Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Urzad

31-45 z 1000 ofert pracy

KIEROWCA - MAGAZYNIER

nowa oferta
CENTRALNA BAZA OFERT PRACYCENTRALNA BAZA OFERT PRACY
Czersk

Numer oferty: StPr/23/0072 Obowiązki: Kierowca samochodu ciężarowego. Wymagania: Wymagania konieczne: Umiejętności i uprawnienia: prawo kat. B Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Pozostałe wymagania: 6.2023.AK Miejsce pracy: Starego Urzędu 18/a, 89-650 Czersk, powiat: chojnicki, woj: pomorskie Rodzaj...

28.01.202328.01.2023

Starszy Inspektor Weterynaryjny

nowa oferta
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W ZIELONEJ GÓRZEPOWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W ZIELONEJ GÓRZE
Zielona Góra

Osoba na tym stanowisku: Nadzór nad innymi podmiotami produkującymi, przechowującymi i wprowadzającymi do obrotu środki żywności pochodzenia zwierzęcego,Realizacja pobierania prób do badań monitoringowych i urzędowych w kierunku pozostałości chemicznych, biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwó...

28.01.202328.01.2023

Podreferendarz

nowa oferta
URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW W WARSZAWIEURZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Przyjmuje i rejestruje korespondencję wpływającą do Departamentu Legalizacji Pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców.Rejestruje korespondencję oraz prowadzi EZD w zakresie właściwym dla Zespołu Kancelaryjno-Biurowego.Udziela informacje telefoniczne oraz przyjmuje interesantów.Re...

28.01.202328.01.2023

inspektor farmaceutyczny

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Katowice

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor farmaceutyczny Dział Kontroli 40-074 Katowice ul.Raciborska 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadza kontrole działalności apte...

28.01.202328.01.2023

Specjalista

nowa oferta
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO W WARSZAWIEURZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Bierze udział w realizacji zadań Krajowego Koordynatora ds. Standaryzacji (NSC) w celu zapewnienia poprawnej organizacji i przebiegu czynności audytowych EASA i współpracy z audytorami oraz wykazania zgodności regulacji krajowych z przepisami UE, w tym właściwej wymiany info...

28.01.202328.01.2023

Radca Prawny

nowa oferta
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W WARSZAWIEGŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Świadczy pomoc prawną na rzecz Głównego Inspektora, jego Zastępców oraz Dyrektora Generalnego;Sporządza lub opiniuje projekty porozumień zawieranych przez Głównego Inspektora oraz Dyrektora Generalnego;Sporządza lub akceptuje projekty umów zawieranych przez GITD oraz projekt...

28.01.202328.01.2023

Referent

nowa oferta
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU LUBELSKIMPOWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU LUBELSKIM
Opole Lubelskie

Osoba na tym stanowisku: prowadzenie rozliczeń i statystykprzygotowywanie dokumentacji i sprawozdawczość inne zlecone prace biurowe Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Miejsce parkingowe na terenie urzędu Dofinansowanie do wypoczynku pracowników Praca administracyjno- biurowa w siedzibie urzędu;...

28.01.202328.01.2023

OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. DRÓG WODNYCH W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY

nowa oferta
CENTRALNA BAZA OFERT PRACYCENTRALNA BAZA OFERT PRACY
Gdańsk

Numer oferty: StPr/23/0694 Obowiązki: Bieżące realizowanie zadań w zakresie rozwoju turystki wodnej, opracowywanie, przygotowywanie sprawozdań, rozliczeń finansowych, raportów z postępu prac projektowych, planowanie i organizowanie spotkań, terminowe przygotowanie dokumentów rozliczeniowych w przeds...

28.01.202328.01.2023

referent

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Poznań

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw sekretariatu w Dziale Wsparcia (SWW) w Urzędzie Skarbowym Poznań – Nowe Miasto 61-501 Poznań ul. Dolna Wilda 80A Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi sekretariat Nacze...

28.01.202328.01.2023

księgowy

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Szczecin

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy do spraw rachunkowości podatkowej w Referacie Rachunkowości (SER) w Zachodniopomorskim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie 70-525 Szczecin ul. Franklina Delano Roosevelta 1,2 Zakres zadań wykonywan...

28.01.202328.01.2023

inspektor weterynaryjny

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Nysa

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt 48-303 Nysa ul. Piłsudskiego 32 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Pr...

28.01.202328.01.2023

Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA W WARSZAWIEMINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Współpracuje z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie wdrażania i realizacji Polityki Surowcowej Państwa, w tym wypracowuje wkłady i stanowiskaWeryfikuje dokumenty rządowe i resortowe dotyczące realizacji zadań państwowej służby geologicznej oraz innych zadań zwią...

28.01.202328.01.2023

Główny Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIEMINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: ­Tworzy, przygotowuje i przekazuje informacje o działaniach podejmowanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz kierowany przez niego urząd.­Przygotowuje i realizuje projekty lub kampanie informacyjne, społeczne lub promocyjne dotyczycące działań resortu rodziny....

28.01.202328.01.2023

Specjalista

nowa oferta
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIEGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Opracowuje wytyczne w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin;Koordynuje badaniami laboratoryjnymi nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz opracowywanie harmonogramu badan;Współpracuje z organami administracji k...

28.01.202328.01.2023

inspektor

nowa oferta
BIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNABIP KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW - SŁUŻBA CYWILNA
Kwidzyn

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw fitosanitarnych w Oddziale w Kwidzynie 80-874 Gdańsk Ul. Na Stoku 48 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pr...

28.01.202328.01.2023
© 2023 MegaPraca.pl
Page load: 0,0576 s