Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Urzad

16-30 z 1000 ofert pracy

Inspektor

nowa oferta
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W GDAŃSKUWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W GDAŃSKU
Gdańsk

Osoba na tym stanowisku: realizuje zadania wynikające z zakresu kontroli, z wykorzystaniem posiadanych upoważnień, wynikajace z zakresu kontroliopracowuje dokumentację kontrolną i pokontrolnąpobiera próby do badań laboratoryjnychprzygotowuje propozycje sprawozdań i pism kierowanych do innych organów...

09.06.202309.06.2023

Młodszy Inspektor Zakładów Górniczych

nowa oferta
WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY W KATOWICACHWYŻSZY URZĄD GÓRNICZY W KATOWICACH
Katowice

Osoba na tym stanowisku: Przeprowadza kontrole, w zakresie posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, kontroluje sporządzanie operatów ewidencyjnych zasobów złóż kopalin oraz sporządzanie i uzupełnianie dokumentacji mie...

09.06.202309.06.2023

wizytator

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Nowogard

Kuratorium Oświaty w Szczecinie Zachodniopomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego w Oddziale Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Nowogardzie 70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku...

09.06.202309.06.2023

Specjalista

nowa oferta
GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII W WARSZAWIEGŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Koordynacja prac GIW w zakresie dwustronnej i wielostronnej współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z wybranymi państwami trzecimi.Uzgadnianie z właściwymi władzami tych państw wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy wywozie do tych państw zwierząt i produk...

09.06.202309.06.2023

inspektor weterynaryjny

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Wągrowiec

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w zespole ds. bezpieczeństwa żywności 62-100 Wągrowiec ul. Berdychowska 54 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: będzie przeprowadzać kontrole prz...

09.06.202309.06.2023

Starszy Kontroler Skarbowy

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
Zielona Góra

Osoba na tym stanowisku: Wykonuje audyty/kontrole w jednostkach gospodarujących środkami publicznymi, w tym środkami pochodzącymi z UE oraz innych źródeł zagranicznych w celu przedstawienia stanu faktycznego, dokonania oceny efektywności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli oraz prawidlowo...

09.06.202309.06.2023

Starszy Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
Zielona Góra

Osoba na tym stanowisku: Dokonuje czynności sprawdzających w celu sprawdzenia prawidłowości i terminowości deklarowanych zobowiązań podatkowychPrzygotowuje projekty pism z zakresu prowadzonych spraw w celu zapewnienia wymiany informacjiWprowadza do systemów informatycznych dane szczegółowe z deklara...

09.06.202309.06.2023

inspektor weterynaryjny

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Kalisz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63B Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:...

09.06.202309.06.2023

Starszy Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZIIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI
Łódź

Osoba na tym stanowisku: Przyjmuje korespondencje zewnętrzną wpływającą do urzędu za pośrednictwem operatora pocztowego i elektronicznie (SZD, ePUAP, e-mail) w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów,Przyjmuje korespondencje wewnętrzną, wpływającą z poszczególnych komórek organizacyjnych urz...

09.06.202309.06.2023

Starszy Specjalista

nowa oferta
GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII W WARSZAWIEGŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Przygotowuje i przeprowadza kontrole organów IW i zakładów w szczególności w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt a także pasz, bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego.Prowadzi postępowanie kontrolne, dokumentuje proces kontrolny w celu udokumentowania faktów kontroln...

09.06.202309.06.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
Zielona Góra

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi ewidencję dokumentów kosztowych w informatycznym systemie finansowo-księgowym oraz sprawdza ich zgodność z planem finansowym w celu zapewnienia prawidłowości procesu wydatkowania środków publicznychPrzygotowuje i kompletuje dokumenty kosztowe do płatności, w tym m. ...

09.06.202309.06.2023

Specjalista

nowa oferta
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIEREGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
Rzeszów

Osoba na tym stanowisku: prowadzi sprawy związane z planowaniem i realizacją budżetu regionalnego dyrektora ochrony środowiska w części dotyczącej ochrony przyrodyprowadzi sprawy związane z inicjowaniem i realizacją projektów finansujących zadania dotyczące ochrony przyrodywspółuczestniczy w przygot...

09.06.202309.06.2023

Starszy Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACHIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH
Kielce

Osoba na tym stanowisku: Przyjmuje i ewidencjonuje składane deklaracje podatkowe, wnioski, informacje i inne dokumenty, w tym w formie elektronicznej oraz przetwarza i wprowadza je do systemów informatycznychProwadzi sekretariat Naczelnika Urzędu oraz jego Zastępcy oraz zapewnia obsługę kancelaryjną...

09.06.202309.06.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIUIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIU
Poznań

Osoba na tym stanowisku: wprowadza do systemu informatycznego dane szczegółowe z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów, w celu zapewnienia kompletności i aktualizacji baz danych,przetwarza dane przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celu zapewnienia kompletności i ak...

09.06.202309.06.2023

archiwista

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Archiwum Państwowe w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: archiwista do spraw sprawowania nadzoru archiwalnego nad państwowym zasobem archiwalnym w Oddziale I - Kształtowania narodowego zasobu archiwalnego 40-145 Katowice Józefowska 104 Zakres zadań wykonywanych na stan...

09.06.202309.06.2023
© 2023 MegaPraca.pl
Page load: 0,0962 s