Filtruj
Filtruj
Filtruj

Praca Urzad

1-15 z 1000 ofert pracy

Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZYKUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY
Bydgoszcz

Osoba na tym stanowisku: Rozpatruje skargi i wnioski wpływające do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczące działalności w dziedzinie geodezji i kartografii, wykonywanej przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostki wykonawstw...

05.06.202305.06.2023

Główny Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W WARSZAWIEMINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: samodzielnie opracowuje projekty krajowych aktów prawnych w zakresie wdrożenia wymogów wzajemnej zgodności w celu stworzenia podstaw prawnych dla realizacji płatności bezpośrednich i niektórych działań z PROW 2014-2020 oraz akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu reduk...

05.06.202305.06.2023

Główny Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY W WARSZAWIEMINISTERSTWO INFRASTRUKTURY W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Opiniuje projekty normatywnych aktów prawnych oraz innych aktów rządowych itp., dokumentów przygotowywanych przez inne resorty, właściwe komórki Ministerstwa oraz w ramach Departamentu, w zakresie ich poprawności legislacyjnej; sporządza odpowiedzi na interpelacje poselskie ...

05.06.202305.06.2023

Kontroler Skarbowy

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie obejmowania towarów procedurą celną, elementów służących do naliczania należności celnych przywozowych i należności celnych wywozowych oraz innych środków przewidzianych w wymianie towarowej, zniszcze...

05.06.202305.06.2023

Starszy Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZYKUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY
Bydgoszcz

Osoba na tym stanowisku: Rozpatruje wnioski dotyczące: stwierdzenia czy nieruchomości rolne zostały przyjęte na własność Państwa z naruszeniem prawa, wznowienia postępowania w sprawach zakończonych decyzją ostateczną, stwierdzenia nieważności decyzji o przyjęciu nieruchomości, nieprawidłowości przyj...

05.06.202305.06.2023

Starszy Inspektor Wojewódzki

nowa oferta
KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZYKUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY
Bydgoszcz

Osoba na tym stanowisku: Rozpatruje wnioski dotyczące: stwierdzenia czy nieruchomości rolne zostały przyjęte na własność Państwa z naruszeniem prawa, wznowienia postępowania w sprawach zakończonych decyzją ostateczną, stwierdzenia nieważności decyzji o przyjęciu nieruchomości, nieprawidłowości przyj...

05.06.202305.06.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania i orzeka w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym w zakresie pomocy publicznej oraz prowadzi postępowania w sprawach odraczania terminów prawa podatkowego w celu skutecznej realizacji należności.Prowadzi postępowania i orzeka w ...

05.06.202305.06.2023

Inspektor

nowa oferta
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RADOMSKUKOMENDA POWIATOWA POLICJI W RADOMSKU
Radomsko

Osoba na tym stanowisku: przyjmuje korespondencję wpływającą do wydziałurejestruje dokumentację wpływającą do wydziałukompletuje akty prawne, przepisy służbowe i wytyczne oraz zapoznaje z nimi pracowników i policjantów wydziałuewidencjonuje dane dotyczące funkcjonariuszy i pracowników w systemach in...

05.06.202305.06.2023

Młodszy Asystent

nowa oferta
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII WE WROCŁAWIUWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII WE WROCŁAWIU
Wrocław

Osoba na tym stanowisku: przygotowanie pożywek pod nadzorem w celu uzyskania rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań,obsługa urządzeń laboratoryjnych zgodnie z nadanymi upoważneiniami w obszarze realizowanych zadań,prowadzenie dokumentacji stanowiskwoej w celu potwierdzenia poprawności ...

05.06.202305.06.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika w celu odpowiedniego wytypowania podmiotów do kontroli.Dokonuje czynności sprawdzających w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych r...

05.06.202305.06.2023

Pracownik produkcji części dla branży automotive

nowa oferta
MGSOLUTIONS MGJJ SP. Z O.O. SP. K.MGSOLUTIONS MGJJ SP. Z O.O. SP. K.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Prace przy produkcji elementów metalowych i z tworzywa sztucznego dla branży samochodowejObróbka i kontrola jakości komponentówKonfekcjonowanie / pakowanie produktówInne proste i powtarzalne prace pomocnicze na produkcji WYMAGANIA: Mile widziane komunikatywna znajomość języka niem...

05.06.202305.06.2023

Specjalista

nowa oferta
MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII W WARSZAWIEMINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII W WARSZAWIE
Warszawa

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne dotyczące wpisów w CEIDGProwadzi rejestry/listy/ewidencje, wykreśla/usuwa wpisy z rejestru (wprowadza/usuwa/aktualizuje dane systemu CEIDG)Dokonuje analiz prawnych i udziela porad prawnych dotyczących funkcjonowania...

05.06.202305.06.2023

Inspektor Nadzoru Budowlanego

nowa oferta
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W GRYFINIEPOWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W GRYFINIE
Gryfino

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania administracyjne, wynikające z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.przygotowuje projekty decyzji, postanowień oraz pism, Działalność inspekcyjno-kontrolna, w tym inspekcje budów, obiektów użytkowanych, ...

05.06.202305.06.2023

Referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZYIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZY
Bydgoszcz

Osoba na tym stanowisku: Prowadzi ewidencje podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych, weryfikuje dane w rejestrach lokalnych , rejestruje i wykreśla z rejestru podatników podatku VAT i podatników VAT UE oraz ewidencjonuje dane w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewi...

05.06.202305.06.2023

Legalizator

nowa oferta
OKRĘGOWY URZĄD MIAR W KRAKOWIEOKRĘGOWY URZĄD MIAR W KRAKOWIE
Kraków

Osoba na tym stanowisku: sprawdzanie przyrządów pomiarowych w celu określenia ich parametrów metrologicznych sporządzanie dokumentacji wykonywanych czynności metrologicznych w celu udokumentowania podjętej decyzjidokonywanie wpisów w rejestrze w celu ewidencjonowania wykonywanych czynnościobsługa ur...

05.06.202305.06.2023
© 2023 MegaPraca.pl
Page load: 0,0965 s