia konkursu i przyznania środków finansowych w ramach programu.Monitoruje realizację umów podpisywanych z beneficje...

04.12.202004.12.2020

Starszy Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO ZDROWIA W WARSZAWIEMINISTERSTWO ZDROWIA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Organizuje szkolenia, spotkania i konferencje na terenie kraju dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach środków europejskich oraz z budżetu państwa, w celu przekazywania informacji nt. zasad prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych.Uczestniczy w udzielaniu zam...

04.12.202004.12.2020

Młodszy Księgowy

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi rejestry przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków w celu ewidencjonowania zobowiązań podatkowych.Dokonuje rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatków oraz wydaje postanowienia w tym zakresie w celu zapewnienia p...

04.12.202004.12.2020
© 2020 MegaPraca.pl
Page load: 0,1059 s