Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Urzad

1-15 z 1000 ofert pracy

Statystyk

nowa oferta
URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIEURZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE
Szczecin

Osoba na tym stanowisku: Zbiera, gromadzi oraz przetwarza dane statystyczne wpływające do UrzęduUczestniczy w kontroli logicznej, merytorycznej i rachunkowej sprawozdań i materiałów statystycznych oraz wyjaśnia błędy z jednostkami sprawozdawczymiRealizuje badania ankietowe metodami wywiadu bezpośred...

02.02.202302.02.2023

referent

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Opole

Izba Administracji Skarbowej w Opolu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent w Dziale Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier 45-331 Opole ul. płk. Witolda Pileckiego 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi postępowania podatkowe w celu wydania decyzji lub pos...

02.02.202302.02.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIE
Olsztyn

Osoba na tym stanowisku: Wykonuje zadania wierzyciela poprzez prowadzenie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz w ramach postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych w celu zabezpieczenia lub wykonania zobowiązań. Prowadzi postępowania podatkowe w sprawach wierzycielski...

02.02.202302.02.2023

starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Gdańsk

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne do spraw ochrony środowiska morskiego w Kapitanacie Portu Gdańsk 81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: doraźnie kontroluje je...

02.02.202302.02.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi ewidencje podatników i płatników, przyjmuje i weryfikuje dokumenty wyboru form opodatkowania, gromadzi, przechowuje oraz aktualizuje dokumentacje związaną z nadaniem NIP w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych.Prowadzi analizy ryzyka podmiotów reje...

02.02.202302.02.2023

ASYSTENT PROKURATORA

nowa oferta
CENTRALNA BAZA OFERT PRACYCENTRALNA BAZA OFERT PRACY
Bydgoszcz

Numer oferty: StPr/23/0032 Obowiązki: Nabór w drodze konkursu: 1 wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy oraz 1 wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Północ w Bydgoszczy. Zgłoszenie kandydata o przystąpieniu do konkursu powinno...

02.02.202302.02.2023

SPECJALISTA DS FINANSOWYCH

nowa oferta
CENTRALNA BAZA OFERT PRACYCENTRALNA BAZA OFERT PRACY
Toruń

Numer oferty: StPr/23/0137 Obowiązki: m.in. rozliczanie wynagrodzeń pracowników, przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeń do ZUS, sporządzanie rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym, przygotowywanie i wypełnianie dokumentacji dotyczącej zasiłków chorobowych i macierzyńskich, pilnowa...

02.02.202302.02.2023

starszy specjalista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Gdańsk

Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw nabrzeży w Kapitanacie Portu Gdańsk 81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontroluje stan techniczny nabrzeży i linii cumowniczo-odbojowej oraz wydaje...

02.02.202302.02.2023

Inspektor Weterynaryjny

nowa oferta
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICHPOWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
Ząbkowice Śląskie

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi sprawy związane z transportem zwierząt i ich skupem oraz obrotem zwierzętami w kraju i z z zagranicą.Prowadzi sprawy związane z działalnością podmiotów sektora akwakultury.Prowadzi sprawy związane z produkcją, konserwacją, obróbką, przechowywaniem i wprowadzaniem do...

02.02.202302.02.2023

Młodszy Specjalista

nowa oferta
URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH W WARSZAWIEURZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Udział w prowadzeniu postępowań sądowo-administracyjnych dotyczących decyzji w sprawie reklamy wyrobówUdział w prowadzeniu postępowań sądowo-administracyjnych dotyczących decyzji w sprawie kar administracyjnychPrzygotowywanie analiz w sprawie orzecznictwa administracyjnego i...

02.02.202302.02.2023

ADMINISTRATOR DS. EGZEKUCJI

nowa oferta
CENTRALNA BAZA OFERT PRACYCENTRALNA BAZA OFERT PRACY
Gdańsk

Numer oferty: StPr/23/0790 Obowiązki: Prowadzenie postępowań egzekucyjnych tj. wystawianie upomnień oraz prowadzenie ewidencji w przypadku braku wpłat środków z tytułu nałożonych kar z mocy ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o przewozie towarów niebezpieczny...

02.02.202302.02.2023

Starszy Specjalista

nowa oferta
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACHREGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH
Kielce

Osoba na tym stanowisku: Wydaje decyzje środowiskowe po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produk...

02.02.202302.02.2023

Starszy Specjalista

nowa oferta
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIEMAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: prowadzi sprawy dotyczące wydatków budżetowychmonitoruje zobowiązaniasporządza analizy finansowe Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Ruchomy czas pracy Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych Miejsce do odświeżenia się Dopłata do biletów na imprezy...

02.02.202302.02.2023

Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII W WARSZAWIEMINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w zakresie prawa przemysłowego Koordynuje lub bierze udział w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej w ramach kompetencji Ministerstwa Przygotowuje dokumenty strategiczne w celu tworzenia polityki na rzecz rozwoju konkurencyjnej i innow...

02.02.202302.02.2023

PRACOWNIK BUDOWLANY

nowa oferta
CENTRALNA BAZA OFERT PRACYCENTRALNA BAZA OFERT PRACY
Człuchów

Numer oferty: StPr/23/0084 Obowiązki: prace ogólnobudowlane Wymagania: Wymagania pożądane: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Pozostałe wymagania: Doświadczenie mile widziane . Miejsce pracy: Al. Wojska Polskiego 32E, 77-300 Człuchów, powiat: człuchowski, woj: pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę n...

02.02.202302.02.2023
© 2023 MegaPraca.pl
Page load: 0,0824 s