Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Urzad

16-30 z 1000 ofert pracy

OPIEKUN

nowa oferta
CENTRALNA BAZA OFERT PRACYCENTRALNA BAZA OFERT PRACY
Nowogard

Numer oferty: StPr/23/0108 Obowiązki: czuwanie i opieka nad powierzoną grupą mieszkańców z jednoczesną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo powierzonej grupy, dbanie o wygląd estetyczny mieszkańca, przyuczanie go w miarę możliwości do samodzielnego wykonywania najprostrzych czynności wokół siebie or...

28.01.202328.01.2023

REFERENT/ SAMODZIELNY REFERENT DS. TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

nowa oferta
CENTRALNA BAZA OFERT PRACYCENTRALNA BAZA OFERT PRACY
Pruszcz Gdański

Numer oferty: StPr/23/0721 Obowiązki: Prace związane z realizacją inwestycji z budżetu Miasta oraz rocznego planu remontów Zakładu, prowadzenie książek obiektów budowlanych zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane, prowadzenie, koordynowanie wymaganych przeglądów w budynkach komunalnych oraz realiz...

28.01.202328.01.2023

Starszy Inspektor

nowa oferta
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIEGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Zapewnia wsparcie w prowadzeniu spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów;Organizuje prace związane z konserwacją pomieszczeń biurowych oraz urządzeń technicznych;Współpracuje przy sprawowaniu nadzoru nad nieruchomościami będących w trwałym zarządzie Głównego Inspe...

28.01.202328.01.2023

Starszy Inspektor

nowa oferta
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO W WARSZAWIEURZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Kontroluje podmioty rynku kolejowego w zakresie dotyczącym wyrobów stosowanych w kolejnictwie w tym podsystemów i składników interoperacyjności, warunków i wymagań zawartych w autoryzacjach i certyfikatach bezpieczeństwa, funkcjonowania jednostek notyfikowanych w celu zapewn...

28.01.202328.01.2023

inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Gdańsk

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw windykacji w Oddziale Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych, Wydziału Koordynacji Świadczeń 80-810 Gdańsk Ul. Okopowa 21/27 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku prac...

28.01.202328.01.2023

Inspektor

nowa oferta
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIUKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU
Poznań

Osoba na tym stanowisku: Obsługa sekretariatów w zakresie prowadzenia kalendarza i obsługi spotkań KomendantówProwadzenie kroniki komendyWspółorganizacja uroczystości oraz przedsięwzięć z zakresu prewencji społecznej realizowanej przez Wydział Organizacji i nadzoruKontakt z urzędami i instytucjami z...

28.01.202328.01.2023

główny księgowy

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy w Wydziale Finansów 70-515 Szczecin ul. Małopolska 47 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie rachunkowości jednostki poprzez przyg...

28.01.202328.01.2023

Specjalista

nowa oferta
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI W WARSZAWIEURZĄD REGULACJI ENERGETYKI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: prowadzi postępowania administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryf dla paliw gazowych bądź ich zmian prowadzi korespondencję z Zarządcą Rozliczeń S.A. gromadzi dane dotyczące rekompensat przekazanych przez Zarządcę Rozliczeń S.A. uczestniczy w analizach cen i notowań gazu z...

28.01.202328.01.2023

Nauczyciel

nowa oferta
Gdańsk

Stanowisko : nauczyciel pracowni rysunku i malarstwaWymagania kwalifikacyjne:- wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym- specjalność - rysunek i malarstwoDodatkowe warunki jakie musi spełnić kandydat :- ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych- nie toczy s...

28.01.202328.01.2023
Umowa o pracęumowa o pracę

inspektor wojewódzki

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Gdańsk

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad działalnością w zakresie geodezji i kartografii w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, Oddział Geodezji i Kartografii 80-810 Gdańsk Ul. Oko...

28.01.202328.01.2023

Kontroler Weterynaryjny

nowa oferta
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W ZIELONEJ GÓRZEPOWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W ZIELONEJ GÓRZE
Zielona Góra

Osoba na tym stanowisku: Przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakanych zwierząt ,Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakanych zwierząt,Organizacja monitoringu i nadzór nad jego realizacją, nadzór nad pobieraniem oraz dostarczaniem do laboratorium próbek do celów...

28.01.202328.01.2023

Specjalista

nowa oferta
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
Gdańsk

Osoba na tym stanowisku: sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz uprawnieniami pracowników;opiniowanie na potrzeby kierownictwa KWP w Gdańsku wniosków kierowników komórek organizacyjnych KWP w Gdańsku;wykonywanie zadań w ramach organizacji proce...

28.01.202328.01.2023

referent

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Gdynia

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw obsługi bezpośredniej w Pierwszym Dziale Obsługi Bezpośredniej 80-831 Gdańsk ul. Długa 75/76 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zapewnia obsługę i wsparcie podatnika i płatnik...

28.01.202328.01.2023

referent

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Poznań

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Drugim Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-2) w Urzędzie Skarbowym Poznań – Jeżyce. 61-501 Poznań ul. Dolna Wilda 80A Zakres z...

28.01.202328.01.2023

starszy statystyk

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Leszno

Urząd Statystyczny w Poznaniu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy statystyk w Oddziale w Lesznie 60-624 Poznań Ul. Wojska Polskiego 27/29 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontroluje pod względem formalnym, logicznym oraz merytorycznym sprawozdania wpływające...

28.01.202328.01.2023
© 2023 MegaPraca.pl
Page load: 0,0745 s